42793

J.W. Teng Holding B.V.

€ 90.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 168
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 168 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam J.W. Teng Holding
Sector Financiële holding
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop woonark
Datum van oprichting 20-04-2015

Leendoel

Jia Teng is de ondernemer achter twee hearcare (audicien) vestigingen binnen Specsavers filialen. Aangezien beide filialen al enkele jaren winstgevend zijn, is er nu de wens om vanuit de holding te gaan investeren in vastgoed voor de verhuur, naast het onroerend goed wat in privé al in bezit is. Mevrouw Teng heeft een woonark voor recreatieverhuur (short stay) aangekocht in de haven van Aalsmeer. De woonark wordt aangekocht voor € 130.000,-. De verwachte jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 30.000,-.
De totale investering bedraagt € 130.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 40.000,- ingebracht. Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt. De looptijd bedraagt 60 maanden met een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Aankoop woonark € 130.000
Totaal € 130.000
Eigen inbreng € 40.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is J.W. Teng Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op de woonark “De Kooier”, kadastraal bekend met brandmerk 15084 B A 2002, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woonark kent een marktwaarde van € 130.000,- op basis van een taxatierapport 11 juli 2022.
  • Mevrouw J.W. Teng geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. De borgstelling is momenteel materieel van aard, gezien de overwaarde op de eigen woning en verhuurd appartement in privé.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de woonark “De Kooier”, kadastraal bekend met brandmerk 15084 B A 2002, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor J.W. Teng Holding B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers 2020 en 2021 (voorlopig) van J.W. Teng Holding B.V., de beide ondernemingen (audiciens) en het recente taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 218.000
Vlottende activa € 561.000
Overige vlottende activa € 85.000
Totaal € 864.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 637.000
Langlopende schulden € 122.000
Kortlopende schuld € 105.000
Totaal € 864.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 120.000
Kosten € 83.000
Winst voor belasting € 11.000
Resultaat deelneming € 107.000
Kosten € 6.000
Resultaat € 112.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:15
investeerder-235386 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:15
investeerder-54257 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:15
investeerder-241443 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:15
investeerder-238086 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 14:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders