31332

IJssel Zaan BV hodn Lumadesq

€ 105.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 57
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 57 investeerders

Samenvatting

Lumadesq is een bestaande onderneming gespecialiseerd in de levering en montage van (warmtewerende) daglichtfilter rolgordijnen aan scholen, zorginstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven. De ondernemer en diens echtgenote verbinden zich in privé volledig aan de Holding en aan de Werkmaatschappij voor de lening. De komende 3 jaar zal de ondenemer zich primair richten op het verder verbeteren van de efficiëntie binnen Lumadesq. De rendabele omzet zal geleidelijk verder gaan stijgen.  De specifieke werkplek zonwering kan, vanwege zijn unieke kenmerken, gezien worden als de cashcow voor Lumadesq. Uiteraard is warmtewering de primaire eigenschap van het product. Dit brede succes leidt geregeld tot aanbevelingen tussen branchegenoten vanuit bijvoorbeeld het onderwijsveld.

Financieringsbehoefte
Voor de uitkoop van de huidige medeaandeelhouder en hiermee de verwerving van 100% van de aandelen is er een financieringsbehoefte van € 110.000,-. Na inbreng van eigen middelen rest een financieringsvraag aan de investeerders van Collin Crowdfund van € 105.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en de rente bedraagt 7 %.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren zijn Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. en IJssel Zaan B.V. h.o.d.n. Lumadesq. Er wordt een gezamenlijke, materiële persoonlijke borgstelling van € 105.000,- afgegeven door de ondernemer en diens echtgenote. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering verpand van € 105.000,- op het leven van Menno Stundebeek. Tot slot worden de (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en vervoersmiddelen van IJssel Zaan B.V. h.o.d.n. Lumadesq te IJsselstein en Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. te Koog aan de Zaan verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De heer Stundebeek geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de eigen woning.   

Leendoel

De 18.000 aandelen binnen IJssel Zaan B.V. zijn 50/50 verdeeld over twee bestaande aandeelhouders. Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. (Menno Stundebeek) koopt per 31 december 2018 zijn medeaandeelhouder volledig uit en zal de activiteiten van IJssel Zaan B.V. h.o.d.n. Lumadesq als enig aandeelhouder voortzetten. De reden van de aandelenovername is dat de medeaandeelhouder met pensioen gaat.

Ondernemer

Menno Stundebeek (46) is gehuwd met Sigrid Stundebeek-Bodifee. Met hun drie kinderen wonen zij in Koog aan de Zaan. Menno heeft naast zijn VWO o.a. de diploma’s Nima A en B. Hij is altijd werkzaam geweest in commerciële functies, waaronder 10 jaar als key accountmanager bij de Telegraaf Mediagroep. In 2004 maakte hij de overstap naar de woninginrichtingsbranche. Vanaf 2007 is hij gestart met een eigen bedrijf dat zich primair richtte op zonwering. In 2010 is uit een samenwerking met zijn huidige medeaandeelhouder IJssel Zaan B.V. h.o.d.n. Lumadesq ontstaan. Menno is in zijn schaarse vrije tijd actief als vrijwilliger bij een tennisvereniging. Kernkwaliteiten van Menno zijn: marktgericht en commercieel. Zijn vrouw Sigrid werkt parttime bij de Gemeente Zaanstad. Naast haar reguliere werkzaamheden vervult zij daar ook de rol van trouwambtenaar.

Onderneming

Historie
In 2010 is vanuit een intensieve samenwerking tussen Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. en Hipka B.V. de onderneming Zonneman B.V. ontstaan. In 2015 heeft men de particuliere markt, met relatief beperkte marges, afgestoten en is de naam gewijzigd naar IJssel Zaan BV h.o.d.n. Lumadesq (https://werkplekzonwering.nl/). Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monteren van (warmtewerende) daglichtfilter rolgordijnen. 

Doelgroep
Het bedrijf levert met name aan scholen, zorginstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven. Met het exclusieve product wordt naast warmtewering ook hinderlijke lichtinval op digitale schoolborden etc. voorkomen.

Missie, visie en strategie
De komende 3 jaar zal Menno zich primair richten op het verder verbeteren van de efficiëntie binnen Lumadesq. De rendabele omzet zal geleidelijk verder gaan stijgen. Binnen 5 jaar zal het primaire werkgebied zich uitbreiden naar de gehele Benelux en mogelijk naar meer Europese markten.

Positionering (SWOT)

  • Sterktes: focus op niche, eigen montage, ervaring, klanten zijn ambassadeurs.
  • Zwaktes: levertijden, kwetsbaarheid van de organisatie.
  • Kansen: toenemende interesse vanuit architecten en dealers en de wens tot klimaatverbetering in instellingen, kantoren en scholen.
  • Bedreigingen: systeem van aanbesteding, schaalvergroting bij (internationale) concurrentie.

Onderscheidend vermogen
De specifieke werkplek zonwering kan, vanwege zijn unieke kenmerken, gezien worden als de cashcow voor Lumadesq. Op https://youtu.be/kNXsLr1HicM wordt een helder beeld van het product gegeven. Architecten zijn enthousiast vanwege het feit dat deze vorm van (transparante) zonwering nagenoeg geen esthetische invloed heeft op het gebouw. Hinderlijke lichtinval op beeldschermen en digitale schoolborden wordt opgeheven. Uiteraard is warmtewering de primaire eigenschap van het product. Dit brede succes leidt geregeld tot aanbevelingen tussen branchegenoten vanuit bijvoorbeeld het onderwijsveld.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Uitkoop medeaandeelhouder € 102.500,-
Kosten uitkoop € 7.500,-
Totaal € 110.000,-
Eigen inbreng € 5.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 105.000,-

Na de uitkoop van de medeaandeelhouder wordt 100% van de aandelen IJssel Zaan B.V. verkregen.

Leenbedrag: € 105.000,-.
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

De bestaande (thans ongebruikte) kredietfaciliteit van € 25.000,- bij ABN-AMRO zal, voor verstrekking van de nu gevraagde lening, geheel komen te vervallen. De zekerheden zullen door de bank worden vrijgegeven, waardoor de investeerders van Collin een eerste pandrecht op de voorraden, inventaris en vervoersmiddelen verkrijgen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. en IJssel Zaan B.V. h.o.d.n. Lumadesq.
  • De heer M.H. Stundebeek en mevrouw S.A.J. Stundebeek-Bodifee geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 105.000,-. Deze heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer M.H. Stundebeek voor een bedrag van minimaal € 105.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en vervoersmiddelen van Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. en IJssel Zaan B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer M.H. Stundebeek en mevrouw S.A.J. Stundebeek-Bodifee  geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun eigen woning aan de Zuiderland 36 in Koog aan de Zaan. Dit houdt de morele belofte in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis zal worden gevestigd. Het woonhuis kent een ruime overwaarde t.o.v. de hypothecaire schuld.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. is Minimaal risico, de kwalificatie voor IJssel Zaan B.V. h.o.d.n. Lumadesq is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de vaststelling van de Collin Credit Score hebben wij gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2017 (met vergelijking 2016) van Handelsmaatschappij Stundebeek B.V. en IJssel Zaan B.V. h.o.d.n. Lumadesq, alsmede de door de ondernemer en zijn (RA)adviseur opgestelde prognose voor 2018 (tussentijdse cijfers tot en met november), 2019 en 2020. De Collin Credit Score is overall Goed.

Rentabiliteit
De toekomstige rentabiliteit is door de ondernemer en diens adviseur behoudend berekend. De verwachting is dat de omzet met € 100.000,- zal dalen in verband met de extra taken die Menno zal moeten uitvoeren na vertrek van de collega-aandeelhouder. Echter, door verdere efficiency door te voeren, verwacht de ondernemer in de praktijk dat deze omzetdaling minder zal zijn. Het boekjaar 2018 sluit volgens prognose (rekening houdend met de tussentijdse cijfers tot en met november) met een omzet van € 660.000,- en een (netto) cashflowoverschot van € 50.000,-. Voor 2019 en 2020 wordt een (netto) cashflowoverschot verwacht volgens prognose van respectievelijk € 15.000,- en € 24.000,-. De rentabiliteit beoordelen wij als Goed.

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen bedraagt per ultimo 2018 naar verwachting € 95.000,-, waaruit een solvabiliteit van ruim 33% berekend wordt. Deze solvabiliteit zal zich de komende jaren naar verwachting positief blijven ontwikkelen. Voor de jaren 2019 en 2020 wordt een solvabiliteit voorzien van respectievelijk 39% en 47%. Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit geeft een uiterst gezond beeld met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van boven de 3 over de jaren 2018, 2019 en 2020. Gezien de ruime liquiditeit zal de bestaande kredietfaciliteit bij ABN-AMRO komen te vervallen. Er is bewust gekozen voor het aanhouden van een ruime liquiditeit, teneinde het bedrijf op een rustige wijze intern verder te kunnen herpositioneren en verder te kunnen laten groeien. De liquiditeit beoordelen wij als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56681 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 14:03
investeerder-3411 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 14:00
investeerder-5363 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 13:57
investeerder-15013 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 13:57
investeerder-65632 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 13:56

Ondernemer
Menno Stundebeek

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman