Crowdfundmarkt 30-05-2018

Interview over netto rendement met Jeroen ter Huurne, CEO Collin Crowdfund

Vorige week publiceerde Crowdfundmarkt de netto rendementen per crowdfundingplatform afgezet tegen het % afgelost. Naast de constatering dat het grote verschil in aantal projecten een goede analyse moeilijk maakt kwam ook duidelijk naar voren dat hoe ouder een lening-portefeuille is hoe lager het netto rendement hierop.

Dit is geen onlogische conclusie als je kijkt naar de methode van presenteren van netto rendementen. Het merendeel van de platformen kijkt namelijk alleen naar historische afboekingen / defaults. Een uitzondering hierop is Collin Crowdfund We vroegen CEO Jeroen ter Huurne om een reactie.

Collin Crowdfund presenteert ook een voorziening voor mogelijke toekomstige afboekingen, hoe werkt dit precies?
In het door ons gepresenteerde rendement komen wij tot een netto rendement voor de investeerder o.b.v. uitbetaalde rente minus kosten, minus afboekingen en minus voorzieningen. Deze voorzieningen treffen wij voor cases waar wij problemen verwachten. De omvang wordt bepaald door het openstaande leningbedrag minus de verwachte opbrengst uit de gevestigde zekerheden.

Het netto rendement zonder deze voorziening ligt dus hoger?
Inderdaad. Zonder deze voorziening maar inclusief de kosten en gerealiseerde afboekingen komt ons netto rendement op 5,87%. Dat scheelt 1,78%.

Verwacht u dat deze afslag voor alle crowdfundingplatformen geldt?
Zoals jullie ook al concludeerden zijn er maar een paar crowdfundingplatformen met de projectaantallen vergelijkbaar met Collin Crowdfund. Bij de platformen vergelijkbaar met Collin zal ook sprake zijn van onzekerheid over terugbetaling van bepaalde lopende leningen. Het treffen van en voorziening is o.i. dan een goede zaak. In de omvang bij andere platformen heb ik geen inzicht.

Waarom heeft Collin Crowdfund gekozen voor deze methode?
Wij streven naar maximale transparantie van onze dienstverlening. Deze methode geeft een reëel beeld van het te verwachten netto rendement aan het eind van de looptijd van een portefeuille. Hiermee geven wij een zo’n fair mogelijk inzicht in wat een investeerder op termijn kan verwachten.

De voorziening corrigeert echter niet voor toekomstige probleemprojecten?
Deze methode heeft alleen waarde bij een grotere populatie aan projecten. Op termijn zie ik zeker mogelijkheden om op basis van historische ‘big data’ een rendement te voorspellen. Naar mijn mening zal dit niet veel verschillen van onze huidige methode.

Individuele portefeuilles van investeerders kunnen uiteraard afwijken?
Inderdaad, de selectie van projecten verschilt per investeerder. Dit zijn de individuele keuzes die investeerders maken.

Hoe reageren investeerders op het presenteren van mogelijke toekomstige afboekingen?
We krijgen hier veel positieve reacties op omdat dit netto rendement een reëel beeld geeft van het verwachte rendement aan het einde van de looptijd van een persoonlijke portefeuille. Wel vraagt het een goede uitleg. Daarom ben ik ook blij met dit interview. Beste Jeroen, bedankt voor uw heldere toelichting. We spreken u graag nog eens over andere onderwerpen. Wilt u meer weten over Collin Crowdfund surf dan naar www.collincrowdfund.nl.