44780

Infinity Investments Holding B.V. 2

€ 850.000  |  8,0% rente  |  32 maanden  Investeerders: 733
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-03-2023 in 1 uur volgeschreven door 733 investeerders

Samenvatting

Said en Naser zijn ervaren en succesvolle ondernemers in de internationale handel in mobiele telefoons. Ze gaan nu investeren in 15 nog te realiseren bedrijfsunits voor de verhuur. De units zijn onderdeel van het project in Gouderak wat Collin eerder voor de ontwikkelingskosten middels crowdfunding heeft aangeboden (HSA Investments B.V.). De investering zal middels tranches (totaal € 2.500.000,-) worden gefinancierd welke gekoppeld zijn aan de betaling van de bouwtermijnen. Door een forse eigen inbreng is de LTV (Loan to Value) 69% voor de som van de totale financiering ter hoogte van € 2.500.000,- op een totale investering van € 3.636.000,- na realisatie.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 3.636.000,-, de eigen middelen bedragen € 1.136.000,- De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 2.500.000.,-, waarvan eerder € 1.000.000,- is opgehaald bij de Collin investeerders in november 2022 en nu € 850.000,- wordt aangeboden. De looptijd is 32 maanden (einde looptijd 24 november 2025) waarvan de eerste 8 maanden aflossingsvrij met daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 800.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De totale lening van € 2.500.000,- bestaat uit meerdere tranches, waarbij de investeerders in gelijke rang pro rato het geïnvesteerde bedrag gebruik maken van onderstaande zekerheden. Dit betekent concreet dat u als investeerder deze zekerheden dient te beschouwen in het kader van een totale financiering van € 2.500.000,-.De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: 

 • De debiteuren zijn Infinity Investments Holding B.V. en Infinity Mobile B.V.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund maakt gebruik van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- op de appartementsrechten van 15 bedrijfsunits met bouwnummers 4 t/m 7, 16 t/m 19, en 37 t/m 43, thans deel uitmakende van de percelen kadastraal bekend Gemeente Gouderak, sectie A nummers 1944 en 1836. De kadastrale splitsing dient nog plaats te vinden. De koop-/aanneemsom bedraagt € 3.036.000,-, tevens wordt er voor € 600.000,- aan meerwerk afgenomen. Wat een totale investering maakt van € 3.636.000,- (exclusief btw). Daarnaast is op basis van een taxatierapport per peildatum 01-09-2022 de marktwaarde na realisatie € 2.470.000,- gebaseerd op 10 units (nummers 16 t/m 19 en 38 t/m 43). De ondernemers hebben besloten om niet 10, maar 15 vergelijkbare units aan te kopen. Aldus wordt er gerekend met een waarde ter hoogte van € 3.705.000,- (€ 2.470.000,- / 10 *15).
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer N. Zamani geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door het eigen vermogen van € 2.965.000,- op een balanstotaal van € 3.333.000,- in Zamani Holding B.V. per 31-12-2021 waarvan N. Zamani enig aandeelhouder is.
 • De heer S.A. Faizi geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde, gebaseerd op het eigen vermogen in de ondernemingen en de overwaarde op de privéwoning.
 • Bij de uitboeking van de crowdfunding zal een bedrag van circa € 286.000,- als depot bij Collin worden aangehouden die pas zal worden vrijgegeven na ontvangst van de factuur in het kader van termijn 3. Tevens zal dit depot verpand worden aan de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund namens investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Bij verkoop van één of meerdere units dient € 170.000,- per verkochte unit te worden afgelost. De aflossing zal plaatsvinden pro rato het geïnvesteerde bedrag over de totale financiering van € 2.500.000,-. De aanvullende vergoedingsrente bij gedeeltelijke vervroegde aflossing bedraagt 6 maanden voor de investeerders. In de laatste 12 maanden bedraagt de vergoedingsrente 3 maanden voor investeerders bij gedeeltelijke vervroegde aflossing uit de verkoop van een van de units. 

Leendoel

Aankoop 15 in aanbouw zijnde bedrijfsunits in Gouderak.

Ondernemer

Naser Zamani (1987) is samen met zijn broer ruim 12 jaar actief in de handel van mobiele telefoons. Ze zijn creatieve geesten met veel kennis van de markt en zijn goede handelaren met een goed netwerk in China, Amerika en veel landen van Europa. Met name doordat men een kantoor heeft in China heeft men gedurende de Covid-pandemie als één van de weinige door kunnen leveren wat weer veel vertrouwen bij hun klanten en leveranciers heeft gebracht.
Naser is samenwonend en heeft twee kinderen. Ze zijn op dit moment een mooie nieuwbouwwoning aan het realiseren.
Said Faizi (1991) is sinds 2011 ondernemer, hiervoor heeft hij fiscaal recht gestudeerd en heeft hij voor een telecom bedrijf gewerkt waar de passie voor mobiele telefonie is gestart. Ook hij is veel in China geweest en heeft er een goed netwerk. Hij heeft in Nederland een aantal zaken allemaal gerelateerd aan mobiele telefonie: Phonetje en Mobielfabriq.

Said is samenwonend en heeft één kind. Hij is samen met zijn broer een nieuwbouwwoning aan het realiseren.

Onderneming

De ondernemers hebben gezamenlijk Infinity Mobile. Dit is een groothandel met de hoofdvestiging in Moordrecht en ook een vestiging in China. De primaire artikelen zijn mobiele telefoons, tablets, smartwatches en accessoires van alle merken.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft 15 te bouwen bedrijfsunits voor de verhuur van het project ‘Uw Goederak’. Eerder is via Collin de grondpositie en aanloopkosten via een crowdfunding gefinancierd. Inmiddels zijn 80% van de units verkocht en is de bouw in januari 2023 aangevangen. 

 • De grondkosten bedragen 40% van de aanneemsom (€ 1.214.400) (reeds voldaan)
 • Termijn 1 bij aanvang bouw 15% (€ 455.400,-) (reeds voldaan)
 • Termijn 2 voor aanvang montage staalconstructie 15% (€ 455.400,-)
 • Termijn 3 bij wind- en waterdicht 25% (€ 759.000,-)
 • Termijn 4 afwerking en oplevering 5% (€ 151.800,-)
 • Meerwerk (€ 600.000,-)

Middels deze crowdfunding zal termijn 2 (€ 551.000,- incl. btw) betaald worden. Het resterende bedrag zal door Collin in depot worden gehouden en worden uitgekeerd op het moment de factuur in het kader van termijn 3 wordt ontvangen. Termijn 3 zal dan betaald worden uit het depot, terug te ontvangen btw (ter hoogte van € 445.000,-) en huidige liquide middelen. Er zal nog een derde financiering in de loop van dit jaar plaatsvinden ter hoogte van € 650.000,-.

De verkopende partij is zeer ervaren met het verhuren van zakelijke panden en zal de ondernemers actief ondersteunen bij het zo spoedig mogelijk werven van de benodigde huurders. Er is veel vraag naar het project gezien de snelle verkoopprocedure waardoor het de verwachting is dat bij oplevering van de units minimaal reeds 70% zal zijn verhuurd.
De te bouwen units hebben perceelgroottes variërend tussen de 105 en 111 m2 en zijn gelegen op de begane grond. Na oplevering worden in alle units een warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming geplaatst om duurzame bedrijfsunits te verkrijgen. Daarnaast wordt er een keukentje, verdiepingsvloer en toilet geplaatst. De verhuurbaarheid en verkoopbaarheid is als goed beoordeeld door de taxateur, de verwachte markthuur bedraagt € 315.000,- per jaar. De verwachting is dat de oplevering in Q4 2023 zal plaatsvinden. De LTV (Loan to Value) is 69% voor de totale crowdfunding van € 2.500.000,- na realisatie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koop-/aanneemsom 15 bedrijfsunits € 3.036.000,-
Meerwerk € 600.000,-
Totale investering € 3.636.000,-
Inbreng eigen middelen* € 1.136.000,-
Reeds verstrekt via Collin Crowdfund € 1.000.000,-
Aanvullende Crowdfunding € 650.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 850.000,-

Leenbedrag: € 850.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 32 maanden, de eerste 8 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 800.000,-

** De totale crowdfunding is € 2.500.000,- en bestaat uit meerdere crowdfunding tranches. De units worden gebouwd en de betaling vindt plaats in termijnen conform aanneemovereenkomst. De definitieve rentecondities van de aanvullende crowdfunding campagnes worden op het moment van plaatsen bepaald mede afhankelijk van de marktontwikkelingen. De beoogde totale slottermijn bedraagt € 2.350.000,-.
Bij de uitboeking van de tranches wordt bestedingscontrole toegepast.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Infinity Mobile B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Infinity Investments Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021 van Infinity Mobile B.V. en Infinity Investments Holding B.V. en de toekomstige exploitatie van de aan te kopen bedrijfsunits. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2021 bedroeg de omzet in Infinity Mobile € 4.307.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 129.000,-. Tot en met september 2022 bedraagt de omzet € 3.438.000,- met behoud van rendement. De markthuur voor de units na realisatie bedraagt € 315.000,-. Indien na realisatie alle units zijn verhuurd resteert er na exploitatiekosten, belasting, rente en aflossing een overschot in de operationele cashflow van € 34.000,-,. Om aan de renteverplichtingen vanuit het project te kunnen voldoen is een verhuur van 70% van de units benodigd. Indien deze verhuur niet wordt gerealiseerd kunnen de ondernemers de verplichtingen uit de bestaande cashflow van Infinity of de andere bedrijven van de ondernemers voldoen. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 was de solvabiliteit in Infinity Mobile 18% op een balans van € 1.592.000,-. Na realisatie van het project en storting van de eigen middelen zal de solvabiliteit ca. 27% op een balanstotaal van € 5.231.000,- bedragen. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden 
De totale lening van € 2.500.000,- bestaat uit meerdere tranches, waarbij de investeerders in gelijke rang pro rato het geïnvesteerde bedrag gebruik maken van onderstaande zekerheden. Dit betekent concreet dat u als investeerder deze zekerheden dient te beschouwen in het kader van een totale financiering van € 2.500.000,-.

 • De debiteuren zijn Infinity Investments Holding B.V. en Infinity Mobile B.V.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- op de appartementsrechten van 15 bedrijfsunits met bouwnummers 4 t/m 7, 16 t/m 19, en 37 t/m 43, thans deel uitmakende van de percelen kadastraal bekend Gemeente Gouderak, sectie A nummers 1944 en 1836. De kadastrale splitsing dient nog plaats te vinden. De koop-/aanneemsom bedraagt € 3.036.000,-, tevens wordt er voor € 600.000,- aan meerwerk afgenomen. Wat een totale investering maakt van € 3.636.000,- (exclusief btw). Daarnaast is op basis van een taxatierapport per peildatum 01-09-2022 de marktwaarde na realisatie € 2.470.000,- gebaseerd op 10 units (nummers 16 t/m 19 en 38 t/m 43). De ondernemers hebben besloten om niet 10, maar 15 vergelijkbare units aan te kopen. Aldus wordt er gerekend met een waarde ter hoogte van € 3.705.000,- (€ 2.470.000,- / 10 *15).
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer N. Zamani geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door het eigen vermogen van € 2.965.000,- op een balanstotaal van € 3.333.000,- in Zamani Holding B.V. per 31-12-2021 waarvan N. Zamani enig aandeelhouder is.
 • De heer S.A. Faizi geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde, gebaseerd op het eigen vermogen in de ondernemingen en de overwaarde op de privéwoning.
 • Bij de uitboeking van de crowdfunding zal een bedrag van circa € 286.000,- als depot bij Collin worden aangehouden die pas zal worden vrijgegeven na ontvangst van de factuur in het kader van termijn 3. Tevens zal dit depot verpand worden aan de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund namens investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Bij verkoop van één of meerdere units dient € 170.000,- per verkochte unit te worden afgelost. De aflossing zal plaatsvinden pro rato het geïnvesteerde bedrag over de totale financiering van € 2.500.000,-. De aanvullende vergoedingsrente bij gedeeltelijke vervroegde aflossing bedraagt 6 maanden voor de investeerders. In de laatste 12 maanden bedraagt de vergoedingsrente 3 maanden voor investeerders bij gedeeltelijke vervroegde aflossing uit de verkoop van een van de units. 

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de borgtochten kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-364842 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2023 om 11:27
investeerder-212858 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2023 om 11:27
investeerder-232980 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2023 om 11:26
investeerder-48171 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-03-2023 om 11:26
investeerder-109433 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2023 om 11:26

Ondernemer

Said Faizi

Naser Zamani

Crowdfund Coach


Marc Kogels