28008

Indoorspeeltuin Plezier

€ 275.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 249
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-06-2018 in 3 dagen volgeschreven door 249 investeerders

Samenvatting

Indoorspeeltuin Plezier is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en wordt mede gerund door jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (denk aan jongeren met autisme en/of een ontwikkelingsstoornis). Indoorspeeltuin Plezier werkt samen met scholen, zorgverleners en andere dagbestedingen, zodat de jongeren een volwaardige dagbesteding krijgen en, nog belangrijker, meer onderdeel zijn van de maatschappij. Hierdoor leren de jongeren communicatieve en sociale vaardigheden. Men wil de jongeren een kans geven zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. De ondernemers creëren met dit concept voor deze jongeren stage- en werkplekken. Er zijn contracten met de gemeentes De Bilt, Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug voor Jeugdhulp en WMO. Daarnaast is er een overeenkomst met Zorginstelling Authiek. De indoorspeeltuin komt in Soesterberg. 

Structuur 
Het bedrijf wordt opgezet door voormalig profvoetballer Jeroen Verhoeven en Hayler Tamboer, voormalig directeur van zorginstelling Het P.L.E.I.N. der Mogelijkheden. Indoorspeeltuin Plezier is een B.V. met als eigenaren Vitae Verhoeven B.V. (50%) en DIAZ Beheer B.V. (50%).

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 574.000,-. Aan eigen middelen is € 49.000,- ingebracht en de Rabobank verstrekt een financiering van € 250.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Indoorspeeltuin Plezier B.V., Vitae Verhoeven B.V. en DIAZ Beheer B.V. Er geldt een persoonlijke borgstelling van € 50.000,- voor Jeroen Verhoeven welke op dit moment materieel is en eveneens een persoonlijke borgstelling van € 50.000,- voor Hayler Tamboer welke momenteel voor ongeveer de helft materieel is. Daarbij geven ze beiden een negatieve hypotheekverklaring af op hun woonhuis en zullen zij gedurende 2018 en 2019 zelf geen salaris ontvangen uit Indoorspeeltuin Plezier B.V. Op het leven van beide ondernemers is een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten van € 275.000,-, die wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens worden de inventaris en speeltoestellen aan de investeerders van Collin Crowdfund verpand. Voor de speeltoestellen ontvangen wij een terugkoopverklaring van de leverancier. De voorraden worden in tweede verband na de Rabobank aan de investeerders van Collin Crowdfund verpand.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de verbouwing van het pand, aanschaf speeltoestellen, meubilair, keuken, computers, voorraad en werkkapitaal.

Ondernemer

Jeroen Verhoeven (37 jaar) woont met zijn vrouw en twee kinderen in Blaricum. Jeroen heeft de afgelopen 20 jaar bij verschillende betaalde voetbalorganisaties (o.a. FC Volendam, AFC AJAX, RKC Waalwijk en FC Utrecht) gewerkt als doelman en heeft verschillende jeugdteams getraind en begeleid. Jeroen is sportief ingesteld en doelgericht. Hij gaat door waar anderen opgeven. Hij presteert uitstekend onder druk en laat zich niet van de wijs brengen. Doordat hij bij grote en kleine voetbalclubs in de spelersraad heeft gezeten, heeft hij kleinschalig ervaring opgedaan in het bedrijfsmatig handelen van een voetbalbedrijf. Tijdens zijn 20 jaar lange professionele voetbalcarrière heeft hij een groot medianetwerk opgebouwd. Jeroen is tevens gespecialiseerd in het bouwen van websites en de marketing hiervan.

Hayler Tamboer (37 jaar) woont met zijn vrouw en dochter in Amersfoort. Bijna negen jaar geleden is Hayler Tamboer Het P.L.E.I.N. der Mogelijkheden gestart in Amersfoort. Het P.L.E.I.N. der Mogelijkheden is een zorginstelling voor kinderen en jongeren met autisme en/of een aanverwante contactstoornis. Deze kinderen en jongeren redden het vaak niet op het regulier of speciaal onderwijs. Wanneer het wijkteam en de leerplichtambtenaar betrokken raken en de conclusie wordt getrokken, dat er geen passend onderwijs is voor deze jongeren of kinderen, komt Het P.L.E.I.N. der Mogelijkheden in beeld. Het P.L.E.I.N. der Mogelijkheden heeft dagbestedingsplekken voor deze jongeren en kinderen met name gericht op onderwijs. Per 1 januari jl. heeft Hayler Tamboer zijn aandelen in Het P.L.E.I.N. der Mogelijkheden verkocht om zich geheel op Indoorspeeltuin Plezier te kunnen richten.

Nu is het tijd om de ideeën samen te voegen. Hun hart ligt bij de kinderen en maatschappelijk werk is hun grote passie. Gezien de competenties en vaardigheden op vele gebieden hebben ze het volste vertrouwen dat zij erin kunnen slagen om van Indoorspeeltuin Plezier een succesvol bedrijf te maken. De gebieden waarin ze een eigen visie hebben ontwikkeld zijn marketing, personeel, financieel en servicegerichtheid.

Onderneming

Indoorspeeltuin Plezier wordt op zodanige wijze opgezet dat kinderen spelenderwijs veel kunnen bewegen en optimaal plezier kunnen maken. Deze indoorspeeltuin wordt niet alleen een plek waar kinderen het heel fijn hebben, maar er wordt ook aan de volwassenen gedacht. Ze kunnen er tot rust komen, loungen, goed lunchen en werken. 

Tevens zetten de beide ondernemers een maatschappelijke organisatie op met enthousiaste en betrokken medewerkers die plezier hebben in hun werk en trots zijn op de organisatie waarin zij werken. De maatschappelijke functie van de speeltuin wordt daarom uitgebreid met dagbesteding en sociale activering. Het gaat om het creëren van werkplekken in de indoorspeeltuin, zodat er voor deze jongeren een gezond dagritme ontstaat. Ze leren op tijd aanwezig te zijn en zijn onderdeel van de groep. Dit geeft ze zelfvertrouwen en verbetert hun zelfbeeld. Doordat de groepen klein zijn, is er veel aandacht voor de jongeren, ze worden gezien en er wordt naar ze geluisterd. Er kan derhalve heel effectief met de jongeren worden gewerkt aan hun eigen doelen en aandachtspunten.

Naast de chef-kok zijn er nog twee begeleiders aanwezig, die ieder twee tot drie jongeren onder hun hoede hebben. De jongeren lopen de hele dag met de begeleider mee en doen dezelfde activiteiten en werkzaamheden. De werkzaamheden zijn onder andere schoonmaken, opruimen, kassa werkzaamheden, het bedienen van de klanten, gastheer/vrouw zijn en het verzorgen van de catering. De ondernemers hebben de overtuiging dat zij een mooie plek creëren voor deze jongeren en dat er iets unieks wordt geboden.

Visie
Door indoorspeeltuin Plezier als sociale onderneming op te zetten, krijgen mensen met een beperking weer een kans op werk. De speelruimtes worden zo gemaakt dat kinderen met en zonder een beperking er met veel plezier kunnen spelen.

Het motto is: ‘Plezier hebben en sterk zijn in maatschappelijk ondernemen’.

Doelen

 • Het creëren van een binnenspeelruimte van ruim 875 m2 en bijbehorende horeca.
 • Nieuwe werkgelegenheid en goede dagbesteding bieden aan jongeren die uitvallen in het reguliere onderwijs.
 • Jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben weer de kans te geven om te participeren in de maatschappij en weer succeservaringen te laten beleven.
 • Een speciale plek creëren die ook voor ouders/begeleiders het verblijven waard is. 
 • De eerste sociaal maatschappelijke gezonde indoorspeeltuin in Nederland creëren.

Over een aantal jaren verwachten Jeroen en Hayler een stabiele onderneming te hebben, die onder begeleiding gerund wordt door jongeren met een beperking. Zij willen dat deze jongeren in een veilige, positieve omgeving plezier hebben in het werk dat ze doen. 

De markt
Het verwachte bezoekersaantal van Indoorspeeltuin Plezier hangt samen met de capaciteit, de prijzen, de aantrekkingskracht van het concept en de concurrentie in de regio. Men heeft twee methoden uitgebreid toegepast voor de berekening van de te verwachten bezoekersaantallen en deze met elkaar vergeleken, te weten:

 • Het marktpotentieel, rekening houdend met reisafstand, aantal inwoners, aantal kinderen in doelgroep, etc.
 • Aan de hand van de capaciteit en de bezetting van de locatie.

Op basis hiervan verwacht men tussen de 50.000 en 100.000 betalende bezoekers per jaar. De financiële onderbouwing is conservatief gebaseerd op een verwachting van 55.000 bezoekers per jaar, terwijl het potentieel boven de 90.000 betalende bezoekers ligt. Omtrent het onderdeel dagbesteding is de vraag naar werk- en/of stageplaatsen voor jongeren met een beperking zo groot dat er al sinds februari 2018 jongeren begeleid worden om aan de huidige vraag te kunnen voldoen. Er zijn contracten met de gemeentes De Bilt, Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug voor Jeugdhulp en WMO. Daarnaast is er een overeenkomst met Zorginstelling Authiek. De indoorspeeltuin komt in Soesterberg.

Onderscheidend vermogen
Een sociaal maatschappelijk gezonde indoorspeeltuin in Nederland die gerund gaat worden door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan autisme en/of ontwikkelingsstoornis) bestaat nog niet. Deze jongeren zullen onder goede begeleiding met plezier de indoorspeeltuin gaan runnen. Daarnaast wordt de indoorspeeltuin geschikt voor alle kinderen, waaronder ook kinderen met een beperking. Tevens wordt er ook specifiek aandacht besteed aan de wensen en behoeften van de ouders/begeleiders van de kinderen door een fijne en uitnodigende omgeving voor hen te creëren.
 
Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsbegroting

Verbouwing € 181.500,-
Inventaris € 175.500,-
Reclame en marketing € 55.500,-
 Voertuig en voorraad € 13.500,-
Vooruit te betalen huur € 33.750,-
Werkkapitaal en overige kosten € 36.750,-
Voorfinanciering BTW € 77.500,-
Totaal € 574.000,-
Eigen middelen € 49.000,-
Rabobank € 250.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen
Deze financiering wordt een co-financiering met de Rabobank. De Rabobank verstrekt in totaal € 250.000,-. Deze bestaat uit een lening van € 150.000,- met een looptijd van vijf jaar, een rente van 4,65% en een rekening-courant krediet van € 100.000,- ten behoeve van de voorfinanciering van de BTW en de huurgarantie. Het rekening-courant wordt per 1 januari 2019 ingeperkt met € 80.000,- (na terugontvangst van de BTW). De Rabobank heeft hiervoor als zekerheid een borgstelling van ieder € 50.000,- door beide ondernemers en verpanding van voorraden en vorderingen. Daarnaast geldt voor € 120.000,- een staatsgarantie volgens de BMKB regeling.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Indoorspeeltuin Plezier B.V., Vitae Verhoeven B.V. en DIAZ beheer B.V.
 • De speeltoestellen en de overige (huidige en toekomstige) inventaris van Indoorspeeltuin Plezier B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De leverancier (Dun & Bradstreet score Laag risico) van de speeltoestellen geeft een aflopende terugkoopverklaring af ter hoogte van 50% van het aankoopbedrag van € 85.000,-. Het afloopschema is als volgt:
Looptijd % dekking terugkoopverklaring Waarde terugkoopverklaring (€)
Eerste jaar 50% € 42.500,-
Tweede jaar 30% € 25.500,-
Derde jaar  20% € 17.000,-
Vierde jaar 10% € 8.500,-
Vijfde jaar 5% € 4.250,-
 • De (huidige en toekomstige) voorraden worden in tweede verband na de Rabobank verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J. Verhoeven geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer H. Diaz Tamboer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Indoorspeeltuin Plezier B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • Gedurende 2018 en 2019 wordt er door beide ondernemers geen salaris uit Indoorspeeltuin Plezier B.V. genoten.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heren J. Verhoeven en H. Diaz-Tamboer voor een bedrag van minimaal € 275.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J. Verhoeven geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Zuiderdreef 1 te 1261 WE Blaricum. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.
 • H. Diaz Tamboer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis Paulus Borstraat 22, te 3812 TB Amersfoort. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er geen sprake van overwaarde in het onderpand.

Dun & Bradstreet 
De Dun & Bradstreet score van Indoorspeeltuin Plezier B.V. en Vitae Verhoeven B.V. is een Verhoogd risico. DIAZ Beheer B.V. kent een Laag risico volgens Dun & Bradstreet. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. We ontvingen de openingsbalans met de prognoses 2018 tot en met 2020 van Indoorspeeltuin Plezier B.V., het jaarrapport 2016 en inzage in tussentijdse cijfers 2017 van DIAZ Beheer B.V. Vitae Verhoeven B.V. is recent opgericht, hiervan zijn nog geen cijfers beschikbaar. Voor het bepalen van de score zijn we uitgegaan van de openingsbalans en de prognose 2018 van Indoorspeeltuin Plezier B.V. 

Rentabiliteit
Over het resterende deel van 2018 wordt een omzet geprognotiseerd van € 315.000,- bestaande uit entreegelden, PGB gelden (€ 68.000,- gegarandeerde omzet) en horeca inkomsten. Na aflossing resteert er naar verwachting een netto cashflowoverschot van € 44.000,- (score Excellent). Hierbij is ervanuit gegaan dat de niet opgenomen salarissen van € 90.000,- voor de aandeelhouders wel opgenomen worden. Effectief is er hierdoor nog ruimte in de cashflow. In het 2019 (het eerste volledige jaar) is de omzet geprognotiseerd op € 678.000,- met een netto cashflowoverschot cashflow van € 99.000,- (score Goed). Aangezien het om een startend bedrijf gaat, waarderen we de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve af naar Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is in de aanvang Matig met ruim 8% eigen inbreng op een totale investering van € 574.000,-. Per ultimo 2018 zal dit naar verwachting ongeveer gelijk zijn en over 2019 stijgt de solvabiliteit door winsttoevoeging en aflossing/inperking van de kredieten naar een geprognosticeerde 33% op een balanstotaal van € 521.000,- (score Ruim voldoende). Ondanks de matige solvabiliteit in het begin halen we comfort op dit gebied uit de (grotendeels) materiële borgstellingen en het aanwezige eigen vermogen in DIAZ Beheer B.V., mede vanwege de verkoop van de aandelen in Het P.L.E.I.N. der Mogelijkheden. Dit comfort maakt dat we de Solvabiliteit kwalificeren op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is per ultimo 2018 geprognotiseerd op 0,8 en is daarmee Matig. Echter is hier bij de financieringsopzet rekening mee gehouden en wordt de aflossing over 2018 meegefinancierd in deze aanvraag. Daarnaast hoeft er op de leningen via de Rabobank de eerste vijf maanden niet afgelost te worden. Dit in combinatie met het type bedrijf betekent dat de vlottende activa voor het overgrote deel uit liquide middelen bestaat, aangezien er weinig tot geen voorraden en vorderingen zijn. In 2019 stijgt de current ratio volgens prognose naar 1,6 (kwalificatie Excellent). Voor nu hanteren we de score Voldoende passend bij het niveau van de geprognosticeerde liquide middelen in de eerste maanden van het bedrijf.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Voor elke investering die er gedaan wordt krijgt u een uitnodiging voor een volledig verzorgde dag in indoorspeeltuin Plezier project voor twee kinderen en twee volwassenen.

Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen 10 gratis entreekaarten. (Deze kunt u zelf gebruiken of als cadeau weggeven (de entree is overdraagbaar).

Onder de investeerders vanaf € 5000,- verloten we een Business Arrangementen voor twee personen in het seizoen 2018-2019 bij een wedstrijd van:

 • AFC Ajax: twee toegangskaarten, twee keer ontvangst in de Business Lounge en een parkeerkaart.
 • FC Volendam: Wedstrijd arrangement bij FC Volendam voor twee personen inclusief warm en koud buffet en plaatsen op de Business Seats.
 • RKC Waalwijk: twee kaarten voor de businessruimte, inclusief parkeerkaart.
 • Almere City: Wedstrijdarrangement voor twee personen. U mag deelnemen aan het diner, de wedstrijd bezoeken op het VIP-deck en u krijgt toegang tot de Rabo Business Lounge.
 • NEC Nijmegen: twee kaarten voor de businessruimte, inclusief parkeerkaart.

De entreetickets/uitnodigingen zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9567 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 11:23
investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 11:21
investeerder-33327 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:34
investeerder-38598 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:24
investeerder-53256 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:21

Ondernemer
Jeroen Verhoeven
Hayler Tamboer

Crowdfund Coach


Ies Bos