45141

Inoil Holding B.V.

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 85
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 85 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Inoil Holding B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing / Herfinanciering
Datum van oprichting 27-03-1997

Leendoel

Herma van der Weerd en Wim Temmen exploiteren al jaren een onderneming die gespecialiseerd is in het leveren van onderdelen voor de olie-industrie. De activiteiten vinden plaats in het bedrijfspand aan de Industrieweg 39 te Schoonebeek welke in het bezit is van de holding, Inoil Holding B.V. De ondernemers geven aan, naast hun huidige exploitatie, een deel van het bedrijfspand te willen gaan aanwenden als opstalplaats voor campers voor de verhuur. Dit onder andere door te anticiperen op de energietransitie die gaande is, welke mogelijk een effect zal hebben op de huidige exploitatie. Daarbij zal de huidige hypotheekhouder worden afgelost middels deze financiering. De financiering via Collin Crowdfund is voor verbouwing/aanpassing van het huidige bedrijfspand en herfinanciering.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 13.000
Verbouwing bedrijfspand € 37.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Inoil Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op de bedrijfsloods aan de Industrieweg 39, 7761 PV te Schoonebeek, kadastraal bekend als sectie C nummer 4903 te Schoonebeek verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 325.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
  • Mevrouw A.H. van der Weerd en de heer B.W.L. Temmen geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Inoil Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Inoil Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De omzet van de holding in 2023 bestaat uit de huuropbrengsten van de vennootschap onder firma International Oilfield Services en de verwachte huuropbrengsten uit de verhuur van de campers. Herma en Wim hebben afgelopen jaar (2022) een omzet met de vennootschap onder firma International Oilfield Services van € 265.000,- behaald op basis van de voorlopige cijfers 2022. Het resultaat bedroeg € 70.000,-.

Het negatieve eigen vermogen in de holding van Inoil Holding B.V. is ontstaan door verliezen uit het verleden van andere werkmaatschappijen. Deze werkmaatschappijen zijn inmiddels geliquideerd en niet meer actief. De ondernemers kunnen nog geen jaarcijfers 2022 van de holding aanleveren. In de conceptcijfers 2021 is de stille reserve van het onroerend goed opgenomen op basis van de WOZ-waarde.

Jaarcijfers

Balans overzicht concept 2021 Inoil Holding B.V. 

Activa

  concept 2021
Vaste activa € 344.000
Vlottende activa € 135.000
Overige vlottende activa
Totaal € 479.000

Passiva

  concept 2021
Eigen vermogen -/- € 49.000
Oudedagsverplichting € 482.000
Langlopende schulden € 16.000
Kortlopende schulden € 30.000
Totaal € 479.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 37.000
Bruto winst € 31.000
Kosten € 10.000
Belasting € 4.000
Netto winst € 17.000

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64410 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-05-2023 om 14:04
investeerder-381421 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2023 om 14:04
investeerder-110186 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-05-2023 om 14:03
investeerder-269453 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2023 om 14:03
investeerder-382324 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-05-2023 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders