37943

ISIN2LEI.eu

€ 30.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 63
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 63 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ISIN2LEI.ei
Sector IT
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 02-04-2007
Website www.isin2lei.eu

Leendoel

De ondernemer Johan Hol, handelend onder ISIN2LEI.eu, houdt zich bezig met het koppelen van databronnen om pensioenfondsen, verzekeraars en banken een kwalitatief goed en scherp geprijsd alternatief te bieden voor hun dataverzameling.  Zo is de onderneming onder andere genomineerd voor de Data Management Insight Awards 2020. Om verder door te groeien is de ondernemer op zoek naar werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer J.M. Hol handelend onder de naam ISIN2LEI.eu. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor ISIN2LEI.eu is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van ISIN2LEI.eu. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De relatief hoge privéonttrekking van de ondernemer afgelopen jaar hangt samen met onder andere de aankoop van een nieuwe woning.

Invloed coronavirus
De invloed van het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten is beperkt. De omzet dit jaar is vergelijkbaar met vorig jaar. Daarnaast merkt de ondernemer dat bijvoorbeeld toezichthouders meer gegevens/data opvragen in verband met corona.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € – € –
Vlottende activa € 7.000 € 14.000
Overige vlottende activa € 13.000 € 13.000
Totaal € 20.000 € 27.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 13.000 € 19.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 7.000 € 8.000
Totaal € 20.000 € 27.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 142.000  
Bruto winst € 142.000  
Kosten € 26.000  
Resultaat € 116.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-98232 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-09-2020 om 13:02
investeerder-46063 heeft € 300 geïnvesteerd.
01-09-2020 om 13:01
investeerder-109872 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-09-2020 om 13:01
investeerder-186312 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
01-09-2020 om 13:01
investeerder-75801 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-09-2020 om 13:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders