43939

J. Lachman en S.R. Lachman-Jalimsing (box 3)

€ 83.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 93
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 4-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 93 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemers J. Lachman en S.R. Lachman-Jalimsing
Leendoel Herfinanciering

Leendoel

De heer J. Lachman en mevrouw S.R. Lachman-Jalimsing zijn vastgoedbeleggers. Op dit moment verhuren zij het beleggingspand aan de Gerard Kellerstraat 79 en 79A, 2522 ZT te 's-Gravenhage voor € 19.000,- per jaar. In 2022 hebben zij twee panden verkocht, hierdoor hebben zij € 300.000,- aan vermogen op de bank staan. Zij zijn voornemens het spaargeld te gebruiken voor de aankoop van een eigen woning. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de herfinanciering van het beleggingspand (financiering via ABN AMRO bank). 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 83.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 83.000
Totaal € 83.000
Collin Direct € 83.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer J. Lachman en mevrouw S.R. Lachman-Jalimsing. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde van het verhuurde beleggingspand.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 83.000,- op het verhuurde beleggingspand aan de Gerard Kellerstraat 79 en 79A, 2522 ZT ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AI complexaanduiding 9307 appartementsindex 3 te 's-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 207.000,- in verhuurde staat, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 september 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde beleggingspand aan de Gerard Kellerstraat 79 en 79A, 2522 ZT ’s-Gravenhage, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een box 3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de huuropbrengsten en opbrengsten uit de verkoop van 2 panden. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De heer en mevrouw Lachman kunnen in hun eerste levensbehoeften voorzien met hun pensioen.

Jaarcijfers

Huuropbrengsten

Huidige huuropbrengsten € 19.000
Exploitatiekosten € 3.000
Lasten Collin Crowdfund € 7.000
Netto cashflow € 9.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-302917 heeft € 2.800 geïnvesteerd.
04-01-2023 om 12:05
investeerder-122679 heeft € 400 geïnvesteerd.
04-01-2023 om 11:55
investeerder-342474 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
04-01-2023 om 11:52
investeerder-12987 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
04-01-2023 om 11:49
investeerder-257096 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-01-2023 om 11:46

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders