35457

Issard VOF

€ 70.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 140
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 140 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Issard VOF Sector Automotive
Rechtsvorm Vennootschap onder firma Leendoel Bedrijfsovername/werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2020

Leendoel

Garagebedrijf Brugge is een autobedrijf in de regio Hilversum. Wegens overlijden van de ondernemer hebben meneer en mevrouw Issard de mogelijkheid gekregen het bedrijf over te nemen. Bert Issard heeft jarenlange ervaring binnen de automotivesector en zal het werkinhoudelijke deel op zich nemen. Nathalie Issard heeft ervaring in diverse managementfuncties en zal daarmee de bestuurlijke kant van het bedrijf verzorgen. Daarnaast zal zij ook in loondienst actief blijven. Voor de overname van het bedrijf en een deel werkkapitaal hebben zij een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bedrijfsovername € 60.000
Werkkapitaal € 20.000
Totaal € 80.000
Eigen Inbreng € 10.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn L.G.A. Issard en N. Issard-Hoogendoorn, handelend onder de naam Issard VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Issard VOF worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis. Dit is een morele verklaring dat ze zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund de woning geheel nog ten dele zal verkopen, ruilen of vervreemden en dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op het woonhuis rust een openstaande schuld van € 244.000,- . Op basis van een recent taxatierapport heeft het woonhuis een marktwaarde van € 350.000,-. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op de eigen woning.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Issard VOF is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Garagebedrijf Brugge B.V. en de prognosecijfers van Issard VOF. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting Jaarcijfers
In 2018 is het bedrijf verlieslatend geweest, voornaamste reden voor dit verlies zijn de hoge personeelskosten die nodig waren voor het draaiende houden van de onderneming met externe support. Het overlijden van de ondernemer is daar van grote invloed op geweest.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  P start
Vaste activa € 60.000
Vlottende activa € 20.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 80.000

Passiva

  P start
Eigen vermogen € 10.000
Langlopende schulden € 70.000
Kortlopende schulden € –  
Totaal € 80.000

winst- en verliesrekening 2018 en p2020

  2018 P2020
Omzet € 338.000 € 264.000
Bruto winst € 197.000 € 132.000
Kosten € 219.000 € 106.000
Resultaat € -22.000 € 26.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110839 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-02-2020 om 10:42
investeerder-135976 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2020 om 10:39
investeerder-96904 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2020 om 10:37
investeerder-68047 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-02-2020 om 10:37
investeerder-63069 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-02-2020 om 10:37

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders