32979

Installatietechniek ICMA

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 96
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-09-2019 in 2 uur volgeschreven door 96 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Installatietechniek ICMA
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfsunit / werkkapitaal
Datum van oprichting 01-04-2008
Website N.v.t.

Leendoel

De heer Saracoglu is binnen zijn eenmanszaak werkzaam als elektriciën. Daarnaast houdt hij zich bezig met het keuren van elektrisch gereedschap. Voor beide activiteiten heeft de ondernemer behoefte aan een opslag/werkruimte. Met deze financiering wil hij een bedrijfsunit in de buurt van zijn woning aankopen en in gebruik gaan nemen voor zijn bedrijfsactiviteiten. Daarnaast heeft de ondernemer behoefte aan extra werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een laatste aflossingstermijn van € 25.000,-.De maandelijkse aflossing is gedurende de komende 5 jaar dus € 416,67 per maand. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunit € 41.000
Werkkapitaal € 9.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Meneer Resul Saracoglu handelend onder de naam Installatietechniek ICMA. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Daarnaast wordt er een eerste hypotheek van € 50.000,- gevestigd op de aan te schaffen garagebox met een waarde van € 41.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Installatietechniek ICMA is hoog risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Installatietechniek ICMA. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 16.000 € 10.000
Vlottende activa € 4.000 € 4.000
Overige activa € – € 2.000
Totaal € 20.000 € 16.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -1.000 € 6.000
Langlopende schulden € 15.000 € 10.000
Kortlopende schulden € 6.000 € –
Totaal € 20.000 € 16.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 68.000  
Bruto winst € 68.000  
Kosten € 16.000  
Resultaat € 52.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90776 heeft € 1.600 geïnvesteerd.
09-09-2019 om 10:19
investeerder-3646 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-09-2019 om 10:18
investeerder-47602 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-09-2019 om 10:17
investeerder-26310 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-09-2019 om 10:17
investeerder-27301 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-09-2019 om 10:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders