42956

Ivestment B.V.

€ 1.200.000  |  6,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 578
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

42 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-11-2022 in 13 dagen volgeschreven door 578 investeerders

Samenvatting

De ondernemer Hessel Joustra heeft meerdere IT gerelateerde bedrijven met een goede winstgevendheid. Daarnaast exploiteert de ondernemer al jaren een volledig verhuurd kantoorverzamelgebouw met kantoorruimte op de begane grond, 1e en 2e verdieping, inclusief parkeerterrein erf en ondergrond in een aparte B.V.
De ondernemer wenst het pand te herfinancieren. Het pand heeft een marktwaarde van 
€ 1.800.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 januari 2022. De LTV (Loan to Value) bedraagt hiermee 67% bij de start. Ten tijde van de slottermijn bedraagt de LTV 61%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.270.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 70.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing, gevolgd door een slottermijn € 1.104.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Ivestment B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koekoeksweg 3, 8084 GH te ’t Harde, kadastraal bekend als sectie E nummers 8197 en 8198 te Doornspijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.800.000,- op basis van een taxatierapport met een  waarde peildatum van 26 januari 2022. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koekoeksweg 3, 8084 GN ‘t Harde, kadastraal bekend als sectie E nummers 8197 en 8198 te Doornspijk, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer H.S. Joustra geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. De borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor investeerder, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van het onroerend goed aan de Koekoeksweg 3 te ’t Harde.

Ondernemer

Hessel Joustra (1967) heeft een afgeronde opleiding aan de HTS. Aansluitend aan zijn opleiding is hij als ondernemer gestart in de IT sector. Onder zijn leiding is de onderneming uitgegroeid tot een brede IT-dienstverlener. Daarnaast heeft de ondernemer een vastgoed B.V. opgericht, waarin het te herfinancieren onroerend goed zit.

Onderneming

De Joustra IT Group bestaat uit een aantal business units. Alle bedrijven binnen de groep werken op een eigen IT-marktsegment, maar versterken elkaar waar mogelijk door gebruik te maken van elkaars expertise. Isential is al meer dan 25 jaar een toonaangevende kennisorganisatie in de IT. Als innovatieve opleider en detacheerder van ervaren IT professionals zet Isential docenten en professionals in bij IT-onderwijsorganisaties en IT-dienstverleners.
ITPH Academy biedt opleidingen, omscholingstrajecten en bijscholingstrajecten in IT-specialisaties waar vraag naar is vanuit regionale en landelijke organisaties en bedrijfsleven. Het leidt studenten en professionals op tot specialisten die ook écht in de praktijk nodig zijn.

H. Joustra Holding liet eind 2020 volgens de gepubliceerde cijfers een eigen vermogen zien van € 3.136.000,- bij een balanstotaal van € 3.682.000,-. Het eigen vermogen heeft zich positief doorontwikkeld gedurende 2021 en 2022.

In 2003 werd een bedrijfspand gerealiseerd in ’t Harde aan de Koekoeksweg 3. Het bedrijfspand is ondergebracht in Ivestment B.V. Het diende aanvankelijk voor eigen gebruik en voor commerciële verhuur aan derden. Sinds de bouw heeft het bedrijfspand geen leegstand gekend. Momenteel is het bedrijfspand ook volledig verhuurd en is er een wachtlijst van geïnteresseerde huurders.

Door verplaatsing van de IT activiteiten naar met name Zwolle en de verkoop van de software ontwikkelingsactiviteiten in 2019 is de situatie ontstaan dat het pand volledig verhuurd wordt aan derden.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Koekoeksweg 3 te 't Harde inclusief kosten € 1.270.000,-
Totaal € 1.270.000,-
Eigen middelen € 70.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.200.000,-

Leenbedrag: € 1.200.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 1.104.000,- 

Overige financiers
Na de herfinanciering van het onroerend goed zijn er geen overige financiers betrokken bij Ivestment B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Ivestment B.V. is Laag risico. Volledigheidshalve vermelden we dat de Dun & Bradstreet kwalificatie voor Intersociëtas B.V. Laag risico is en de score voor H. Joustra Holding B.V. Minimaal risico is. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekeningen van 2020 en 2021 en de prognose over 2022 van Ivestment B.V., alsmede het taxatierapport van het te herfinancieren onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2020 bedroeg de omzet van Ivestment B.V. € 266.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 136.000,-. Over 2021 bedroeg de omzet € 251.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 121.000,-. De verwachting is dat de omzet over de eerstvolgende twaalf maanden na herfinanciering gelijk is aan de huur over 2021 verhoogd met de contractueel overeengekomen indexatie. De verwachting is dat het  netto cashflow overschot na financieringslasten € 71.000,- zal bedragen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg per ultimo 2021 55% op een balanstotaal van € 1.908.000,-. Na financiering zal de solvabiliteit 45% bedragen op een balanstotaal van € 2.369.000,- Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Ivestment B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koekoeksweg 3, 8084 GH te ’t Harde, kadastraal bekend als sectie E nummers 8197 en 8198 te Doornspijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.800.000,- op basis van een taxatierapport met een  waarde peildatum van 26 januari 2022. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koekoeksweg 3, 8084 GN ‘t Harde, kadastraal bekend als sectie E nummers 8197 en 8198 te Doornspijk, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer H.S. Joustra geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. De borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor investeerder, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-10199 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2022 om 7:46
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2022 om 7:26
investeerder-250130 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-11-2022 om 5:02
investeerder-16579 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2022 om 0:03
investeerder-141440 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2022 om 22:44

Reacties

Investeerder – 9399
25-10-2022 11:02
Wat is de pro resto hoofdsom die nu wordt geherfinancierd? Die is toch aanzienlijk lager dan de nu gevraagde €1,2/mio?

Collin Crowdfund
25-10-2022 11:20
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
De pro-resto hoofdsom bedraagt € 1.270.000,-. Doordat de ondernemer vanuit eigen middelen € 70.000,- inbrengt bedraagt de financiering via Collin Crowdfund € 1.200.000,-, welke volledig zal worden aangewend voor de herfinanciering van de huidige lening.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 42386
25-10-2022 16:28
Wat is sec de huuropbrengst van het te (her)financieren pand en de (restant) looptijd van de onderliggende huurcontracten?

Collin Crowdfund
26-10-2022 8:28
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag!
De huidige huurpijs inclusief service, energie en overige zeken van het object bedraagt momenteel € 235.000,- op jaarbasis. De huurovereenkomsten die gesloten zijn kennen een (relatief) korte looptijd van gemiddeld 1 jaar. Dit is een bewuste keuze vanuit de ondernemer, daar het pand geen leegstand kent en er een wachtrij aan huurders is.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 18337
25-10-2022 16:29
Wat is het energielabel van het te herfinancieren object?

Collin Crowdfund
26-10-2022 8:28
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Momenteel heeft het pand energielabel C. De ondernemer is bezig met het verduurzamen van het pand, waarbij er momenteel een warmtepompinstallatie geïnstalleerd wordt. De verwachting is dat door deze verduurzaming het energielabel zal verbeteren naar energielabel B.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 9399
26-10-2022 11:14
Dan klopt de solvabiliteit per ultimo 2021 toch niet? Met 55% s ratio ultimo 2021 betekent dat 45% VV is: € 858.600. Of is de lening die nu door collin wordt overgenomen pas in 2022 verstrekt?

Collin Crowdfund
26-10-2022 11:30
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag!

Per ultimo 2021 bedroeg het eigen vermogen 55% op een balanstotaal van € 1.908.000,-, het vreemd vermogen in deze vennootschap bedroeg dus inderdaad € 858.600,-. De totale lening ad. € 1.270.000,- is niet volledig geadministreerd binnen Ivestment B.V. Deze is ook deels geadministreerd binnen zustervennootschappen. Met de herfinanciering van de totale lening, zal er een balansverlenging plaatsvinden waarbij de volledige lening binnen Ivestment B.V. geadministreerd zal worden. Hierdoor zal, na verstrekking van de financiering, de solvabiliteit uitkomen op 45% op een balanstotaal van € 2.369.000,-. Door de herfinanciering zal ook de volledige groep (inclusief IT bedrijven vrij zijn van externe financieringen, behoudens deze financiering.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 18337
26-10-2022 15:17
Hoe hoog is deze investering en hoe wordt deze gefinancierd? En waarom niet gelijk naar energielabel A. Dat is in 2030 verplicht, wat al over 7 jaar is.

Collin Crowdfund
26-10-2022 15:45
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag!
De totale investering voor de warmtepompinstallatie bedraagt circa € 100.000,-. De financiering hiervan wordt volledig uit eigen middelen voldaan. De ondernemer is er van op de hoogte dat het onroerend goed per 2030 energielabel A moet hebben. Om hieraan te voldoen worden er de komende jaren aanvullende investeringen gedaan om uiterlijk per 2030 energielabel A te hebben.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 9399
27-10-2022 11:10
De BV neemt dus extra schuld op zich die nu drukt op andere bv’s binnen de groep. Krijgt zij daar dan vorderingen op die andere bv’s voor terug en wat is dan de waarde van die vorderingen. Zij die vorderingen als hard te kwalificeren etc.?

Collin Crowdfund
27-10-2022 11:26
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag!
Er ontstaat inderdaad een vordering van Ivestment B.V. op de desbetreffende B.V.’s. De inschatting van de vordering is momenteel als hard, daar de IT groep winstgevend en solvabel is. Er is geen sprake van een andere financier binnen de groep.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

H.S. Joustra

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij