28888

Hypotheek Visie Emmen

€ 220.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 242
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 242 investeerders

Samenvatting

Remko Klein vraagt een financiering aan voor de overname van de bestaande onderneming Hypotheek Visie Emmen. Hier is hij sinds 2014 werkzaam als financieel adviseur en vestigingsleider. In deze periode heeft Remko onderzocht of het zelfstandig ondernemerschap bij hem past en of er een winstgevende exploitatie mogelijk is. Nu hij geconstateerd heeft dat dit het geval is, heeft hij besloten de vestiging voor eigen rekening en risico te gaan exploiteren als franchisenemer. Hij is hbo geschoold en woonachtig in Emmen, waardoor hij inmiddels een netwerk heeft opgebouwd in de regio. 
Remko is volgens de franchisegever de gewenste franchisenemer voor Hypotheek Visie Emmen, dit blijkt mede uit de terugkoopverklaring die zij afgeeft. Sinds Remko werkzaam is voor Hypotheek Visie Emmen heeft hij een forse, jaarlijkse omzetgroei weten te realiseren. In 2015 is er gestart met een omzet van € 70.000,-, waarna deze in 2016 is verdubbeld en in 2017 wordt er een omzet verwacht van € 260.000,-. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 225.000,-. Hiervan wordt € 5.000,- uit eigen middelen ingebracht door de ondernemer. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund voor de overname van Hypotheek Visie Emmen bedraagt € 220.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij, met vervolgens een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de nieuw opgerichte onderneming met de score Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer R. Klein h.o.d.n. Hypotheek Visie Emmen en zijn echtgenote mevrouw A.C.P. Priest. Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de ondernemer, waarvan € 150.000,- van het totale verzekerde bedrag wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De heer Klein geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de eigen woning. Ten slotte wordt er een aflopende terugkoopverklaring afgegeven ter hoogte van € 75.000,- door de franchisegever met een Dun & Bradstreet kwalificatie Laag risico.
 

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering zal gebruikt worden om de bestaande onderneming Hypotheek Visie Emmen over te nemen. Hiermee sluit hij zich aan als franchisenemer bij Hypotheek Visie. Daarnaast zal de financiering aangewend worden voor onder andere marketing om zodoende meer naamsbekendheid te gaan genereren binnen het werkgebied.

Ondernemer

Remko Klein (52 jaar) is gehuwd en is woonachtig in Emmen samen met zijn echtgenote en hun twee kinderen van 13 en 19 jaar. Na het afronden van zijn hbo opleiding commerciële economie is hij gestart bij Centraal Beheer, eerst als adviseur individueel pensioen en later als manager. Omdat zijn hart ligt bij het geven van individueel advies is hij aan het werk gegaan als financieel/praktijk adviseur voor medisch specialisten bij VvAA. Inmiddels is hij alweer 3 jaar werkzaam bij Hypotheek Visie Emmen als financieel adviseur en vestigingsleider. Remko is dus bekend met de formule van Hypotheek Visie en hij kent de systemen en zijn collega’s.

Remko heeft alle benodigde diploma’s en krijgt elke dag veel energie van de gesprekken met de klanten. Hij vindt het fijn om ze te kunnen helpen bij het waarmaken van hun woonwensen. Hij is sociaal, enthousiast en een harde werker. Hij is ervan overtuigd dat hij met zijn eigenschappen en doorzettingsvermogen het succes van Hypotheek Visie Emmen, waar hij zelf een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, als franchisenemer kan voortzetten. 

Onderneming

Kernprofiel
Hypotheek Visie voorziet haar klanten van een passend hypotheek advies en/of een financiële planning. Uiteraard kan een klant terecht voor alle financiële vraagstukken. Remko wil graag een goede relatie met zijn klanten opbouwen, zodat hij ze bij alle financiële wijzigingen kan helpen. Doordat Hypotheek Visie de mogelijkheid heeft om bij de meeste geldverstrekkers een hypotheek voor de klant af te sluiten, is de keuze tussen de hoeveelheid producten enorm. Voor iedere klant en situatie is een geldverstrekker met passende hypotheekvormen en voorwaarden te vinden. 

Franchisegever
Hypotheek Visie is opgestart in 1992 en is uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 50 winkels in Nederland. Daarmee is Hypotheek Visie een van de grotere organisaties op het gebied van financiële dienstverlening. Hypotheek Visie is een franchiseorganisatie en vanuit het hoofdkantoor in Best vindt de ontwikkeling van de franchiseformule en de coördinatie, ondersteuning en begeleiding van alle vestigingen plaats. Zo maakt Hypotheek Visie als grote marktpartij op centraal niveau goede afspraken met financiële instellingen over hypotheekrente, premie, voorwaarden en acceptatie. Verder biedt Hypotheek Visie ondersteuning op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, administratie, juridische zaken en opleiding & training. 

Doelgroep
Iedereen met een woonwens is welkom. Een woonwens kan het aankopen van een woning zijn (bestaande of nieuwbouw), verbouwen van de huidige woning, overname van de woning in verband met bijvoorbeeld een scheiding of het verkrijgen van een (deel van een) woning door overlijden. Naast het gebruik van de landelijke naamsbekendheid van Hypotheek Visie en haar landelijke reclamecampagnes, zal Remko zich verder lokaal bekend gaan maken door actief te gaan adverteren, flyeren en te netwerken. Ook goede contacten met verschillende makelaars zorgen voor de nodige potentiële aanvragen.

Missie
Remko vindt het belangrijk om zijn klanten op een juiste wijze te adviseren en uitgebreid de tijd voor ze te nemen. Hij is betrouwbaar en denkt mee met de klant. In zijn ogen draait de financiële dienstverlening om het helpen van mensen. Door eerlijk tegen de klant te zijn, denkt hij het beste resultaat te behalen. Want een tevreden klant levert immers veel meer doorverwijzingen op.

Visie
Remko wordt blij van een tevreden klant en krijgt energie van het helpen van mensen bij hun financiële vraagstukken. De aankomende jaren wil hij een goedlopende onderneming opbouwen. Hij realiseert zich dat dit hard werken zal zijn. Als vestigingsleider bij Hypotheek Visie Emmen heeft hij in de afgelopen drie jaar laten zien dat het harde werken zijn vruchten afwerpt. Veel klanten wensen een afspraak in de avonduren of in het weekend en daarom zijn de openingstijden zo ruim mogelijk ingericht. Over vijf jaar wil hij de gehele financiering afgelost hebben en nog steeds ieder jaar de omzet laten groeien. 

Positionering in de markt
Hypotheek Visie Emmen zit op een mooie zichtlocatie direct aan de rand van het centrum van Emmen gevestigd, naast een van de ingangen naar het overdekte winkelcentrum. Naast het pand is een parkeerplaats (betaald parkeren). Iets verderop kunnen mensen hun auto gratis parkeren. Momenteel is de woning- en hypotheekmarkt sterk aan het stijgen. Woningen worden nu sneller verkocht dan een jaar geleden in deze regio. Soms ook boven de vraagprijs. Daarbij heeft men te maken met een historisch lage rente. De afgelopen jaren is er veel duidelijkheid gekomen over de wettelijke regels omtrent hypothecaire financieringen. De klant raakt steeds meer gewend aan de nieuwe situatie, waardoor de onzekerheid afneemt. Er zit nu meer beweging in de markt en is er sprake van lagere restschulden. Ook de periode van overbrugging met dubbele maandlasten wordt korter. Daarnaast stijgen de huurprijzen, waardoor mensen sneller overwegen een woning te kopen. De woonlasten zijn simpelweg lager wanneer er een woning wordt gekocht.

Concurrentiepositie
In Emmen zijn in totaal 41 onafhankelijke aanbieders gevestigd (bron: Independer). De conversiegraad naar aanleiding van eerste vrijblijvende gesprekken is bij Hypotheek Visie Emmen hoog. Dit wordt mede veroorzaakt door de gemoedelijkheid en betrouwbaarheid die Remko uitstraalt. In het eerste gesprek neemt hij de tijd om de klant te leren kennen, gaat op zoek naar zijn drijfveren en vraagt door naar zijn gezins- en werksituatie. Hiermee ontstaat er in het eerste gesprek een vertrouwensrelatie die hij en zijn managementassistente vasthouden, door de relatie nauwlettend te volgen. Hierdoor blijft Hypotheek Visie Emmen first in mind bij de klant. 

Structuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom € 150.000,-
Waarborgsom 3 maanden huur € 11.700,-
Werkkapitaal € 63.300,-
Totale investering € 225.000,-
Eigen middelen € 5.000,-
Lening Collin Crowdfund € 220.000,-

Leenbedrag: € 220.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij, daarna een lineaire maandelijkse aflossing

Er zijn geen andere externe financieringen aanwezig in het bedrijf.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer R. Klein, h.o.d.n. Hypotheek Visie Emmen en mevrouw A.C.P. Priest.
  • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de ondernemer minimaal gelijk aan de looptijd van de lening. Er wordt een bedrag van € 150.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De heer R. Klein en mevrouw A.C.P. Priest geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun eigen woning (op basis van de huidige WOZ-waarde zonder overwaarde) aan de Amethistdreef 22 te Emmen. Dit is een belofte dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de eigen woning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.
  • De franchisegever geeft een terugkoopverklaring af ter hoogte van € 75.000,- (50% van de overnamesom) met een afschrijvingstermijn gelijk aan de looptijd van de lening van Collin Crowdfund. Deze verklaring houdt in dat de franchisegever op eerste verzoek van Collin het dan geldende bedrag zal betalen op een door Collin aangewezen rekening.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert deze startende onderneming met de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de gerealiseerde omzetcijfers van 2014 tot en met heden, met Remko als vestigingsleider. Verder hebben we een gedetailleerde 10-jaarsprognose (exploitatie en liquiditeit) ontvangen. De prognoses zijn gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de vestiging in Emmen in combinatie met de ervaringscijfers van de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2015 is Remko gestart als vestigingsmanager van Hypotheek Visie Emmen met een gerealiseerde omzet van circa € 70.000,-. In 2016 heeft Remko een omzet verdubbeling weten te realiseren. Per ultimo 2017 wordt er een omzet verwacht van circa € 260.000,-, waarvan tot en met oktober 2017 circa € 200.000,- is gerealiseerd. De omzet van de afgelopen twaalf maanden ligt op ruim € 230.000,-.
2018 is het eerste jaar dat Remko Hypotheek Visie Emmen voor eigen rekening en risico gaat exploiteren. Als franchisenemer dient er als tegenprestatie een franchisevergoeding te worden afgedragen welke standaard 30% betreft van de behaalde bruto-provisie omzet. De franchisegever geeft in jaar 1 (10%) en jaar 2 (20%) de franchisenemer extra ruimte door het zogenoemde ingroeimodel te hanteren.
De verwachte omzet in 2018 komt uit op € 311.000,-, mede door pro-actiever reclame te maken in de regio. De verwachte genormaliseerde cashflow na privé komt uit op € 82.000,- met een netto cashflow overschot van € 47.000,- (Goed).
Voor 2019 begroot men een verdere omzetgroei naar € 341.000,-. Deze groei is mede te behalen door de gemiddelde klantwaarde verder te gaan verbeteren. De klantwaarde zit momenteel nog onder het landelijk gemiddelde. De verwachte genormaliseerde cashflow na privé komt uit op € 76.000,- (hogere franchisevergoeding 20%) met een netto cashflow overschot van € 30.000,- (Goed). 
Wij beoordelen de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit
Door de beperkte eigen inbreng van de ondernemer is het eigen vermogen op de startbalans slechts 2% op een balanstotaal van € 225.000,- (Matig). Dankzij de reeds bestaande, winstgevende exploitatie van Hypotheek Visie Emmen vinden wij het risico van een matig eigen vermogen na financiering acceptabel. Per ultimo 2018 zal het eigen vermogen naar verwachting stijgen naar 26% (Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 253.000,-. Indien noodzakelijk kan er in het eerste jaar minder privé worden onttrokken dan de begrote € 40.000,-, omdat de echtgenote van de ondernemer een vast loondienstverband heeft. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Matig, gelijk aan het eigen vermogen op de openingsbalans.

Liquiditeit
Op het moment dat de onderneming omzet realiseert vindt de feitelijke uitbetaling plaats nadat de hypotheekakte van de klant is gepasseerd bij de notaris. Hier zit gemiddeld twee à drie maanden tussen. Om deze reden is er een aflossingsvrije periode van drie maanden ingebouwd in de Collin lening. De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) zal na realisatie van de prognose over 2018 uitkomen op 2,3 (Excellent). Ook in de komende jaren blijft de current ratio naar verwachting minimaal op dit niveau. Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19160 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2017 om 11:08
investeerder-16087 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2017 om 11:07
investeerder-39032 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-12-2017 om 11:07
investeerder-45629 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
05-12-2017 om 11:07
investeerder-4058 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2017 om 11:07

Reacties

Investeerder – 23822
05-12-2017 11:31
Hoe kan het dat iemand die echt thuis is in de hyptheeksector kiest voor crowdfund? Terwijl de hypotheekrentes aanmerkelijk lager liggen. succes met zaken. groet jm

Investeerder – 44293
05-12-2017 12:11
Beste investeerder,

Allereerst hartelijk dank voor uw investering en vertrouwen. Zakelijke rentes liggen iets lager dan het tarief waarvoor de lening nu bij Collin vast staat. De goede ervaring van Hypotheek Visie met Collin in eerdere trajecten, heeft mij doen besluiten om de financiering langs deze weg aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Remko Klein

Investeerder – 44737
05-12-2017 11:31
Geachte, Kunt u mij vertellen wat de huidige hypotheek en wat de Woz waarde is van de woning aan de Amethistdreef 22 te Emmen? Wat wordt er overgenomen voor 150 k?

Collin Crowdfund
05-12-2017 14:20
Beste investeerder,

Allereerst hartelijk dank voor uw investering en vertrouwen. De huidige hypotheek is 265K, bestaande uit het bankspaar deel en het aflossingsvrije deel (40/60). De WOZ staat op 190K. De reële vrije verkoopwaarde zal rond de 230-240K liggen. De overname som is het totaal van de overname van de winkel, bestaande uit de bouwkundige voorzieningen, installaties en inventaris, de bestaande portefeuille (klant eigendom) en goodwill/entree fee.

Met vriendelijke groet,
Remko Klein

Ondernemer
Remko Klein

Crowdfund Coach


Arnaud Satter