43794

Installatietechniek Vlagtwedde

€ 185.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 397
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-11-2022 in 5 dagen volgeschreven door 397 investeerders

Bedrijfskenmerken

Wijziging leningaanvraag d.d. 22-11-2022

Beste investeerder,

18 november  jl. is de crowdfunding van Installatietechniek Vlagtwedde live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het leenbedrag wordt gewijzigd van € 200.000,- naar € 185.000,-;De eigen inbreng zal met € 15.000,- toenemen van € 50.000,- naar € 65.000,-;
 • De eigen inbreng zal met € 15.000,- toenemen van € 50.000,- naar € 65.000,-;
 • Het rentepercentage wordt verhoogd van 7,5% naar 8,5%;
 • De looptijd wordt gewijzigd van 60 maanden naar 36 maanden;
 • De slottermijn zal € 160.000,- bedragen in plaats van de oorspronkelijke € 140.000,-.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Handelsnaam Installatietechniek Vlagtwedde
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 16-09-2013

Leendoel

Dennis Edens exploiteert sinds 2013 zijn eenmanszaak Installatietechniek Vlagtwedde, waar hij werkzaamheden uitvoert zoals o.a. het installeren van airco's, cv-ketels en zonnepanelen. Ook voorziet de eenmanszaak in badkamers, timmerwerkzaamheden, verbouw van een woning of het plaatsen van een aanbouw. De partner van Dennis, Anneloes Stout, exploiteert sinds 2015 de eenmanszaak Salon for hair, waar zij samen met haar team zorgt voor kapsels voor zowel kinderen als volwassenen. Verder biedt de kapsalon visagie behandelingen.

Dennis en Anneloes hebben de kans gekregen om het bedrijfspand aan te kopen aan de Wilhelminastraat 36 te Vlagtwedde waar ze samen de werkzaamheden voor hun eenmanszaken gaan uitvoeren. Er is ruimte voor een kapsalon en een bedrijfsruimte voor de snelgroeiende eenmanszaak Installatietechniek Vlagtwedde. De totale koopsom van het bedrijfspand bedraagt € 210.000,-  exclusief k.k. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van het bedrijfspand.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn van € 140.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 210.000
Kosten Koper € 25.000
Verbouwing pand € 15.000
Totaal € 250.000
Eigen inbreng € 50.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer D. Edens handelend onder de naam Installatietechniek Vlagtwedde en A. Stout handelend onder de naam Salon for hair. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is na aankoop van het pand grotendeels moreel van aard en gebaseerde op de overwaarde op het bedrijfspand na verbouwing en de overwaarde op de privewoning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Wilhelminastraat 36, 9541 AP te Vlagtwedde, kadastraal bekend als sectie B, nummer 9525 te Vlagtwedde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 230.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 04-10-2022.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Installatietechniek Vlagtwedde en Salon for hair zijn Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van historische en prognose cijfers van Installatietechniek Vlagtwedde. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Naast de eenmanszaak Installatietechniek Vlagtwedde is Dennis ook in loondienst waar hij in 2021 circa € 40.000,- heeft verdiend. De eenmanszaak Salon for Hair kende in 2021 een resultaat van circa € 10.000,-. Dit beperkte resultaat is terug te leiden naar de corona situatie. Op basis van de prognose 2023 zal het resultaat van Salon for Hair € 33.000,- naar verwachting bedragen.

Jaarcijfers

Balans overzicht t/m 31-09-2022 Installatietechniek Vlagtwedde
 

Activa

  31-09-2022
Vaste activa € 44.000
Vlottende activa € 29.000
Overige vlottende activa €11.000
Totaal € 84.000

Passiva

  31-09-2022
Eigen vermogen € 63.000
Langlopende schulden € 16.000
Kortlopende schulden € 5.000
Totaal € 84.000

Winst- en verliesrekening t/m 31-09-2022 Installatietechniek Vlagtwedde
 

Omzet € 278.000
Bruto winst € 94.000
Kosten € 29.000
Resultaat € 65.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 Installatietechniek Vlagtwedde

Omzet € 510.000
Bruto winst € 155.000
Kosten € 58.000
Resultaat € 97.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-54299 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:22
investeerder-115765 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:20
investeerder-73391 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:20
investeerder-335962 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:20
investeerder-248727 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:20

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders