25129

IT-University

€ 75.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 65
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-08-2016 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Samenvatting

IT-University B.V. (www.it-university.nl) bestaat dit jaar 5 jaar en is actief binnen de IT opleidingsmarkt in Europa. IT-University heeft als eerste IT opleider in Nederland ‘Het Nieuwe Leren’ geïntroduceerd. Deze propositie is nog steeds uniek in Nederland en de rest van Europa. Er zijn 2 belangrijke pijlers binnen het IT-University businessmodel: flexibele kosten en recurring business. 

Recurring business is nieuw binnen de IT opleidingsmarkt. IT-University verkoopt als enige in de Nederlandse markt een abonnement genaamd De Blauwe Draad BASIC catalogus. Een cursist koopt voor een vast bedrag een jaarabonnement op een IT opleidingscatalogus en kan daarna onbeperkt leren. Recurring business wil zeggen dat er na een jaar verlengd kan worden. Er wordt niet stilzwijgend verlengd. Naast het verkopen van nieuwe en extra abonnementen bij bestaande klanten is er een mooie jaarlijks terugkerende omzet vanuit de verlengingen. Naast een persoonlijke e-Coach speelt de New Learning APP daarin een belangrijke rol. Deze APP moet de cursist helpen bij het maken van een persoonlijk leerplan en tussentijds stimuleren om zich aan de planning te houden.

Er zijn vanaf januari 2016 in Nederland 2 mensen in vaste dienst. Alle overige benodigde ondersteuning wordt extern ingehuurd en is daarmee kostenflexibel. Vrijwel alle klanten betalen vooraf, waarmee het debiteurenrisico minimaal is.

Financieringsbehoefte

Er is reeds € 20.000,- uit eigen middelen geïnvesteerd in de nieuwe website. Om structurele groei te versnellen en de omzet te laten groeien in 2017 is er behoefte aan extra werkkapitaal. Dit wordt ingezet als marketingbudget en voor het aannemen van sales personeel, waarbij de aanloopperiode (circa 3 maanden; totdat nieuwe medewerkers ingewerkt en productief zijn) voorgefinancierd moet worden. De gevraagde financiering bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Structuur

IT-University is 100% dochter van SalesChange B.V. De Stichting Administratiekantoor (STAK) SalesChange bezit alle aandelen van SalesChange B.V. Mark en Odette Bieckmann zijn samen de volwaardig bestuurders van de STAK. Hiermee zijn Mark en Odette samen eigenaar en beiden zelfstandig bevoegd. Dit is zo ingericht om de continuïteit te waarborgen wanneer er iets met één van beiden mocht gebeuren. 

Risico

Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor SalesChange B.V. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. Als debiteuren voor de lening gelden de werkmaatschappij IT-University, de holding SalesChange B.V., IT‐University Personeel B.V. en IT‐University V.O.F. Mark en Odette Bieckmann tekenen beiden vanuit privé mee en zijn hierdoor hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Daarnaast is er een non-onttrekkingsverklaring op het niveau SalesChange B.V. overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 30%. Op het leven van Mark Bieckmann is een ruim uitkerende levensverzekering afgesloten. Tevens is er een ongevallenverzekering en een AOV, zodat er bij onverwachte ontwikkelingen op dit gebied geen financiële problemen ontstaan.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering van € 75.000,- is benodigd om de groei van IT-University te kunnen realiseren. Er wordt geïnvesteerd in uitbreiding van personeel, marketinginspanningen en een nieuwe website. 

Ondernemer

Na vele jaren in vast dienstverband te hebben gewerkt (waaronder 7 jaar bij KPN) is Mark in 2006 gestart als zelfstandig ondernemer binnen de Interim markt. SalesChange B.V. verhuurde Mark als sales & marketing specialist voor Interim opdrachten op strategisch en tactisch niveau. In 2011 is Mark gestart met IT-University. 

Mark is resultaatgericht en is op zijn best wanneer er richting moet worden bepaald en gegeven. Zowel strategisch, tactisch als operationeel. Mark gaat niet voor de quick-win, maar zorgt met veel doorzettingsvermogen voor een duurzaam resultaat. Mark is een sterke persoonlijkheid welke hard is op inhoud en proces, maar met empathie naar het individu. De kracht van Mark zit in het bedenken, managen en begeleiden van nieuwe concepten. Zijn kennis van zowel het werkveld, procesoptimalisatie, communicatie, marketing, innovatie en sales is daarbij een duidelijke pré. Zowel op momenten dat nieuwe strategieën moeten worden bedacht en geïmplementeerd. Mark wordt dit jaar 50 jaar. 

Onderneming

IT-University B.V. is in oktober 2011 opgericht. In eerste instantie met SalesChange B.V. en Asapnet B.V. als 50%/50% aandeelhouder. Per 1 oktober 2013 is SalesChange B.V. 100% aandeelhouder van IT-University B.V. IT-University is de afgelopen 5 jaar middels een differentiatiestrategie op eigen kracht gegroeid naar een top 10 positie binnen de Nederlandse IT opleidingsmarkt.

Visie, missie en kernwaarden
Visie (wat willen we zijn en voor wie?)
IT-University ziet de noodzaak van actuele IT-kennis verder toenemen. Bedrijven en cursisten zijn gebaat bij een snelle en efficiënte manier om die kennis te maximaliseren. IT-University kan dat als geen ander door mensen alleen datgene te leren wat ze werkelijk nodig hebben en niets wat overbodig is. IT-University noemt dat Het Nieuwe Leren: meer leren voor minder geld, waar en wanneer de cursist dat zelf wil. Je leert alleen wat je nodig hebt. Dat is leuker en efficiënter! Voor meer achtergrond over de Blauwe Draad opleidingscatalogus zie: https://www.youtube.com/watch?v=RN_xRgqQtn4
Onze doelstellingen zijn:

 • Omzet van € 700.000,- in 2016 en € 1.000.000,- in 2017.
 • Marktaandeel: top 5 eind 2017 (o.b.v. cijfers Microsoft)
 • Klanttevredenheid: het doel is loyaliteit van onze klant (cursist + manager cursist) op basis van de vragen of ze bij ons zullen terugkomen en of ze ons zullen aanbevelen bij anderen. In 2012 en 2013 gaven onze klanten ons respectievelijk de rapportcijfers 8 en 8,5.

Missie (waarom bestaan we?)
IT-University wil elke IT-cursist helpen de IT-er te worden die hij of zij wil zijn. We gaan tot het uiterste om dat te bereiken. IT-University biedt men daarom een leeromgeving die gekenmerkt wordt door kwaliteitsdocenten, hoogwaardige leermiddelen en innovatieve opleidingen. Voor haar klanten wil IT-University een betrokken en daadkrachtige partner zijn, bereid en in staat om extra inspanningen te verrichten om de gewenste opleidingsdoelstellingen op maat te helpen realiseren. 

Kernwaarden (wat zijn de waarden en normen van de organisatie?)

 • Klantgericht
 • Professioneel
 • Ondernemerszin
 • Daadkrachtig
 • Innovatief
 • Kwalitatief
 • Gezaghebbend 

Gezien het belang van IT binnen organisaties en de vele snelle IT ontwikkelingen, is het op peil houden van het IT kennisniveau een must. Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze dit kunnen realiseren met het (veelal) teruglopende opleidingsbudget. Inmiddels is door deze ontwikkelingen de marktvraag heel nadrukkelijk: “Meer leren voor minder geld, waar en wanneer de cursist dat wil”. Dit is dan ook wat IT-University biedt en dat verklaart het huidige succes tijdens deze economisch uitdagende tijden.

Markt
De markt waarin IT-University B.V. zich begeeft laat zich het beste omschrijven als een dynamische, enigszins conjunctuurgevoelige zakelijke markt met een duidelijke structurele behoefte, vanwege de noodzaak om IT kennis binnen een organisatie op peil te houden. Het is de markt van de kennisbehoefte voor ICT'ers. Daarnaast is het de markt van employee benefit voor de afdeling personeelszaken en de markt van kenniscertificering. Het op IT gebied opleiden en ontwikkelen van IT professionals en eindgebruikers (eindgebruikers zijn iedereen die Word, Excel, Powerpoint, enz. op de werkplek gebruikt).

 • Het nieuwe werken (collaboration) gaat meer applicatiekennis vragen van de eindgebruiker. Het belang van deze doelgroep stijgt.
 • CLOUD computing gaat impact hebben op de markt van de IT professionals, die bij CLOUD computing zelf minder hoeven te beheren. Ze moeten echter andere en nieuwe dingen leren.
 • Er is krapte op de arbeidsmarkt van goede IT professionals, waardoor de vraag naar opleiding stijgt. Zie ook 2 artikelen op vkbanen.nl en webwereld.nl.
 • De IT professional blijft een belangrijke doelgroep.
 • Een sterk opkomende markt is die van de Software Developers. Hiervoor is een portfolio ontwikkeld door IT-University.

Positionering in de markt
IT-University biedt een totaaloplossing, gericht op zowel de IT manager als de HR afdeling. Een One-Stop-Shopping propositie. Onderscheidend is dat we niet één opleiding verkopen, maar een Blauwe Draad BASIC catalogus, waarmee voor een vast bedrag een vol jaar onbeperkt kan worden geleerd. Digitaal Leerplein Athena zal de cursist ontzorgen en borgen dat de vereiste kennis bij de mensen ‘tussen de oren’ zit. 

De (technologische) ontwikkelingen, waarmee we de komende 2 jaar te maken krijgen, zijn:
Cloud Computing / Het nieuwe Werken / Desktop Virtualisatie / Applicatie Virtualisatie / SharePoint als centrale app in het netwerk / HRM en P&O zijn steeds meer bezig met competentieprofielen.

Kansen

 • Aanbieden van een IT opleidingscatalogus (customer lock-inn);
 • Het ontzorgen van de klant;
 • Door geen enkele concurrent is het domein ‘Meer leren voor minder geld, waar en wanneer jij dat wil’ geclaimd. Meer voor minder is een heel belangrijk selectiecriterium bij het kiezen van een opleiding.

Bedreigingen

 • De concurrent kopieert snel ;
 • Het nog niet hebben van een marktpositie buiten Nederland (wel daarbinnen);
 • Het nog niet hebben van distributie / marktbereik buiten Nederland (wel daarbinnen).

Sterktes

 • Onderscheidende strategie / businessmodel;
 • Innovatievermogen;
 • Daadkrachtige en snelle besluitvorming / ondernemerschap

Zwaktes

 • Beperkte referenties buiten de Benelux;
 • Beperkte distributiekracht buiten Nederland;
 • Nog lage naamsbekendheid buiten Nederland;

Structuur

organigram

IT-University is 100% dochter van SalesChange B.V. De Stichting Administratiekantoor (STAK) SalesChange bezit alle aandelen van SalesChange B.V. Mark en Odette Bieckmann zijn samen de volwaardig bestuurders van de STAK. Hiermee zijn Mark en Odette samen eigenaar en beide zelfstandig bevoegd. Dit is zo ingericht om de continuïteit te waarborgen wanneer er iets met één van beiden mocht gebeuren.

Al het personeel wordt ondergebracht in IT-University Personeel B.V. Dit heeft als doel om het eventuele personeelsrisico dat IT-University B.V. loopt in te kaderen. Alle (toekomstig) personeelsleden zijn middels payrolling in dienst van deze B.V. In Mooie Momentjes B.V. en Business APP4U B.V. vinden nog geen noemenswaardige activiteiten plaats.

Financieringsbehoefte

IT-University groeit en om de volgende groeifase te kunnen realiseren wordt het personeelsbestand uitgebreid met vier extra verkopers en een social media marketeer. Na drie maanden zijn deze nieuwe medewerkers ingewerkt en worden ze productief. Deze periode moet voorgefinancierd worden. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuwe website en zal er in marketing worden geïnvesteerd.

Investeringsoverzicht

Nieuwe website € 20.000,-
Marketing € 10.000,-
Werkkapitaal € 65.000,-
Totaal € 95.000,-
eigen middelen (reeds geïnvesteerd in website) € 20.000,-
Lening via Collin € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

 • De debiteuren voor de lening zijn SalesChange B.V., IT-University B.V., IT-University Personeel B.V. en IT-University v.o.f. Daarnaast zullen de ondernemers M.P. Bieckmann en M.A.E.O. Bieckmann-Kramer vanuit privé meetekenen als debiteur. Hierdoor zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige financiering.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SalesChange B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreetscore van SalesChange B.V. is een Laag risico. Van de werkmaatschappij IT-University is deze score Verhoogd risico, als gevolg van de balansverhoudingen in deze B.V.. Er is geen negatieve betaalhistorie bekend. Aangezien er sprake is van fiscale eenheid en volledige aansprakelijkheid in de groep is de score van SalesChange B.V. gehanteerd. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2015 en de prognose 2016 van SalesChange B.V., welke door tussentijdse cijfers tot en met mei is onderbouwd. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
IT-University heeft in de jaren 2014 en 2015 een stabiele omzet gerealiseerd van circa € 600.000,- per jaar. De nettowinst in 2015 was € 137.000,-. In 2017 wordt er geïnvesteerd in zowel personeel als marketing, om de volgende groeifase van IT-University te realiseren. In 2016 wordt een omzet van € 700.000,- begroot, welke in 2017 moet doorgroeien naar € 1.000.000,-. De kosten nemen als gevolg van marketinguitgaven en groei van het personeelsbestand toe, waardoor het geprognosticeerde resultaat in 2016 € 46.000,- na VPB bedraagt. De beschikbare cashflow bedraagt € 97.000, waarmee er ruim voldoende kasstroom beschikbaar is om aflossingen op bestaande leaseverplichtingen en op de lening via Collin Crowdfund te voldoen. Hoewel de Collin Credit Score hiermee op Excellent uitkomt, wordt deze voorzichtigheidshalve afgewaardeerd naar Goed.

Solvabiliteit
De historische solvabiliteit is onvoldoende. Per eind 2015 bedraagt deze nog € 46.000,- negatief op een balanstotaal van € 458.000,-. Wel is er sprake van een pensioenvoorziening in eigen beheer van € 121.000,-, waarmee het aansprakelijk vermogen positief is. In de jaren 2016 en 2017 zal het vermogen als gevolg van winstbijschrijvingen naar verwachting gaan toenemen naar 18% (exclusief voorzieningen) op een balanstotaal van € 550.000,-. Vooralsnog hanteren we de score Voldoende.

Liquiditeit
De opleidingen die door IT-University worden verkocht, worden vrijwel altijd door de klant vooruit betaald. Slechts 5% van de omzet gaat op rekening. De vrije liquiditeiten worden geherinvesteerd in de groei van de onderneming, waardoor er beperkte vrije beschikbare middelen aanwezig zijn. Hierdoor blijft de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) op 1 gehandhaafd in de prognose. Echter, het debiteurenrisico is vrijwel nihil, de omzet wordt vooruitbetaald en men kan gebruik maken van een crediteurentermijn, waardoor de liquiditeit prima op orde is. We hanteren de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een tegoedbon van € 95,-, waarmee een Office e-learning training naar keuze (Word, Excel, Powerpoint of Outlook) kan worden gekocht.

De tegoedbon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17136 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 10:04
investeerder-10048 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 10:03
investeerder-5904 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 10:03
investeerder-10522 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 10:03
investeerder-18205 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 10:03

Ondernemer

Mark Bieckmann

Crowdfund Coach


André Dolsma