28832

In de Kloosterhof

€ 135.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 149
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 149 investeerders

Samenvatting

In de Kloosterhof betreft een startende Bed & Breakfast (B&B), gevestigd in het centrum van Assen van Theo en Monique Krüger. Zij gaan naast hun huidige werk in loondienst een Bed & Breakfast starten. De B&B is gevestigd in het reeds aangekochte monumentale pand in Assen. Het pand wordt bewoond door het ondernemersgezin op de 1e en 2e etage. De begane grond is ingericht met vier kamers beschikbaar voor de B&B. “In de Kloosterhof” is genoemd naar de vroegere kloostergebouwen rondom de kerk in Assen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de aankoop van het zakelijke gedeelte van het pand, de verbouwing en het inrichten van de kamers bedraagt € 335.000,-. De ondernemers brengen zelf € 200.000,- in. Het resterende deel ter grootte van € 135.000,- wordt gevraagd via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is In de Kloosterhof vof met de vennoten T.A.A. Krüger en M.H.R. Krüger-Noord. Door de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De ondernemers sluiten een overlijdensrisicoverzekering af ter hoogte van de lening. Doordat men naast het runnen van de B&B de komende jaren in loondienst blijft, is men niet direct afhankelijk van de inkomsten uit de B&B. Door een toegezegde subsidie kan de komende jaren het geleende bedrag grotendeels onafhankelijk van de cashflow uit de B&B worden afgelost. Daarnaast wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- verkregen op het pand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 

Leendoel

De financiering is benodigd voor het verbouwen van de vier kamers op de begane grond van het aangekochte monumentale pand. De vier kamers worden verbouwd tot verhuurbare B&B kamers. 
Doordat een toegezegde subsidie niet vooraf wordt uitgekeerd, maar achteraf terug te vorderen is als fiscale aftrekpost op de inkomstenbelasting, wordt deze aanvullende financiering gevraagd.
 

Ondernemer

Theo Krüger en zijn partner Monique Krüger-Noord willen als twee geboren Assenaren een eigen onderneming starten in het centrum van Assen. 

Theo Krüger (48 jaar) komt uit een ondernemersgezin en is na het afronden van zijn vwo en heao gestart als vestigingsleider bij Nefkens Noord. Hij kan door zijn managementfunctie als ervaren worden omschreven. Hij is zakelijk ingesteld, klantgericht en proactief.
Monique Krüger-Noord (45 jaar) heeft na het afronden van de opleiding cios en pabo verder gestudeerd en de opleiding tweedegraads wiskunde docent succesvol afgerond. Na de afronding van haar studie is zij gestart als docent wiskunde en doorgegroeid tot teamcoördinator op het Terra Assen. Zij kan worden omschreven als sociaal, verbindend en georganiseerd. 

De ondernemers blijven naast het runnen van de B&B beiden in loondienst om voldoende inkomsten te genereren. Dit biedt hen de zekerheid van een vast inkomen tijdens het opstarten van de B&B. De werktijden van de ondernemers vullen elkaar aan, zodat er minimaal 5 dagen per week bezetting is in de B&B. 
 

Onderneming

De B&B In de Kloosterhof in het centrum van Assen wordt gerund door twee enthousiaste en vooral gastvrije Assenaren. Zij willen het bewonen van een beeldbepalend monumentaal pand graag combineren met het runnen van een B&B. Op deze manier willen zij een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en activiteiten op de Brink in Assen. Aan de website met domeinnaam: www.indekloosterhof.nl wordt hard gewerkt en men verwacht eind dit jaar live te kunnen gaan.

De belangrijkste klanten voor de B&B zullen toeristen zijn. Daarnaast richt men zich op de zakelijke doelgroep. Voor het verzorgen van het ontbijt wordt samenwerking gezocht met de lokale horeca en ambachtelijke winkeliers.

De ondernemers willen zich onderscheiden ten opzichte van de concurrenten door het aanbieden van de juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Zij beschikken over een monumentaal pand op de perfecte locatie in hartje Assen. Daarnaast zijn de ondernemers enthousiast, klantgericht en erg gastvrij.

Structuur
In de Kloosterhof betreft een vennootschap onder firma. De vennoten en eigenaren van de B&B zijn de heer T.A.A. Krüger en mevrouw M.H.R. Krüger–Noord. Zij zijn ieder voor 50% eigenaar. 

Financieringsbehoefte

Het pand is al in bezit van de ondernemers en de eerste en tweede verdieping is ingericht als woning voor het ondernemersgezin. Sinds 1 november wonen ze hier daadwerkelijk op de twee etages. 

Voor de B&B moet er nog geïnvesteerd worden in de verbouwing en inrichting van op de begane grond voor het inrichten van 4 kamers. Voor deze verbouwing is rekening gehouden met een subsidie uitkering. Dit is echter geen uitkering vooraf, maar een fiscale subsidie achteraf. Vandaar dat een aanvullende financiering gevraagd wordt via Collin Crowdfund.

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 166.000,-
Verbouwing € 139.000,-
Btw € 30.000,-
Totaal € 335.000,-
Eigen inbreng € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 135.000,-

Leenbedrag: € 135.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

De belangrijkste risico’s met de bijbehorende beperkende maatregelen zijn:

  • Achterblijvende omzet – er worden vier kamers verhuurd waarbij men het eerste jaar rekent met een bezettingsgraad van 65% voor vier dagen per week oplopend naar 72,5% en vijf dagen open per week in 2020. De prognose is derhalve redelijk behouden weergegeven. Het ondernemersechtpaar geniet inkomen uit loondienst. De komende vijf jaar kan door subsidie op de loonbelasting de lening grotendeels worden terugbetaald. Men is dus niet direct afhankelijk van het behalen van de geprognosticeerde omzet.
  • Risico op uitval personele bezetting – de twee vennoten kunnen elkaar vervangen bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Men is via de huidige werkgever verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden zijn de risico’s afgedekt door bestaande overlijdensrisico verzekeringen en daarnaast wordt er een aanvullende overlijdensrisicoverzekering van € 135.000,- op het leven van beide vennoten afgesloten.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is In de Kloosterhof vof met de vennoten T.A.A. Krüger en M.H.R. Krüger-Noord. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is er in privé nog beperkt liquide vermogen aanwezig.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 135.000,- verkregen op het pand aan de Brink 40 te Assen. Dit pand is voorbelast met een eerste hypotheek van AEGON groot € 465.000,-. Het pand is in 2017 getaxeerd op een marktwaarde van € 880.000,- na verbouwing.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als een Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses voor de komende 3 jaren. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In het eerste jaar wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 65%. Dit is lager dan de landelijke bezettingsgraad van 68,4% in 2017 (buiten de grote steden) en derhalve een behoudende prognose. De bezettingsgraad stijgt volgens de prognose naar 72,5% in 2020. Er is een definitief toegezegde subsidie van € 61.195,- die de komende jaren door verrekening met de inkomstenbelasting uitbetaald wordt door een maandelijkse verrekening. Inclusief deze jaarlijkse subsidie inkomsten komt de cashflow over 2018 naar verwachting uit op € 42.000,- en over 2019 op € 56.000,- (voor beide jaren score Excellent). Aangezien de score gebaseerd is op prognoses, waarderen wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve af naar Goed. 

Solvabiliteit
Op de totale zakelijke investering van € 335.000,- wordt door de ondernemers zelf € 200.000,- ingebracht, hetgeen op de openingsbalans een solvabiliteit van 59% betekent. Na het eerste jaar 2018 bedraagt de solvabiliteit 65% op een balanstotaal van € 310.000,-. Door de geplande aflossingen en verder geen privé onttrekkingen te doen, loopt de solvabiliteit volgens de prognosebalans op naar 73% ultimo 2019 en 81% ultimo 2020 met licht dalende balanstotalen. Dit betekent voor alle prognosejaren een score Excellent. Aangezien het hier om een startende onderneming gaat, waarderen wij de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve af naar Goed. 

Liquiditeit
Eind 2017 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor het inrichten van de kamers. Door de investering in het laatste kwartaal 2017 zal begin 2018 de btw retour komen. Daarnaast worden er maandelijks voorschotten teruggave inkomstenbelasting met de subsidiegelden ontvangen. Doordat men in loondienst blijft, zijn de liquide middelen de komende jaren ruim toereikend om de lening via Collin Crowdfund te kunnen aflossen uit de subsidie op de inkomstenbelasting en de verwachte inkomsten uit de B&B. De subsidie is toegezegd tot een bedrag van € 61.195,-. In de current ratio (voor 2018 en 2019 respectievelijke 0,8 en 1,0) zijn de btw vordering en subsidie inkomsten niet meegenomen, waardoor deze een Matige score krijgt. Mede vanwege de neveninkomsten waarderen wij de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een gratis fles wijn en 10% korting op de boeking geldig t/m 31 mei 2019.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45314 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2017 om 11:04
investeerder-2429 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2017 om 11:04
investeerder-21804 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2017 om 11:03
investeerder-5546 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2017 om 11:03
investeerder-15140 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2017 om 11:03

Reacties

Investeerder – 5025
27-11-2017 11:03
Geachte, ik heb een paar vragen over dit project. 1. Wat is de reden dat Aegon niet het volle bedrag dus inclusief de verbouwing heeft gefinancierd? Gezien de royale taxatiewaarde had dat toch makkelijk gekund en was wellicht goedkoper geweest? 2. Wat was het aankoopbedrag van het pand inclusief kosten kk? 3. Hoeveel brengen de ondernemers daadwerkelijk in aan liquide middelen? 4. Kunt u de inbreng van 200K nader toelichten c.q. specificeren? Met vr.groet.

Collin Crowdfund
27-11-2017 11:25
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vragen. Het deel dat door Aegon gefinancierd is middels een woninghypotheek, is gebaseerd op basis van het inkomen uit loondienst. Op basis van de taxatiewaarde kon eventueel meer gefinancierd worden echter het inkomen is hier leidend in geweest. Het aankoopbedrag van het pand bedroeg € 491.250 kosten koper (die bedragen ongeveer 2%). De eigen inbreng zakelijk is afkomstig uit gerealiseerde overwaarde bij verkoop van de vorige woning. De totale overwaarde bedroeg € 218.000,–.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 45289
28-11-2017 10:15
Geachte heer, mevrouw in het investeringsoverzicht wordt een verbouwing genoemd van 139 k ik veronderstel dat in dit bedrag ook de inrichting van de B&B zit. In hoeverre weten we wat er ook van de 135k daadwerkelijk geinvesteerd wordt in verbouwing? Klopt het dat de volledige investering uiteindelijk € 660k bedraagt en een waarde vertegenwoordigd van € 880 k of maak ik een fout?

Collin Crowdfund
28-11-2017 10:55
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. Uw constatering m.b.t. de inrichting is juist. Onder de noemer verbouwing valt ook de investering in de inrichting van de B&B. Vanuit Collin Crowdfund kennen we geen bestedingscontroles achteraf. Het bedrag wordt, zoals gebruikelijk, in één keer uitbetaald aan ondernemers. Vooraf is goed gekeken naar de investeringsbehoefte en de onderbouwing daarvan. Deze is door ondernemers samen met hun accountant opgesteld. Uw berekening m.b.t. de totale investering houdt nog geen rekening met de eigen inbreng uit overwaarde van de verkochte woning. Ook is er dan nog geen rekening gehouden met reeds ontvangen subsidies (monumentaal pand) en het nog te ontvangen deel van de subsidies. De totale investering is hoger dan de getaxeerde 880K, deze zal ongeveer 1 miljoen bedragen.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer
Monique en Theo Krüger

Crowdfund Coach


Otto Kreijkes