30764

Hypotheekcentrum Stadskanaal

€ 75.000  |  6,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 144
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-06-2019 in 4 uur volgeschreven door 144 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hypotheekcentrum Stadskanaal
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel (Ver)bouw onroerend goed
Datum van oprichting 10-05-1993
Website www.hypotheekcentrumstadskanaal.nl

Leendoel

Hypotheekcentrum Stadskanaal is een financieel dienstverlener op het gebied van hypotheekverstrekking, verzekeringen en makelaardij in huur, verhuur, aankoop en verkoop. Momenteel bestaat het kantoor uit vier medewerkers en zijn zij actief op zowel de particuliere als zakelijke markt. Eerder dit jaar is het gehuurde bedrijfspand aangekocht door ondernemer Henk Spreen. De ondernemer wil het bedrijfspand gaan verbouwen en gaat zonnepanelen aanschaffen. Daarnaast wordt een deel van de financiering gebruikt om een bestaande lening te herfinancieren. Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 35.000
Zonnepanelen € 15.000
Herfinanciering € 25.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer H.J. Spreen handelend onder de naam Hypotheekcentrum Stadskanaal en zijn partner mevrouw P.J. Wagenaar-Hummelinck. Beide personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een tweede hypotheek gevestigd op het woonhuis aan de Snippenveld 22 te Emmen ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betreft een pand met een overwaarde van ruim € 100.000,- (marktwaarde minus openstaande hypothecaire schuld).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hypotheekcentrum Stadskanaal is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Hypotheekcentrum Stadskanaal. De jaarcijfers 2018 betreffen concept cijfers.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 338.000 € 318.000
Vlottende activa € 38.000 € 49.000
Overige activa € 0 € 0
Totaal € 376.000 € 367.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 228.000 € 258.000
Langlopende schulden € 56.000 € 33.000
Kortlopende schulden € 92.000 € 76.000
Totaal € 376.000 € 367.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 214.000  
Bruto winst € 214.000  
Kosten € 170.000  
Netto winst € 44.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29627 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2019 om 12:30
investeerder-74832 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2019 om 12:19
investeerder-38126 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-06-2019 om 12:16
investeerder-53821 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2019 om 12:14
investeerder-28027 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2019 om 12:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders