48615

J.N. Anazo Handelsonderneming B.V.

€ 400.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 432
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-06-2024 in 2 uur volgeschreven door 432 investeerders

Samenvatting

Deze volledig hypothecair gedekte financiering wordt verstrekt ten behoeve van de herfinanciering en verbouwing van het bedrijfspand aan de Pekstraat 5A te Lelystad. De LTV (Loan-to-Value) bij de start bedraagt 65%. Na de verbouwing bedraagt de LTV 53%. De LTV (loan-to-Value) op het moment van de slottermijn, rekening houdende met de verbouwing, bedraagt 46%.

John Anazo (getrouwd en 2 kinderen) heeft ruim 30 jaar ervaring in de auto transport branche en veel connecties in Afrika. Onderneming handelt in voertuigen (auto’s en vrachtwagens) welke in Europa worden ingekocht en vervolgens worden doorverkocht en getransporteerd naar diverse landen in Afrika.

Het te verbouwen pand is voor eigen gebruik en zal worden verbouwd zodat het pand toekomstbestendig is en voldoet aan alle eisen voor de onderneming. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 490.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 90.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • De geldnemers zijn J.N. Anazo Handelsonderneming B.V. en J.N. Anazo Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Pekstraat 5 A, 8211 AB te Lelystad, kadastraal bekend als sectie F nummer 1074 te Lelystad, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige waarde van € 620.000,- en een waarde na verbouwing van € 760.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 13 maart 2024.
 • De lening verstrekt door de heer J.N. Anazo ter hoogte van € 404.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente; 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de herfinanciering en renovatie van bedrijfspand voor eigen gebruik. 

Ondernemer

John Anazo is getrouwd en heeft 2 kinderen. De ondernemer heeft ruim 30 jaar ervaring in de autotransport branche en heeft veel connecties in Afrika. Onderneming handelt in voertuigen (auto’s en vrachtwagens) welke in Europa worden ingekocht en vervolgens worden doorverkocht en getransporteerd naar diverse landen in Afrika.

Onderneming

Handelsonderneming Bostik is gespecialiseerd in de verkoop en export van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en goederen naar Afrika. Belangrijkste werkzaamheden is het verzorgen van alle aspecten van het transport- en verzendproces voor auto's, bestelwagens, vrachtwagens en goederen, en wordt er gezorgd dat deze veilig op een gewenste bestemming aankomen.
Op dit moment heeft hij personeel in dienst, waarbij binnenkort ook zijn zoon (2000), welke cum laude is afgestudeerd met een Master in Science in Strategic business administration aan de Universiteit van Tilburg bij hem komt werken. Doel is dat hij op termijn de onderneming overneemt. Dit zorgt dat er opvolging is.

Pekstraat 5A in Lelystad
Het bedrijfspand is voor eigen gebruik van de onderneming en heeft een perceeloppervlakte van 7.640 m2 en een bedrijfspand met een BVO van 1.205 m2.

De getaxeerde waarde in huidige staat is EUR 620.000,-, na de verbouwing is de getaxeerde waarde EUR 760.000,-.

Pand is gebouwd in 1974 en toe aan onderhoud. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Het vervangen van de vloer door een betonnen vloer;
 • Plaatsen van kunststof kozijnen met dubbel glas;
 • Vervangen van de buitengevel en het aanbrengen van nieuwe dakbedekking.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening Pekstraat 5 Lelystad ABN € 135.000,-
Verbouwing € 340.000,-
Overig/Kosten € 15.000,-
Totale investering € 490.000,-
Inbreng eigen middelen € 90.000,-
Financiering Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, met een maandelijkse lineaire aflossing, gevolgd door een slottermijn ter hoogte van € 350.000,-
        
Overige financiers:
Na de financiering van Collin Crowdfund zijn er verder geen financieringen in de onderneming. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor J.N. Anazo Handelsonderneming B.V. is gemiddeld risico. De kwalificatie voor J.N. Anazo Holding B.V. is laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van de geconsolideerde jaarcijfers 2022 en 2023, IB aangifte 2023 en het taxatierapport. De overall score is goed.

Afloscapaciteit 
De omzet op basis van jaarcijfers 2023 bedroeg € 488.000,- met een resultaat na belasting en privé opnames van € 40.000,-. Na aftrek van de aflosverplichtingen is er een netto cashflowoverschot van € 8.000,-. De verwachting is dat de resultaten in 2024 ongeveer gelijk zijn aan 2023, na financiering is de netto kasstroom na aflossingen bij Collin Crowdfund € 12.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op basis van de geconsolideerde cijfers na financiering bedraagt 69% op een totaalbalans van € 1.443.000,-. De pensioenvoorziening hebben wij hierbij toegekend aan het eigen vermogen. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn J.N. Anazo Handelsonderneming B.V. en J.N. Anazo Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Pekstraat 5 A, 8211 AB te Lelystad, kadastraal bekend als sectie F nummer 1074 te Lelystad, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige waarde van € 620.000,- en een waarde na verbouwing van € 760.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 13 maart 2024.
 • De lening verstrekt door de heer J.N. Anazo ter hoogte van € 404.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente; 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het pand aan de Pekstraat in Lelystad en de verpandingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende 
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële Beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-357033 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 12:46
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 12:46
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 12:45
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 12:45
investeerder-348010 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 12:44

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur