46697

IKSOPAR tegels-sanitair & tegelmaterialen

€ 250.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 548
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-11-2023 in 3 dagen volgeschreven door 548 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam IKSOPAR tegels-sanitair & tegelmaterialen
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Inrichting showroom
Datum van oprichting 22-08-2005
Website www.iksopar.nl

Leendoel

Erol Raposki exploiteert samen met zijn vrouw Nynke Hylkema sinds 2005 IKSOPAR, een showroom met tegels, sanitair en tegelmaterialen in Sint Nicolaasga (Friesland). IKSOPAR biedt alles op het gebied van tegels en sanitair, van het leveren van losse producten tot aan complete montage van een badkamer en/of toilet. Maar men kan bij IKSOPAR ook terecht voor een nieuwe tegelvloer met vloerverwarming of tegelwand voor in de keuken. In de showroom is het mogelijk om samen met de klant een complete badkamer te ontwerpen middels een 3D tekening. IKSOPAR heeft de mogelijkheid gekregen om hun exploitatie te verplaatsen naar Home Center Wolvega, waar zij de enige sanitair- en tegel aanbieder zal zijn. Met een grootte van 11 voetbalvelden en tienduizenden bezoekers per jaar biedt Home Center hun bezoekers een unieke woonbelevenis. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de inrichting van de showroom, werkkapitaal en de aflossing van een tweetal bestaande leningen.
Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden, een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris showroom € 275.000
Verbouwingskosten showroom € 145.000
Herfinanciering bestaande leningen € 60.000
Werkkapitaal € 75.000
Totaal € 555.000
Inbreng fabrikanten* € 275.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 250.000
Inventaris showroom € 275.000
Verbouwingskosten showroom € 145.000
Herfinanciering bestaande leningen € 60.000
Werkkapitaal € 75.000
Totaal € 555.000
Inbreng fabrikanten* € 275.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 250.000

*Vanuit de sanitair fabrikanten wordt er om niet inventaris aangeleverd voor de showroom.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer E. Raposki handelend onder de naam IKSOPAR tegels-sanitair & tegelmaterialen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Mevrouw N.G.M. Hylkema geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de It Sein 10, 8521 DN te Sint Nicolaasga, kadastraal bekend als sectie D nummer 2069 te Langweer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 190.000,- en een openstaande schuld van € 188.950,-  per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17-10-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor IKSOPAR tegels-sanitair & tegelmaterialen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van IKSOPAR tegels-sanitair & tegelmaterialen, alsmede de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid en borgstelling. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De prognose is opgesteld met behulp van verwachtingen vanuit Home Center Wolvega, aannemers en eigen inzichten, aldus de ondernemer. 

In 2022 is er een omzet gerealiseerd van € 261.402,-. De verwachte omzet is geprognosticeerd op basis van de nieuwe, grotere locatie (met naar verwachting een hogere toestroom van bezoekers) in Home Center Wolvega. Bij de nieuwe locatie zal de ondernemer aanvullend personeel aannemen. Ook wordt er bij de grotere locatie een groter aantal producten/sanitair aangeboden. 

In de prognosecijfers van jaar 1 zijn de verbouwingskosten voor de nieuwe showroom opgenomen. Dit betreft een eenmalige kostenpost.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 281.000
Vlottende activa € 109.000
Overige vlottende activa € 36.000
Totaal € 426.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 46.000
Langlopende schulden € 225.000
Kortlopende schulden € 155.000
Totaal € 426.000

Prognose jaar 1

Omzet € 1.206.000
Bruto winst € 482.000
Kosten € 301.000
Eenmalige verbouwingskosten showroom € 145.000
Resultaat € 36.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-132754 heeft € 400 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 13:11
investeerder-296460 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 13:01
investeerder-345930 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 13:00
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 12:59
investeerder-364735 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 12:59

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders