45989

I.B.J. Maas – Ledeboerstraat 9a

€ 200.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 352
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-08-2023 in 2 uur volgeschreven door 352 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam I.B.J. Maas – Ledeboerstraat
Sector Verhuurd vastgoed
Leendoel Aankoop onroerend goed / Uitkoop erfgenamen

Leendoel

I.B.J. Maas (1974) is zelfstandig ondernemer en deels erfgenaam van het onroerend goed aan de Ledeboerstraat 9a te Tilburg. De overige erfgenamen worden middels deze financiering uitgekocht zodat I.B.J. Maas enig eigenaar wordt van het onroerend goed. Het onroerend goed zal, bij verkrijging, direct worden verhuurd en de huurovereenkomst is inmiddels ondertekend. Het onroerend goed is gelegen in een industriële omgeving en is goed bereikbaar en dichtbij verschillende uitvalswegen. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 78% bij aanvang en 74% bij de slottermijn.

Er wordt een annuïtaire lening van € 200.000,-, met een slottermijn van € 190.000,-, verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Schuld onroerend goed € 100.000
Aanvullende kosten € 100.000
Totaal € 287.000
Eigen aandeel/inbreng € 87.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer I.B.J. Maas. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemer is momenteel materieel van aard vanwege de overwaarde op de eigen woning en het eigen vermogen van de twee bedrijven van de ondernemer.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het onroerend goed aan de Ledeboerstraat 9a, 5048 AC te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AE nummer 439 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 255.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 3 juli 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Ledeboerstraat 9a, 5048 AC te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AE nummer 439 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als Geldnemer de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft. Volledigheidshalve vermelden wij dde bedrijven van I.B.J. Maas. Emailpower (eenmanszaak) heeft een Dun&Bradstreet score Gemiddeld risico. Mason Holding B.V. heeft de Dun&Bradstreet score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022 van Emailpower en Mason Holding B.V. en van het taxatierapport en huurovereenkomst van het betreffende onroerend goed aan de Ledeboerstraat 9a te Tilburg. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Naast de huurinkomsten van het onroerend goed. Heeft de ondernemer twee bedrijven. Op basis van de jaarrekening van 2022 van Emailpower blijkt een netto cashflowoverschot van € 54.000,-. Op basis van de jaarrekening 2022 van Mason Holding B.V. blijkt een netto cashflowoverschot van € 60.000,-. Hiermee ontstaat voldoende remweg om eventuele tegenslagen op te vangen.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  BNI
Vaste activa € 255.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € —
Totaal € 255.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 55.000
Langlopende schulden € 200.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 255.000

Winst- en verliesrekening eerste 12 maanden

Huurinkomsten € 24.000
Exploitatiekosten € 2.500
Rente, kosten en aflossing Collin € 20.500
Netto cashflow overschot € 1.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-349088 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 12:52
investeerder-20658 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 12:50
investeerder-396330 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 12:47
investeerder-390433 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 12:46
investeerder-396333 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 12:44

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders