42269

J Reijrink en A Reijrink de Wit (box 3)

€ 650.000  |  5,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 584
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-05-2022 in 4 dagen volgeschreven door 584 investeerders

Samenvatting

John Reijrink heeft een locatie in Tilburg aangekocht en er een pand met zes bedrijfsunits gebouwd. Deze zijn nu klaar en vier units zijn reeds verhuurd. Daarnaast staan er 11 verhuurde garageboxen op het perceel die de ondernemer in een later stadium nog wil herontwikkelen. De LTV (Loan to Value) voor de crowdfunding is 62% bij start en bij slottermijn is de LTV 60%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottemijn van € 632.000,-. De rente bedraagt 5,5 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is niet van toepassing aangezien het een box 3 financiering betreft. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn de heer J.A.M. Reijrink en mevrouw A.J.M. Reijrink- de Wit. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- op het zakelijk onroerend goed aan de Goirkestraat 6 a t/m f inclusief 12 garageboxen 6-01 m 6-12, kadastraal bekend als sectie N, nummer 18931 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.045.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 30 maart 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Goirkestraat 6 a t/m f inclusief 12 garageboxen 6-01 m 6-12, kadastraal bekend Sectie N, perceelnummer 18931 Gemeente Tilburg worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De ondernemer heeft het onroerend goed eerder gekocht en herontwikkeld. De lening voor de aankoop wordt geherfinancierd samen met en deel van de gemaakte verbouwingskosten.

Ondernemer

John Reijrink (1963) is woonachtig in Diessen en heeft zijn eigen bouwbedrijf waar hij één jonge bouwvakker al een aantal jaren in loondienst heeft. Hij neemt meestal wat kleinere klussen aan en daarnaast bouwt hij ook voor zichzelf. Zo heeft hij de laatste jaren een eigen woning gebouwd en ook het te financieren onroerend goed herontwikkeld. John is, zoals hij zelf zegt, dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang hard aan het werk in de bouw.

Zijn echtgenote is in loondienst werkzaam in de ouderenzorg.

Onderneming

Te financieren vastgoed
Het te financieren onderpand bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn zes recent door de ondernemer in eigen beheer gebouwde bedrijfsunits bestaande uit begane grond en eerste etage. De units hebben verschillende vrij verhuurbare oppervlaktes variërend tussen 112 m² en 127 m². De units zijn compleet afgewerkt met op afstand bedienbare garagedeur, toilet, keukenblokje, aansluiting krachtstroom etc. De units zijn geschikt voor opslag, kleine werkplaats of kantoor. Op dit moment zijn vier units reeds verhuurd met een huuropbrengst van € 60.720,-. De totale markthuur is getaxeerd op € 74.310,-.

Het tweede deel bestaat uit 11 gedateerde garageboxen welke allemaal zijn verhuurd. De huidige huuropbrengst bedraagt € 10.560,-. De ondernemer wil deze garageboxen op termijn zelf gaan herontwikkelen tot twee of maximaal vier opslagloodsen.

Het geheel staat op een perceel eigen grond van in totaal 1.873 m². De bedrijfsunits hebben een marktwaarde van € 825.000,-, de garageboxen € 220.000,- waardoor de gehele marktwaarde uitkomt op € 1.045.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 30 maart 2022. De LTV (Loan To Value) bedraagt daarmee 62% bij start en bij slottermijn is de LTV 60%.

Vastgoedportefeuille
Naast het te financieren vastgoed bestaat de vastgoedportefeuille in box 3 nog uit een pand met twee appartementen, ook in Tilburg, welke beide zijn verhuurd en het pand grenzend aan het te financieren onroerend goed wat verhuurd is als studentenhuis maar dat de ondernemer op termijn wil gaan herontwikkelen tot een aantal appartementen.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering investeerder € 300.000,-
Financiering reeds gemaakte bouwkosten € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 632.000,-

Op de twee andere panden in de portefeuille zijn twee hypothecaire leningen met rente 4,1% en lage aflossingen afgesloten.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Doordat het een box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet kwalificatie niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de vastgoedexploitatie in box 3. De overall Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Op basis van de volledige verhuur van de panden in de vastgoedportefeuille in box 3 zijn de huurinkomsten naar verwachting € 122.000,-. Hieruit moeten de exploitatiekosten, de rente- en aflossingsverplichtingen worden voldaan. Het netto cashflow overschot bedraagt dan € 39.000,- wat meer is dan de nog tijdelijke leegstand van de twee units welke naar verwachting snel zullen worden verhuurd. De ondernemers hebben voldoende inkomsten uit de eigen werkzaamheden om de privé uitgaven te voldoen. We kwalificeren de afloscapaciteit Goed.

Solvabiliteit
De overwaarde op de vastgoedportefeuille in box 3 bedraagt 32% van de waarde van € 1.635.000,-. Daarnaast is er nog een forse overwaarde op de privéwoning. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer J.A.M. Reijrink en mevrouw A.J.M. Reijrink- de Wit. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- op het zakelijk onroerend goed aan de Goirkestraat 6 a t/m f inclusief 12 garageboxen 6-01 m 6-12, kadastraal bekend als sectie N, nummer 18931 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.045.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 30 maart 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Goirkestraat 6 a t/m f inclusief 12 garageboxen 6-01 m 6-12, kadastraal bekend Sectie N, perceelnummer 18931 Gemeente Tilburg worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren we de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31983 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 13:09
investeerder-49459 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 13:01
investeerder-310063 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 12:58
investeerder-9029 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 12:44
investeerder-10792 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 12:43

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels