46080

In Motion

€ 30.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 66
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 66 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam In Motion
Sector Elektrotechnische bouwinstallatie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Gereedschap en materieel
Datum van oprichting 01-11-2020

Leendoel

Tarik Adigüzel exploiteert sinds 2020 zijn bedrijf In Motion. In Motion is gespecialiseerd in elektrische installaties en is actief in terreinbeveiliging. Hierbij plaatsen zij onder andere slagbomen, kentekencamera’s en schokdraden. De ondernemer is op zoek naar een financiering voor het aanschaffen van nieuw gereedschap en materieel voor de eerder genoemde bedrijfsactiviteiten.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer T.F. Adıgüzel h.o.d.n. In Motion. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • De heer S. Şafaklıoğlu (zwager van ondernemer) en mevrouw M. Adigüzel (zus van ondernemer) geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel op basis van de vastgoedportefeuille in privé. De borgen bezitten onder andere een woning met een waarde van € 740.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 06-10-2023 en met een openstaande schuld van € 584.260,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor In Motion is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers (2023) alsmede de overwaarde op het onroerend goed van de borgen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023

Activa

  2023
Vaste activa € 11.000
Vlottende activa € 32.000
Totaal € 43.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 42.000
Langlopende schulden € 0
Kortlopende schulden € 1.000
Totaal € 43.000

Winst- en verliesrekening 2023

  2023
Omzet € 93.000
Bruto winst € 87.000
Kosten € 17.000
Resultaat € 70.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 16:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 16:03
investeerder-13867 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 16:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 16:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 16:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders