42813

IT Quales Scientia Holding B.V.

€ 300.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 280
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 280 investeerders

Samenvatting

Sebastian Nijenbanning is al meer dan 18 jaar actief op enterprise niveau en meer dan 10 jaar consultant als IT infrastructuur architect. Zijn huidige bedrijf IT Quales Scientia Holding B.V. stamt uit 2014 en hangt boven de werkmaatschappijen Vobyte Automatisering B.V., Vobyte Enterprises B.V. en Brightsquire B.V. 

Vobyte is een fullstack bedrijf gespecialiseerd in hardware, standaard- en maatwerkautomatisering voor onder andere het midden- en kleinbedrijf, grote bedrijven, universiteiten en overheidsinstanties. Vobyte levert daarnaast consultancy en diensten voor nationale en internationale datacenters en enterprise bedrijven.

Om aan de wensen en eisen van de klanten te kunnen blijven voldoen zijn investeringen aan het bedrijfspand noodzakelijk. Daarnaast worden er nieuwe soft- en hardware apparatuur ingekocht.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 435.000,-. Hiervan wordt € 135.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 2.000,- en een slottermijn van € 182.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is IT Quales Scientia Holding B.V.
 • De heer S. Nijenbanning geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde als gevolg van overwaarde in het eigen woonhuis.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan De Steenmaat 7b te Gramsbergen, kadastraal bekend als sectie L nummer 953 te Gramsbergen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 260.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 juni 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van IT Quales Scientia Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het doel van de lening is het geschikt maken van het al reeds in bezit zijnde bedrijfspand voor de toekomstige exploitatie. 

Ondernemer

Sebastian Nijenbanning (1986), woonachtig in Haarlem, is HBO opgeleid en heeft daarnaast meerdere cursussen gedaan en certificeringen behaald in diverse IT gerelateerde onderwerpen.

Hij is meer dan 18 jaar actief op enterprise niveau en meer dan 10 jaar consultant als IT infrastructure architect bij onder andere Gemeente Amsterdam, KPN, AMC networks, Achmea/Interpolis en ING. 

Daarnaast heeft hij een zelfstudie psychologie afgerond. In de IT en vooral in teams waar wordt gewerkt met ITIL, Agile en Scrum komt dit goed van pas. Hierdoor kan Sebastian rekenschap houden met hoe mensen zich gedragen ten opzichte van en met teamleden, maar ook tijdig kan ingrijpen door middel van een menselijke aanpak.

Onderneming

IT Quales Scientia Holding B.V. stamt uit 2014 en is toen boven de dochtermaatschappij Vobyte Automatisering B.V. geplaatst, welke sinds 2009 bestaat. De dochteronderneming focust zich op het geven van ICT en IT adviezen en de inrichting hiervan. 

Vobyte is een fullstack bedrijf gespecialiseerd in hardware, on-premises cloud, standaard- en maatwerkautomatisering voor het midden- en kleinbedrijf, grote bedrijven, providers, universiteiten, verenigingen, stichtingen en overheidsinstanties. Vobyte levert daarnaast consultancy en diensten voor nationale en internationale datacenters en enterprise bedrijven. 

Vobyte verzorgt ICT-advies voor bedrijven op interim- en projectbasis, denk aan migratie, projecten, on-boarding applicaties, innovatie, creativiteit, management, bedrijfsvoering en infrastructuur in de organisatie. IT-bedrijfsprocessen kunnen aangepast worden om u te helpen zodat het de organisatie niet kan belemmert. Vobyte doet aan specialisatie om de architectuur en infrastructuur een betere rol te laten spelen in de organisatie. 

De rollen die gebruikt worden zijn gecertificeerde IT-infrastructuurspecialisten, IT-infrastructuurarchitecten, Linux/Unix-specialisten, opslagspecialisten, zakelijke hardwarespecialisten, technische schrijvers, webontwikkelaars, netwerk- en cyber/security-specialisten. 

Om het bedrijf operationeel stabiel te maken wordt op zeer korte termijn personeel aangenomen. Op dit moment wordt de onderneming gestuurd door Sebastian op basis van meerjarenplannen, welke zijn ondersteund door externe adviseurs.

Organisatiestructuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande lening €154.000,-
Investeringen bedrijfspand €219.000,-
Computermateriaal en hardware apparatuur €55.000,-
Werkkapitaal €7.000,-
Totaal €435.000,-
Inbreng eigen middelen €135.000,-
Lening via Collin Crowdfund €300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 2.000,- en een slottermijn van € 182.000,-.

Overige financiers:
Na aflossing van de bestaande lening zijn er geen overige financiers betrokken.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor IT Quales Scientia Holding B.V. is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020, 2021, tussentijdse cijfers 2022, de prognose van 2022 en 2023 en het taxatierapport van het bedrijfspand. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Op basis van de consolideerde jaarrekening van 2021 bedroeg de omzet € 207.000,- met een netto cashflowoverschot, na aflos- en renteverplichting van 72.000,-. Voor 2022 wordt een omzet geprognosticeerd van € 227.000,- en een netto cashflowoverschot van € 163.000,-. Dit wordt mede veroorzaakt door forse afschrijving van € 70.000,- op de apparatuur. Voor het eerst komende volledige jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 227.000,- met een netto cashflowoverschot van € 53.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit kwam eind 2021 uit op 57% op een balanstotaal van € 500.000,-. Na kredietverstrekking zal de solvabiliteit dalen naar 41% op een balanstotaal van € 681.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is IT Quales Scientia Holding B.V.
 • De heer S. Nijenbanning geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde als gevolg van overwaarde in het eigen woonhuis.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan De Steenmaat 7b te Gramsbergen, kadastraal bekend als sectie L nummer 953 te Gramsbergen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 260.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 juni 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van IT Quales Scientia Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-180138 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 11:31
investeerder-210432 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 11:31
investeerder-47134 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 11:30
investeerder-15572 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 11:30
investeerder-324550 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 11:30

Ondernemer

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij