45012

IsoGuard B.V.

€ 150.000  |  9,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 282
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 282 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam IsoGuard B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 26-04-2023

Leendoel

Victor Makau is al een aantal jaren vastgoedbelegger, waarbij hij panden opknapt en doorverkoopt. Hij heeft daarnaast meerdere panden in bezit welke verhuurd worden. Victor heeft echter al jaren de ambitie om een eigen bedrijf op te starten in de isolatiebranche, waar hij nu op wil doorpakken middels deze financiering. Victor is voornemens om twee panden in bezit te verkopen. Na verkoop zal de financiering via Collin Crowdfund worden afgelost.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden, een vaste rente van 9,0% per jaar en een slottermijn van € 150.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 5.000
Machine € 120.000
Vergunningen € 10.000
Voorraad € 8.000
Werkkapitaal € 42.000
Totaal € 185.000
Eigen inbreng € 35.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • IsoGuard B.V.
  • VSM Invest B.V.
 • De heer V.S. Makau geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op het onroerend goed in de vastgoedportefeuille.
 • De heer V.S. Makau geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed met als adres: Schellingweg 15, 1507 DR te Zaandam, kadastraal bekend als sectie E nummer 1584 te Zaandam. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 125.000,- en een openstaande schuld van € 120.417,- per d.d. 31-12-2021. Het onroerend goed wordt in de verkoop gezet, waarbij de betreffende makelaar het object als adviesvraagprijs € 310.000,- k.k. voorstelt.
 • De heer V.S. Makau geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed met als adres: Zandvoortselaan 339, 2116 EM Bentveld, kadastraal bekend als sectie B nummer 7821 te Zandvoort. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.615.000,- ná verbouwing, en een marktwaarde van € 1.490.000,- vóór verbouwing, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 07-02-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.050.000,- en een openstaande schuld van € 1.050.000,- per d.d. 11-04-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van IsoGuard B.V. en VSM Invest B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 6 maanden rentevergoeding te voldoen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor VSM Invest B.V. is Laag risico. De score voor IsoGuard B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van IsoGuard B.V. en de materiële waarde van de borgstelling door ondernemer. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers zijn opgemaakt door ondernemer op basis van beschikbare gegevens uit het netwerk van ondernemer.

Naast het onroerend goed dat verkocht gaat worden, heeft de ondernemer onroerend goed in bezit waaruit € 90.000,- aan huurinkomsten per jaar voortvloeien.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € 135.000
Vlottende activa € 8.000
Overige vlottende activa € 42.000
Totaal € 185.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € 35.000
Langlopende schulden € 150.000
Kortlopende schulden
Totaal € 185.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 2.025.000
Bruto winst € 428.000
Kosten € 212.000
Belasting € 56.000
Netto winst € 160.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-327658 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 11:09
investeerder-13033 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 11:09
investeerder-371219 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 11:09
investeerder-145560 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 11:09
investeerder-381421 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders