40730

J.G.T. Huisman Holding B.V.

€ 250.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 260
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 260 investeerders

Samenvatting

J.G.T. Huisman Holding B.V. is met haar dochterondernemingen (Huisman Groep) al vele jaren werkzaam in de gasindustrie. De kernactiviteit van deze is groothandel van industriële gassen voor zowel de industrie als voor de medische wereld. De ondernemingen hebben grote hoeveelheden eigen flessen, maar ook flessen van derden die worden gevuld met industriële gassen en aan de industrie worden verkocht, verhuurd en gedistribueerd.

In privé is Joost Huisman 100% aandeelhouder van J.G.T. Huisman Holding B.V.
Deze holding is 100% aandeelhouder van Huisman Mediap B.V. en Huisman Gassen en Lastechniek B.V. en 50% aandeelhouder van Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft wisselend invloed gehad op de Huisman Groep. Enerzijds is een stuk omzet weggevallen, maar anderzijds zijn er veel producten geleverd aan de medische sector. Hierdoor is de omzetdaling beperkt en de winst zelfs verbeterd. 

Financieringsbehoefte
De totale investering betreft een agiostorting van € 100.000,- in Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. en werkkapitaalfinanciering van € 150.000,- in verband met de groei van de Huisman Groep. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden. 
De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Deze financiering hangt samen met de financieringen van H. Kap Beheer B.V. en Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft J.G.T. Huisman Holding B.V. de kwalificatie Minimaal risico en de Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

  • De debiteur is J.G.T. Huisman Holding B.V. 
  • De heer J.G.T. Huisman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Brouwersstraat 9, 6658 AD te Beneden-Leeuwen, kadastraal bekend als sectie H, nummers 671, 683 en 1350, te gemeente Wamel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 561.000,- en openstaande schuld van € 506.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 910.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 november 2021
  • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de agiostorting in Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. ten behoeve van de aankoop van het bedrijfspand van Cylcon alsmede werkkapitaal in verband met de groei van de Huisman Groep.

Ondernemer

Joost Huisman (53 jaar) is met de Huisman Groep sinds 1976 leverancier van alle mogelijke industriële-, koeltechnische-, medicinale-, voedings-, en verpakkingsgassen geleverd in allerlei verpakkingsvormen via hun eigen logistieke netwerk. Hij is gehuwd, beheerst Nederlands, Engels en Duitse taal en heeft een MTS opleiding Werktuigbouwkunde. Hij heeft een uitgebreide ervaring in deze branche.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
J.G.T. Huisman Holding B.V. is met haar dochterbedrijven Huisman Gassen en Lastechniek B.V. en Huisman Mediap B.V. actief in de gashandel. Huisman is leverancier van alle mogelijke gassen, zowel industrieel als om te lassen, voedingsgassen en verpakkingsgassen geleverd in allerlei verpakkingsvormen via hun eigen logistieke netwerk. 

Daarnaast bedient Huisman de medische wereld. Niet alleen gassen maar ook een breed scala aan instrumenten, apparatuur en toebehoren die de medische wereld voorziet van dat wat levens redt of het makkelijker maakt. Na overname van 50% van de aandelen van Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. samen met H. Kap Beheer B.V. (eveneens 50%) zijn de drie bedrijven een nog sterkere partij in deze branche geworden. De activiteiten vullen elkaar uitstekend aan.

De ondernemingen hebben grote hoeveelheden eigen flessen, maar ook flessen van derden welke worden gevuld met industriële gassen die aan de industrie worden verkocht, verhuurd en gedistribueerd. Grote cliënten zijn o.a. Air Liquide, Linde Gas en Air Products & Chemicals.

Missie
Huisman staat dag en nacht klaar voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Binnen Nederland zijn er nauwelijks concurrenten. De grootste concurrent zit in Duitsland.
Unique Selling Point (USP) is de samenwerking tussen Kap Beheer, Huisman Groep en Cylcon waardoor zij de gehele markt kwalitatief en snel kunnen bedienen

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Agiostorting in Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. € 100.000,-
Werkkapitaal in verband met groei Huisman Groep € 150.000,-
Totaal € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

 

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
Huisbankier is ING die in 2018 een lening en rekening-courant faciliteit heeft verstrekt.
De door ING verstrekte zekerheden zijn een 1e hypotheek op de bedrijfspanden, verpanding bedrijfsinventaris en een persoonlijke borgstelling van € 100.000,- van de heer J.G.T. Huisman.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor J.G.T. Huisman Holding B.V. is Minimaal risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score:
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is gebaseerd op de jaarcijfers 2020 en tussentijdse cijfers 2021. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende
Afloscapaciteit 
In 2020 is een Netto Cashflow Overschot gerealiseerd van € 417.000,-. De vooruitzichten voor geheel 2021 zijn positief. Naar verwachting komt het netto cashflow overschot 2021 uit op € 156.000,-. Voor 2022 wordt hetzelfde resultaat verwacht met een cashflowoverschot van ruim € 120.000,- Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2020 kwam de solvabiliteit uit op bijna 20% bij een balanstotaal van € 5.635.000,-. Ultimo 2021 komt de solvabiliteit uit op ruim 28% bij een balanstotaal van € 6.078.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is J.G.T. Huisman Holding B.V. 
  • De heer J.G.T. Huisman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Brouwersstraat 9, 6658 AD te Beneden-Leeuwen, kadastraal bekend als sectie H, nummers 671, 683 en 1350, te gemeente Wamel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 561.000,- en openstaande schuld van € 506.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 910.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 november 2021
  • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.

Door de persoonlijke borgstelling die gesecureerd wordt door een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69468 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 14:16
investeerder-12079 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 14:16
investeerder-215937 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 14:16
investeerder-131237 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 14:16
investeerder-1708 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 14:15

Ondernemer

J.G.T. Huisman

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas