47175

J. Zwaan Transport B.V.

€ 33.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 44
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 44 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam J. Zwaan Transport B.V.
Sector Goederenvervoer over de weg
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop garageboxen
Datum van oprichting 07-07-2014

Leendoel

J. Zwaan Transport B.V. is het bedrijf van Jan Zwaan. Hij is actief in de transportsector (waarbij de werkzaamheden worden verricht met vervoersmiddel van de opdrachtgever). De partner van Jan, Sabine, heeft een inkomen uit loondienst. Om een extra inkomstenbron te creëren willen zij investeren in garageboxen. Voor de aankoop hiervan wordt verzocht om een lening via Collin Crowdfund. 

Er wordt een lineaire lening van € 33.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Aankoop garageboxen € 33.000
Collin Direct € 33.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is J. Zwaan Transport B.V.
  • Door de heer J.J. Zwaan en mevrouw S.M. van Egmond wordt een gezamenlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 33.000,- op het woonhuis aan de Rozenlaan 5, 2235 ER Valkenburg, kadastraal bekend als sectie A nummer 3734 te Valkenburg Zuid-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 295.000,- en een openstaande schuld van € 295.000,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 564.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
  • Geldnemer heeft gedurende de gehele looptijd de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de Lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor J. Zwaan Transport B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers, tussentijdse cijfers en prognoses van J. Zwaan Transport B.V. en de aangiftes Inkomstenbelasting. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 en na investering

Activa

  2022 BNI
Vaste activa € 1.000 € 1.000
Vlottende activa € 44.000 € 77.000
Totaal € 45.000 € 78.000

Passiva

  2022 BNI
Eigen vermogen € 40.000 € 40.000
Langlopende schulden € — € 26.000
Kortlopende schulden € 5.000 € 12.000
Totaal € 45.000 € 78.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 56.000
Bruto winst € 56.000
Kosten € 46.000
Belasting € 1.000
Netto winst € 9.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 51.000
Bruto winst € 51.000
Kosten € 43.000
Belasting € 1.000
Netto winst € 7.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 52.000
Bruto winst € 52.000
Kosten € 44.000
Belasting € 1.000
Netto winst € 7.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-185955 heeft € 600 geïnvesteerd.
07-02-2024 om 13:12
investeerder-234749 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2024 om 12:59
investeerder-15644 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2024 om 12:28
investeerder-16538 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-02-2024 om 12:25
investeerder-128576 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-02-2024 om 12:22

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders