42799

Ideale kozijnen

€ 35.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 97
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 97 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ideale kozijnen
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 04-08-2010

Leendoel

Voor de aankoop van een zaagtafel, aanhanger en bedrijfswagen heeft Gregor Krawczyk een financiering nodig. Gregor gaat zijn bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Op dit moment plaatst hij kozijnen op ZZP-basis voor een vaste opdrachtgever. Hij gaat opdrachten voor het plaatsen van kozijnen zelf aannemen en uitvoeren. De ondernemer gaat tevens andere zzp’ers inhuren die vervolgens gebruik kunnen maken van de aan te schaffen bedrijfswagen, aanhanger en gereedschappen.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Transportbus (gebruikt) € 27.000
Aanhanger (gebruikt) € 7.000
Zaagtafel € 1.000
Totaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer Krawczyk handelend onder de naam Ideale kozijnen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie beperkt zich tot de overwaarde op de eigen woning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ideale kozijnen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het woonhuis aan de Prunusstraat 9, 2742 XJ Waddinxveen, kadastraal  bekend als sectie C, nummer 4990 te Waddinxveen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 207.792,- en openstaande schuld van € 185.892,- per 24-28-2022. De WOZ waarde per 01-01-2021 is € 280.000,-.
  • De heer en mevrouw Krawczyk geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Prunusstraat 9, 2742 XJ Waddinxveen, kadastraal bekend als sectie C, nummer 4990, te Waddinxveen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ideale kozijnen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de concept cijfers van Ideale kozijnen over 2021. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 (concept)

Activa

  concept 2021
Vaste activa € 10.000
Vlottende activa € 11.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 27.000

Passiva

  concept 2021
Eigen vermogen € 7.000
Langlopende schulden € 5.000
Kortlopende schulden € 15.000
Totaal € 27.000

Winst- en verliesrekening 2021 (concept)

Omzet € 145.000
Bruto winst € 98.000
Kosten € 28.000
Resultaat € 70.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109600 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-08-2022 om 11:04
investeerder-20745 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2022 om 11:04
investeerder-98662 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2022 om 11:04
investeerder-59233 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-08-2022 om 11:04
investeerder-35802 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-08-2022 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders