27788

v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche

€ 80.000  |  6,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 96
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 96 investeerders

Samenvatting

Fruitteeltbedrijf Van Assche in Hengstdijk, Zeeuws-Vlaanderen, omvat een teeltbedrijf van 36 ha appels en peren met een jaarlijkse productie van 1.700.000 kg, een fruitsortering met een capaciteit van 35.000 kilogram per dag en fruitbewaarcellen met een totale opslagcapaciteit van 1.200.000 kilogram. De verkoop vindt plaats via The Greenery, aan fruithandelshuizen en supermarkten in Nederland en België. 

In mei 2016 heeft Fruitteeltbedrijf Van Assche via Collin Crowdfund een succesvolle eerste leningaanvraag voor de groei van de onderneming gerealiseerd. 

De nu gevraagde financiering is nodig voor uitbreiding van het werkkapitaal om de piekbehoefte in liquiditeit voor en na de oogst op te kunnen vangen. Door de grote groei in aantal kilogrammen en omzet voor oogstjaar 2016 in relatie tot een substantieel deel van de oogst wat nog in een pool zit, komen de ontvangsten pas later. Met een logische financieringsbehoefte als gevolg.

Met de grote capaciteit aan teelt-, bewaar- en sorteerfaciliteiten, in combinatie met de flexibele instelling van de ondernemer kan direct ingespeeld worden op wensen vanuit de markt. Een andere belangrijke poot onder het bedrijf is de boerderijwinkel, Landwinkel Oude Stoof, voor directe verkoop aan consumenten.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt maximaal € 270.000,-, conform de liquiditeitsbegroting voor uitbreiding van het werkkapitaal. Rabobank Zeeuws Vlaanderen heeft hiervoor reeds een deel extra krediet verstrekt van € 100.000,- als oogstfaciliteit. De financieringsbehoefte via Collin bedraagt € 80.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 6,5% gedurende de looptijd. De resterende financieringsbehoefte van € 90.000,- is naar verwachting slechts tijdelijk nodig en zal opgevangen worden door enkele crediteuren. Dit in het geval ontvangsten uit verkoop van het fruit in oogstjaar 2016 uit pool onverhoopt langer op zich laat wachten dan voorzien.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Fruitbedrijf van Assche als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is de heer J.P.L. van Assche handelend onder Landwinkel Oude Stoof en zijn echtgenote C. van Assche – de Gendt.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering is benodigd voor uitbreiding van het werkkapitaal om de piekbehoefte in liquiditeit voor en na de oogst op te kunnen vangen. Door de grote groei in kilogram en omzet van oogstjaar 2016, in relatie tot een substantieel deel van de oogst wat nog in een pool zit, komen de ontvangsten pas later. 

Daarnaast werd in september 2016 het bedrijf getroffen door een grote blikseminslag wat extra kosten met zich meebracht. De reparaties zijn allemaal uitgevoerd, grotendeels door de verzekering gedekt.

Ondernemer

Jos van Assche (48 jaar) is gehuwd met Caroline en samen hebben zij drie kinderen. Zij wonen op het fruitteeltbedrijf. Jos rondde in 1986 de Middelbare Fruitteeltopleiding in Tiel af en is sindsdien werkzaam  op het familiebedrijf dat vorig jaar haar 50-jarig jubileum vierde. De heer Van Assche volgde nascholing en opleidingscursussen op gebied van bedrijfseconomie, gewasbescherming, fruitkwaliteit en  ongediertebestrijding. Daarnaast is hij in het bezit van de bedrijfscertificeringen GlobalGap, GRASP, Tesco Nurture, Keurmeester Kwaliteitzorg. 

Zijn echtgenote Caroline van Assche – De Gendt (48 jaar), eveneens opgegroeid in fruittelersfamilie. Zij runt sinds 1994 de goed lopende en groeiende Landwinkel Oude Stoof. Hiervoor doet zij de inkoop, stuurt winkelmedewerkers aan, organiseert promotionele activiteiten en verzorgt de publiciteit rondom het bedrijf. Caroline rondde in 1991 haar studie biologie aan de Universiteit van Utrecht af. Zij was als onderzoeker werkzaam bij het proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp en is sinds 1994 parttime werkzaam als planner en vakredacteur bij vakblad Fruitteelt van de brancheorganisatie Nederlandse Fruittelers Organisatie.

Onderneming

Vanuit een kwalitatief hoogwaardige teeltcapaciteit wil het echtpaar een goed  renderende, betrouwbare, duurzame speler in de markt zijn. Uitgangspunt hierbij is een optimale benutting van de eigen faciliteiten en personeel.

Het teeltbedrijf
Het teeltbedrijf bestaat voor 60 % uit peren en 40% uit appels. De hoofdrassen zijn Conference, Sweet Sensation, Junami en Elstar. De percelen liggen verspreid over vijf locaties. Daarnaast worden ook zoete kersen, pruimen en stoofperen geteeld, hoofdzakelijk voor verkoop in de Landwinkel. De fruitsorteerinstallatie is voorzien van een geautomatiseerde grootkistenlediger (onder water), maat- en gewichtsortering met kleurherkenning en automatische grootkistenvulmachine. Het fruit wordt bewaard in 15 bewaarcellen Ultra Low Oxygen. De bedrijfsgebouwen zijn voorzien van twee laaddocks met conditioneringsruimte (600.000 kg) en zijn goed bereikbaar en gunstig gelegen ten opzichte van centrale fruithandelslocaties voor export zoals Antwerpen (40 km), Vlissingen (35 km), Gent (40 km) en Zeebrugge (60 km). De eindbestemmingen voor het gesorteerde en ingepakte fruit zijn voornamelijk grootwinkelbedrijven in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje.

Weinig schade als gevolg van nachtvorst 2017
Ondanks de opgetreden nachtvorst in april 2017 ziet men een goede ontwikkeling van het fruit. In Conference is sprake van een lichte schade, maar de peren ontwikkelen zich goed en de vruchtkwaliteit is nog steeds uitstekend. De overige perenrassen vertonen iets meer schade, maar in verhouding tot de oppervlakte die deze rassen innemen op ons bedrijf, valt dit mee. De Junami ziet er goed uit. Hier ontwikkelt zich een zeer goede oogst en zijn daarin een uitzondering in Nederland.
Ook Elstar en Jonagold ziet er redelijk tot goed uit, dat geldt vooral voor de jongere beplantingen. Hieruit blijkt het belang van tijdig verjongen van de beplantingen. Aangezien in heel Europa tot in Polen toe sprake is van een aanzienlijke reductie van de fruitoogst, zullen de prijzen in 2017 en 2018 beduidend hoger liggen dan de afgelopen jaren.

Boerderijwinkel Landwinkel Oude Stoof
Ongeveer 10% van de appel- en perenproductie wordt direct aan consumenten verkocht via de boerderijwinkel. Deze heeft in de regio een grote naamsbekendheid. Gezelligheid, gezondheid, smaak en kwaliteit komen samen in het ruime aanbod. Behalve fruit zijn hier namelijk verse seizoen groenten, ambachtelijke streekproducten, scharrelvlees, boerenzuivel, kaas en typisch Zeeuwse streekproducten verkrijgbaar. Landwinkel Oude Stoof is gespecialiseerd in ambachtelijke cadeaupakketten met streekproducten, zowel voor particulieren als zakelijke klanten. 

Verder vinden er regelmatig excursies, workshops, kookdemonstraties, zelfplukdagen, proeverijen en snoeicursussen plaats en in de zomermaanden is er een gezellig terras voor de Landwinkel. 
In 2016 steeg de omzet van Landwinkel Oude Stoof met 19% ten opzichte van 2015. Voor 2017 wordt opnieuw een groei verwacht. 

Meer informatie: www.landwinkeloudestoof.nl.

Juridische structuur
 

organigram

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Totale investeringsbehoefte* € 270.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 80.000,-

Leenbedrag: € 80.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* De totale kredietbehoefte, welke blijkt uit de liquiditeitsbegroting bedraagt maximaal € 270.000,-. Hiervan is inmiddels € 100.000,– ingevuld door de Rabobank middels een oogstkrediet. Daarnaast wordt € 80.000,- ingevuld door Collin Crowdfund en de resterende € 90.000,-, indien uiteindelijk benodigd en afhankelijk van snellere betaling van verkoop producten oogst 2016 in pool, zullen ingevuld worden door enkele crediteuren die bekend zijn met de problematiek in hun branche met betrekking de mogelijk late ontvangstmomenten. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn de heer J.P.L. van Assche handelend onder Landwinkel Oude Stoof en zijn vrouw C. van Assche – de Gendt. Beide debiteuren zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering van Collin Crowdfund.
Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor J.P.L. van Assche h/o Landwinkel Oude Stoof een Laag risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score van het fruitteeltbedrijf van Jos van Assche is gebaseerd op de jaarcijfers van 2016, de prognose 2017, op basis van geactualiseerde cijfers tot en met mei 2017, en prognose 2018.
 
Rentabiliteit
In 2016 is er een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 1.419.000,-, met een operationele cashflow van € 81.000,-. Na aflossingsverplichtingen resteerde er een netto cashflow overschot ter hoogte van € 11.000,- (score Ruim voldoende). Het cashflow overschot na aflossingsverplichtingen aan de Rabobank en Collin (zowel bestaand als nieuw) zijn ook voor het komende jaar op basis van de verwachtingen ruim. Daarnaast zal er voor de komende jaren door een forse vermindering van pluk- en sorteerkosten in 2017 een verwachte cashflow gerealiseerd worden van € 175.000,-, met een jaarlijks structurele aflossingsverplichting van € 83.000,- (score Goed). Wij handhaven voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende op basis van cijfers 2016, vanwege het nog te behalen resultaat in 2017, ondanks dat de grootste kostenposten al grotendeels in beeld zijn.
 
Solvabiliteit
Per ultimo 2016 bedraagt het buffervermogen (eigen vermogen plus reserves) € 1.107.000,- op een gecorrigeerd balanstotaal van € 2.738.000,-. Hiermee bedraagt solvabiliteit 46% (score Goed). De solvabiliteit bedraagt per ultimo 2017 door een positief eigen vermogen en forse stille reserves op het onroerend goed en plantopstanden na de nieuwe financiering 55% op een balanstotaal van € 2.473.000,- (score Excellent). We handhaven de score Goed op basis van de gerealiseerde cijfers in 2016.
 
Liquiditeit
De liquiditeitsscore, current ratio (vlottende activa/vlottende passiva), voor 2016 bedraagt 1,2 en scoort daarmee Voldoende. Het oogstjaar 2016 was in opbrengst in kilogrammen een topjaar, maar had als gevolg ook meer gerelateerde kosten. Doordat nog steeds behoorlijk wat fruit uit het oogstjaar 2016 in pool zit en later geleverd wordt, betekent dit ook meer liquiditeitsdruk als gevolg van latere ontvangsten en de groei die het bedrijf heeft gemaakt. De vooruitzichten zijn goed voor het lopende boekjaar, waar ondanks de vorst het bedrijf van Van Assche een geringe schade heeft geleden en de potentiële oogst er goed voor staat bij momenteel oplopende prijzen. De current ratio zal naar verwachting in 2017 stijgen naar 2,6 (score Excellent). Aangezien de prognoses nog behaald dienen te worden, hanteren wij de score Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen een kratje vers geplukte appels en peren in september 2017.
Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen een kratje vers geplukte appels en peren in september 2017 en een cadeaubon ter waarde van € 25,-, te besteden in Landwinkel Oude Stoof.

De waardebon en cadeaubon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9251 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-07-2017 om 10:05
investeerder-3434 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
24-07-2017 om 10:04
investeerder-15330 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-07-2017 om 10:04
investeerder-38688 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-07-2017 om 10:04
investeerder-28822 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-07-2017 om 10:04

Ondernemer
Jos en Caroline van Assche

Crowdfund Coach


Tom Willaert