43749

Non publieke funding

€ 2.000.000  |  10,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 217
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-11-2022 in 23 uur volgeschreven door 217 investeerders

Samenvatting

Investeren in deze propositie is mogelijk vanaf € 5.000,-. Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een beperkt aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden. Deze lening kent een hoger risico dan de gemiddelde Collin case. Daarom is de rentevergoeding ook hoger dan gemiddeld.

IT Topdogs Full Stack Development B.V. is een consultancy/detacheringsorganisatie, gericht op software development. De aandelen van IT Topdogs zijn in handen van drie partijen, te weten de twee huidige directieleden (het management) en een investeringsmaatschappij (MorganPierson). Het management bezit gezamenlijk 25% van de aandelen en MorganPierson bezit de overige 75%. In overleg met MorganPierson is een call-optie opgesteld waarin staat beschreven onder welke voorwaarden het management de resterende 75% van de aandelen mag overnemen. 
Het management heeft de wens om deze call optie uit te oefenen en heeft hiervoor de volgende (business)redenen:

 • Continuering van de groei. 
 • De mogelijkheid om kwalitatief en succesvol management langdurig te verbinden aan IT Topdogs. 
 • Afwikkelen van onderhandeling met de investeringsmaatschappij.

Het zittende management heeft een kredietbehoefte van € 2.000.000,- voor de inkoop van 75% van de aandelen middels het lichten van de call optie. Deze kredietbehoefte is in te vullen via een lening met een looptijd van 3 jaar met gedeeltelijke aflossing en een grace-periode van 3 maanden vanaf het begin van de looptijd. De cashflow is ruim voldoende voor rente (ICR van 4,2) en ruim voldoende om de gedeeltelijke aflossing van de lening in 3 jaar te voldoen (DSCR 1,6). Op einde looptijd resteert maximaal een kredietbehoefte 50% van de lening. De opzet is dat deze wordt afgelost door middel van (bancaire) herfinanciering.
Met deze overname van de aandelen wordt het huidige management 100% aandeelhouder van het bedrijf waarmee ze nog meer hun positieve stempel kunnen drukken op het beleid en het bestuur van IT Topdogs.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.144.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 144.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.000.000,-. De looptijd is 36 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 1.024.000,- in de 36e maand. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Avi-Techniek B.V.,  xYards B.V., de nog op te richten koopholding en IT Topdogs Full Stack Development B.V.
 • De aandelen van IT Topdogs Full Stack Development B.V.  worden notarieel verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van IT Topdogs Full Stack Development B.V. mogen plaatsvinden 
 • De heren P.R. Landwaart en G. Bomhof geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. De borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, op basis van overwaarde in de beide privé woningen en de effectenportfeuille.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 6 maanden de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen een extra vergoedingsrente van 0,5% voor investeerders.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 6 maanden de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente indien de lening volledig bancair geherfinancierd wordt.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de inkoop van 75% van de aandelen middels het lichten van de call optie, waarmee het eigendom van de onderneming volledig in handen komt van de ondernemers P.R. Landwaart en G. Bomhof. Met deze overname van de aandelen kunnen zij nog meer hun positieve stempel drukken op het beleid en het bestuur van IT Topdogs.

Ondernemer

Paul Landwaart (1964) en Gerjan Bomhof (1987) gaan via hun personal holdings een tussenholding oprichten wat de koopholding wordt van de aandelen van IT Topdogs Full Stack Development B.V. 
Beide ondernemers hebben langjarige ervaring in de IT, waarvan een belangrijk deel bij Headfirst (de grootste Nederlandse broker voor hoger opgeleid IT personeel). IT Topdogs heeft een uitgebreide samenwerking met Headfirst, wat ze significante voordelen oplevert. Gerjan Bomhof is naast zijn directie rol bij IT Topdogs verantwoordelijk voor de commercie binnen een groot bedrijfsonderdeel van de Headfirst en stuurt hiervoor bij Headfirst een commercieel team aan wat de samenwerking met IT Topdogs ten goede komt.

Onderneming

IT Topdogs Full Stack Development B.V. is een consultancy/detacheringsorganisatie, gericht op software development. De huidige omvang van IT Topdogs is per 1 juni 2022 35 FTE, waarvan 33 facturabel. Jaarlijks groeit IT Topdogs met 25% tot 30% in aantal medewerkers. De doelstelling voor eind 2025 is een omvang van meer dan 50 FTE en in 2028 meer dan 100 FTE.
Voor de markt zijn zij herkenbaar als een specialistisch bedrijf met Nederlandse HBO+ geschoolde fullstack developers met focus op Java en .NET technologie. Naast hun technische kennis beschikken hun consultants over de juiste communicatieve vaardigheden om binnen de moderne manier van softwareproductie blijvend goed te kunnen functioneren. Zij zijn voor hun medewerkers zeer actief met trainingen en opleidingen waardoor zij in staat zijn de meest actuele kennis aan klanten te leveren. 
IT Topdogs richt zich op de grotere organisaties en overheden voor het bouwen van maatwerkapplicaties. Hierbij werkt IT Topdogs nauw samen in een ecosysteem van klanten, leveranciers en brokers. 
De opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de Randstad en Midden en Oost Nederland. Opdrachten vinden plaats op basis van detachering waarbij de contracten voor langere tijd worden afgesloten. Het grootste deel van de contracten heeft een contractduur van 6 of 12 maanden met een optie op verlenging van dezelfde periode. Dit beperkt energie om opdrachten te managen en tevens hebben ze hiermee weinig last van de dynamiek die ontstaat wanneer er projecten eindigen en meerdere medewerkers tegelijk uit opdracht komen. De inkomsten stroom is daardoor constant.
De actuele klantenportfolio bij eindklanten betreft onder andere: Deloitte, ABN AMRO, Rabobank, ING KPN, Vattenfall, Headfirst, Belastingdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Defensie, DUO, Sociale Verzekeringsbank, UWV, Yacht, De Persgroep, TNO, etc.

In de markt waarin IT Topdogs Fullstack Development B.V. opereert, is veel concurrentie. Voornamelijk op het vlak van medewerkers is de concurrentie hoog.
De belangrijkste USP ten opzichte van de concurrentie is dat IT Topdogs erop gericht is om mensen op een prettige manier te ontwikkelen binnen hun vakgebied waarbij er sprake is van een intensieve persoonlijke begeleiding. 
IT Topdogs onderscheidt zich verder ten opzichte van deze concurrenten door heel duidelijk te specialiseren op ontwikkelaars. Daardoor spreken ze de taal van de ontwikkelaars en kunnen ze alle  USP’s goed overbrengen. Toegankelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking met Headfirst zijn de meest gekozen reden waarom kandidaten kiezen voor IT Topdogs ten opzichte van de concurrenten. 

Juridische structuur na inkoop aandelen: 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inkoop aandelen € 2.094.000,-
Kosten € 50.000,-
Totaal € 2.144.000,- 
Eigen inbreng € 144.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.000.000,-

Leenbedrag: € 2.000.000,-
Rente: 10%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 1.024.000,- in de 36e maand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor IT Topdogs Full Stack Development B.V., Avi-Techniek B.V. en xYards B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekeningen van 2019 tot en met 2021 en de tussentijdse resultaten over 2022. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Bij een omzet die in 2021 op € 2.348.000,- ligt wordt een EBITDA van 16% behaald. Uit de ontwikkeling van de cijfers van 2022 kan worden opgemaakt dat de geprognotiseerde stijging in EBITDA naar €733.000,- realistisch is. Voor de exploitatie in de komende jaren wordt uitgegaan van daadwerkelijk behaalde resultaten in de afgelopen jaren, echter aangepast voor de hogere personeelskosten. Kern is dat de omzet na 50% groei in 2022, ook in 2023 naar verwachting zal stijgen met ca. 30% per jaar. 
De prognoses gaan uit van een omzet in 2023 van € 4.507.000,- en EBITDA van € 976.000,-. Met de rentabiliteit van 35% zijn de kasstromen voldoende voor de financieringslasten.

In de financieringsopzet is er na jaarlijkse aflossingen en rente ca. € 200.000,- buffer in de kasstroom op basis van de prognoses. Daarnaast is er een ruime hoeveelheid liquide middelen aanwezig op de balans (>€ 300.000,- zowel in 2021 als de prognose 2022). Daarmee moet de liquiditeit voldoende zijn om tussentijdse schommelingen op te vangen. In de gepresenteerde prognosebalansen nemen de liquide middelen jaarlijks toe. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2021 bedroeg 44% op een balanstotaal van € 696.000,-. De verwachting is dat de solvabiliteit per ultimo 2022 zal stijgen naar 54% op een balanstotaal van € 5.237.000,-. Relevant hierbij is dat het eigen vermogen hierbij conform een commerciële waardering is gewaardeerd. Wij kwalificeren de solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Avi-Techniek B.V.,  xYards B.V., de nog op te richten koopholding en IT Topdogs Full Stack Development B.V.
 • De aandelen van IT Topdogs Full Stack Development B.V.  worden notarieel verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van IT Topdogs Full Stack Development B.V. mogen plaatsvinden 
 • De heren P.R. Landwaart en G. Bomhof geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. De borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, op basis van overwaarde in de beide privé woningen en de effectenportfeuille.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 6 maanden de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen een extra vergoedingsrente van 0,5% voor investeerders.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 6 maanden de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente indien de lening volledig bancair geherfinancierd wordt.

Door de verpanding van de aandelen als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-308472 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 8:46
investeerder-71845 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 8:40
investeerder-12672 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 8:33
investeerder-3895 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 8:27
investeerder-195253 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 8:13

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven