32979

Installatietechniek ICMA

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  
Reeds
geïnvesteerd

- %

Verlopen
inschrijftijd

- %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Installatietechniek ICMA
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed/werkkapitaal
Datum van oprichting 01-04-2008
Website N.v.t.

Leendoel

De heer Saracoglu drijft sinds 2008 een eenmanszaak als algemeen elektriciën. De ondernemer is sinds kort ook gestart met het keuren van elektrische gereedschappen. Voor zowel deze nieuwe activiteit binnen zijn onderneming als de bestaande activiteiten heeft de ondernemer behoefte aan een opslag/werkruimte. Met deze financiering wil hij een garagebox in de buurt van zijn woning aankopen en in gebruik gaan nemen voor zijn bedrijfsactiviteiten. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een laatste aflossingstermijn van € 25.000,-.De maandelijkse aflossing is gedurende de komende 5 jaar dus € 416,67 per maand.De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Garagebox € 41.000
Werkkapitaal € 9.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Meneer Resul Saracoglu handelend onder de naam Installatietechniek ICMA. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Daarnaast wordt er een eerste hypotheek van € 50.000,- gevestigd op de aan te schaffen garagebox van de ondernemer met een waarde van € 41.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet

Collin Credit Score
Collin Credit Score

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 16.000 € 10.000
Vlottende activa € 4.000 € 4.000
Overige activa € 0.000 € 2.000
Totaal € 20.000 € 16.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -1.000 € 6.000
Langlopende schulden € 15.000 € 10.000
Kortlopende schulden € 6.000 € 0.000
Totaal € 20.000 € 16.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 68.000  
Bruto winst € 68.000  
Kosten € 16.000  
Resultaat € 52.000  

Deel deze leningaanvraag!

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders