35903

Huurrendement.nl

€ 198.000  |  6,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 224
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 224 investeerders

Samenvatting

De ondernemer, de heer Belkahla is hbo-afgestudeerd aan logistiek en economie. Tijdens zijn studie heeft hij zijn eigen bedrijf in vastgoedbeheer opgezet. Eerst onder de naam Vastgoedbeheernoordholland.nl, vervolgens is hij onder de huidige naam doorgegaan. Naarmate de tijd verstreek merkte hij dat er meer behoefte kwam aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Toen hij afstudeerde is hij binnen zijn eenmanszaak hiermee verder gegaan onder de handelsnaam Huurrendement.nl.

Invloed coronavirus
Als gevolg van het coronavirus is het binnen Huurrendement.nl rustig, de lopende business continueert, maar er is geen groei. De ondernemer is zich hierom ook gaan richten op het kopen en doorverkopen van een woonhuis.

De ondernemer heeft vanuit zijn netwerk de kans gekregen om tegen gunstige voorwaarden vastgoed aan te kopen. Het plan is om dit vastgoed direct na verkrijging te verbouwen en weer door te verkopen.

Financieringsbehoefte
Voor de aanschaf en de verbouwing van de woning is de investeringsbehoefte € 230.000,-, waarvan € 32.000,- uit eigen middelen komt. 

De looptijd van de financiering is 12 maanden met een slottermijn van € 198.000,-. De jaarlijkse rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd. Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om na een looptijd van 3 maanden de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders (in plaats van zes maanden conform de Algemene Voorwaarden).
De bedenktermijn voor investeerders bedraagt vijf dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de heer G. Belkahla h.o.d.n. Huurrendement.nl als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 198.000,- op het woonhuis aan de Zijvend 17 te Middelie verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een actuele WOZ-waarde van € 255.000,-.
  • De debiteur is de heer G. Belkahla, handelend onder de naam Huurrendement.nl, SJIEK AMSTERDAM, vastgoedbeheer noordholland.nl en Tuni Sales: Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bestemd voor de aankoop van een woonhuis welke zal worden verbouwd. Na deze verbouwing zal de woning weer worden verkocht.

Ondernemer

De Zaanse ondernemer Gino Belkahla (1992) begon tijdens zijn hbo-opleiding logistiek & economie met werken bij KPN als salesmedewerker in de KPN-Store. Dit heeft hij zo’n 5 jaar gedaan. Reeds tijdens zijn bijbaan heeft hij de start gemaakt met het ondernemen.

In het afrondingstraject van zijn opleiding is er een start gemaakt met de professionalisering van het bedrijf. In 2019 is de heer Belkahla zich meer gaan richten op de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor de huisvesting heeft hij ook een SNF-keurmerk gekregen. Inmiddels heeft hij de overstap gemaakt naar deze specialisatie binnen de vastgoedbranche en -beheer.

Onderneming

Kernprofiel
Huurrendement is gespecialiseerd in de huisvesting van arbeidsmigranten en het ontzorgen van de verhuurders. Huurrendement richt zich voornamelijk op het huisvesten van arbeidsmigranten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

De belangrijkste opdrachtgevers zijn bedrijven waar veel behoefte is aan arbeidsmigranten. Denk hierbij aan detacheringsbureaus en bouwbedrijven. Kortom bedrijven waar veel operationeel werk aan te pas komt.

De financiering staat los van het verdienmodel van Huurrendement aangezien de financiering bestemd is voor de aankoop van vastgoed, dat binnen 12 maanden weer zal worden verkocht.

Juridische structuur
 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf woonhuis € 210.000,-
verbouwing € 20.000,-
Totaal € 230.000,-
Eigen inbreng € 32.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 198.000,-

Rente: 6,5%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 198.000,-

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om na een looptijd van 3 maanden de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders (in plaats van zes maanden conform de Algemene Voorwaarden).
De bedenktermijn voor investeerders bedraagt vijf dagen.

De ondernemer beschikt ook over een kredietfaciliteit bij Spotcap met een maximum van € 30.000,-. Er zijn voor deze financiering geen zekerheden verstrekt.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 198.000,- op het woonhuis aan de Zijvend 17 te Middelie verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een actuele WOZ-waarde van € 255.000,-.
  • De debiteur is de heer G. Belkahla, handelend onder de naam Huurrendement.nl, SJIEK AMSTERDAM, vastgoedbeheer noordholland.nl en Tuni Sales: Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Huurrendement.nl is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2019, tezamen met de prognose over 2020. De overall Collin Credit Score voor Huurrendement.nl is Ruim voldoende

Afloscapaciteit 
De omzet was in 2019 circa € 411.000 met een netto cashflowoverschot van € 23.000,- (na privé onttrekkingen van € 44.000,-). In de prognose 2020 is uitgegaan van een gelijkblijvende omzet ten opzichte van 2019, door de rentelasten van de financiering is het geprognosticeerde netto cashflowoverschot ultimo 2020 € 11.000,-. Door het coronavirus is de groei gestagneerd, echter het is volgens ondernemer tot op heden nog steeds gelukt om met zijn nevenwerkzaamheden de omzet voor zijn eenmanszaak gelijk te houden. Na heropening van de grenzen en de komst van arbeidsmigranten zal de focus op de verdere groei van Huurrendement weer worden voortgezet. Wij kwalificeren de score hierom als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit betrof ultimo 2019 100% op een balanstotaal van € 9.000,-. Op basis van de jaarcijfers over 2019, met zowel eigen inbreng vanuit privé, inbreng van het resultaat over 2019, herwaardering van het onroerend goed en na financiering, wordt ultimo 2020 een solvabiliteit geprognosticeerd van 28% op een balanstotaal van € 239.000,-. Wij kwalificeren hiermee de score voor solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 198.000,- op het woonhuis aan de Zijvend 17 te Middelie verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een actuele WOZ-waarde van € 255.000,-.
  • De debiteur is de heer G. Belkahla, handelend onder de naam Huurrendement.nl, SJIEK AMSTERDAM, vastgoedbeheer noordholland.nl en Tuni Sales: Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving van € 198.000,- als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63266 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 10:16
investeerder-94588 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 10:16
investeerder-92168 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 10:15
investeerder-110488 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 10:15
investeerder-132754 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 10:15

Ondernemer

Gino Belkahla

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur