46604

Humble Group B.V.

€ 100.000  |  10,0% rente  |  54 maanden  Investeerders: 228
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 228 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Humble Group B.V.
Sector Detailhandel/Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 31-05-2021
Website www.globalfoodhub.com

Leendoel

Humble Group B.V., ook wel bekend als Global Food Hub, is een online supermarkt en groothandel welke handelt in Indiase, Aziatische, Afrikaanse, Surinaamse en wereldwijde voedingsmiddelen en keuken attributen. De ondernemers Trinayan Ahuja en Ellen van der Meer willen met hun beschikbare kennis het online platform uit laten groeien over heel Europa. Het doel van hen is om de leidende online food- en multi-etnische supermarkt binnen Europa te worden. De goederen worden verstuurd vanuit het magazijn in De Kwakel.

Trinayan heeft een hooggeplaatste functie binnen Google Nederland als business architect waarbij hij verantwoordelijk is voor vraagstukken vanuit klanten over datagestuurde besluitvorming. Hij heeft hierdoor een sterke branchekennis opgebouwd op het gebied van bevoorrading en e-commerce. Met de kennis vanuit zijn eigen loondienstverband heeft hij de webshop ontworpen.

Begin dit jaar hebben Trinayan en Ellen een financiering via Collin Crowdfund verkregen voor werkkapitaal en het aankopen van voorraad om de website verder te ontwikkelen en de reikwijdte van e-commerce te verhogen. Inmiddels is het assortiment uitgebreid naar non-food producten zoals onder andere babyverzorging en zelfzorg. Voor het verder uitbreiden van het assortiment en inkoop van voorraad zoeken de ondernemers een aanvullende financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 54 maanden (parallel lopend met de bestaande financiering) en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Humble Group B.V.
  • Humble Holdings B.V.
 • De heer T. Ahuja en mevrouw E. van der Meer geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Weldam 7, 1187 DS Amstelveen, kadastraal bekend als sectie O nummers 7969, 7971 en 7975, te Amstelveen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De investeerders uit de vorige lening kennen een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders uit deze lening, met een openstaande restschuld van € 180.000,02 per d.d. 13-10-2023. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- en een openstaande schuld van € 773.759,- per d.d. 10-03-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 970.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20-03-2023. 
 • De heer T. Ahuja geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Weldam 7, 1187 DS Amstelveen, kadastraal bekend als sectie O nummers 7969, 7971 en 7975, te Amstelveen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De lening van de heer T. Ahuja ter hoogte van € 203.000,- aan Humble Holdings B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • De lening van mevrouw E. van der Meer ter hoogte van € 20.000,- aan Humble Holdings B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • De lening van mevrouw E. van der Meer ter hoogte van € 20.000,- aan Humble Group B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Humble Groep B.V. en Humble Holdings B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Humble Group B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Humble Holdings B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van Humble Group B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Humble Group B.V. is in 2021 begonnen met het verkopen van proteïne repen via Bol.com. In april 2022 hebben zij globalfoodhub.com opgericht en zijn ze begonnen met het verkopen van buitenlandse etenswaren via de website. Mevrouw E. van der Meer focust zich fulltime op de verkoop. Meneer T. Ahuja is/blijft fulltime in dienstverband bij Google Nederland. Het risicodragend vermogen bestaat uit de achtergestelde leningen. 

De prognose getoond in de eerdere financieringsaanvraag zal naar verwachting worden overtroffen.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  Balans na investering
Vaste activa € 33.000
Vlottende activa € 430.000
Overige vlottende activa € 108.000
Totaal € 571.000

Passiva

  Balans na investering
Eigen vermogen € 255.000
Langlopende schulden € 220.000
Kortlopende schulden € 96.000
Totaal € 571.000

Winst- en verliesrekening gerealiseerd tot september 2023

Omzet € 1.003.000
Bruto winst € 592.000
Kosten € 441.000
Belasting € 28.000
Netto winst € 123.000

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-373382 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-10-2023 om 10:49
investeerder-90588 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2023 om 10:48
investeerder-59498 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-10-2023 om 10:47
investeerder-267108 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2023 om 10:47
investeerder-108591 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2023 om 10:47

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders