Jaarbrief 2021 voor Collin investeerders

Beste investeerder,

Allereerst wens ik u namens het Collin team een goed 2021 toe.

Collin kijkt als grootste crowdfinance platform van Nederland terug op een bijzonder 2020 en met positieve vooruitzichten naar 2021.

Vooruitblik op 2021 en verder
Ik begin dit jaarbericht even alsof we al in januari 2022 zijn aanbeland:
Wij kijken terug op een mooi 2021. De corona ellende konden we medio dit jaar eindelijk achter ons laten. De gevolgen van de pandemie waren in 2020 vooral nog van medische aard; de economische consequenties waren dit jaar goed zichtbaar. Nu de steun vanuit de overheid (via subsidies en financiering door de belastingdienst) en uitstel van aflossing (door de banken en financiers zoals Collin) eindigde viel voor de nodige MKB ondernemers helaas het doek. De rendement ontwikkeling voor onze investeerders was overigens gelukkig heel betrekkelijk. Dit dankzij een verstandig financieringsbeleid in het verleden met de nodige zekerheidsstellingen en een kwalitatief kredietbeheer. Ook de besluitvorming door met ondersteuning van de betrokken investeerders uitstel van aflossing te verlenen aan ondernemingen met toekomstperspectief heeft hieraan bijgedragen.

Collin kende verder een omvangrijke groei van haar bedrijfsactiviteiten. Zowel de bestaande producten Collin Direct, het normale Collin maatwerk product, onze succesvolle Collin vastgoed propositie, als ook de nieuwe Collin lijn gericht op het midden en de bovenkant van de MKB markt droegen hieraan bij. De gemiddelde leningomvang nam, mede door de mogelijkheden van de Europese wetgeving te benutten, verder toe. Dankzij veel innovatie, zowel op IT als marketing gebied, nam de klantwaardering van investeerders verder toe en was er sprake van een grote aanwas van nieuwe investeerders. Daarnaast sloten meerdere institutionele beleggers zich aan bij de crowd die nog altijd de kern vormt van onze brandstof. Collin zelf is inmiddels na forse investeringen in de startjaren al drie jaar een platform dat zwarte cijfers schrijft. De stabiele goede rentabiliteit draagt bij aan het verantwoord kunnen dragen van verdere investeringen in kwaliteit en groei van ons bedrijf. Collin kijkt met veel vertrouwen uit naar 2022.

Tot zover onze verwachting voor het jaar 2021 dat net van start is gegaan; weergegeven middels een vooruitziende terugblik.

Terugblik op 2020
2020 begon zoals menig ander jaar. Vanwege een goed draaiende Nederlandse economie waren de verwachtingen voor het jaar 2020 bij Collin dan ook hoog. Begin 2020 kwamen daar echter de eerste verontrustende berichten vanuit China over een besmettelijk virus. Eind februari kwam het virus een stuk dichterbij. Een groot deel van de Nederlandse samenleving ging even later op slot om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook bij Collin zijn we na de aankondiging van de maatregelen grotendeels vanuit huis gaan werken. De maatregelen die volgden op de ernstige situatie waren en zijn voor veel bedrijven impactvol. Om die reden heeft Collin na de aankondiging van de eerste coronamaatregelen direct contact opgenomen met onze leningnemers. Na een stemronde onder alle investeerders werd besloten tot een algemene opschorting van betalingen voor 3 tot 6 maanden voor getroffen ondernemers. In het vervolg van 2020 is er steeds meer toegewerkt naar een individuele maatwerk oplossing voor betalingsproblemen van ondernemers in de sectoren die door de coronamaatregelen extra geraakt werden. Collin zelf heeft vanuit het perspectief van rentabiliteit relatief weinig last van de COVID-19 effecten. Hierbij speelt dat juist in deze tijden het verdienmodel van Collin de continuïteit helpt. Immers, onze inkomsten verkrijgen wij overwegend gedurende de looptijd van de leningen. Deels beheervergoedingen (vanuit investeerders), deels administratievergoedingen (vanuit ondernemers). Wij hebben dan ook geen gebruik hoeven maken van overheidssteun. Ook de impact op het netto rendement van onze investeerders is relatief beperkt gebleken. Het jaar sloten wij af met een gemiddeld netto rendement van 3,31%. Dit is gemeten over onze totale portefeuille en na verrekening van kosten, defaults en voorzieningen. Voor individuele investeerders wijkt dit af; in uw ‘Mijn Collin’ wordt uw persoonlijke situatie weergegeven.

Begin van afgelopen jaar werd de leningportefeuille van Knab Crowdfunding geïntegreerd in de Collin portefeuille. Hiermee nam onze portefeuille met ruim 25 miljoen euro toe en groeide ons investeerdersbestand aanzienlijk. Knab blijft zowel op het terrein van investeerders als geldleners een gewaardeerde zakenpartner van Collin.

Halverwege 2020 werd gelijk met het vertrek van Jan-Willem Onink als commercieel directeur een nieuw jong management team benoemd bestaande uit onze inmiddels ‘oud gedienden’ Ferdy van de Plas, Bram ter Huurne en Roel van de Plas. Ondergetekende vormt samen met CFO Bas Denissen de directie en zijn de enige aandeelhouders van Collin. Verder versterkten wij ons team medewerkers met nieuwe Crowdfund Coaches en diverse stafleden op het terrein van IT, marketing/communicatie, servicedesk en juridische aangelegenheden.

Naast de vele noodzakelijke aanpassingen zijn ontwikkelingen doorgevoerd om de gebruikservaring van zowel de investeerder als ondernemer met een financieringsbehoefte verder te verbeteren. Als leidraad is de enquête die eind 2019 onder investeerders van Collin gehouden is gebruikt. Door de hoge respons van 18% is een betrouwbaar beeld gecreëerd over waar investeerders behoefte aan hebben en waar zij graag verbetering zien. In het derde kwartaal van 2020 is het maximale leenbedrag van Collin Direct verhoogd naar € 250.000,-. Vooruitlopend op de aankomende Europese regelgeving is de bedenktermijn voor investeringskansen teruggebracht naar 4 dagen waardoor investeringen eerder rentedragend worden en de geldlener eerder over de middelen kan beschikken.

Onze lening portefeuille kende dit jaar een groei naar 250 miljoen euro per begin december. Collin is daarmee het eerste Nederlandse platform dat deze mijlpaal heeft bereikt. En na een topmaand december eindigden wij op een totaal van zo’n 256 miljoen euro; dit dankzij 215 nieuwe leningen dit jaar voor totaal 50 miljoen euro. Dit is gelijk aan 2019 wat ons voor een corona jaar zeer tevreden stelt. Volumes zijn relevant in onze tak van sport, maar wij blijven kwaliteit op nummer 1 stellen. Al onze inspanningen zijn gericht op de (middel)lange termijn en kwalitatieve groei. Dit vormt een mooie basis voor de toekomt. Investeerdersvertrouwen is de basis voor ons succes; wij bedanken onze investeerders hierbij dan ook graag voor dit vertrouwen in Collin.

Nieuwsbrief
Wist u overigens dat wij middels onze gratis nieuwsbrief die ongeveer tweewekelijks verschijnt onze investeerders op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen. Ontvangt u deze nog niet? Dan even hier klikken.

Namens het management team en alle medewerkers van Collin wens ik u een gezond 2021 en goede investeringsresultaten toe.

Met vriendelijke groet,

Jeroen ter Huurne

Co||in Crowdfund
      comfortabel investeren

J.G.W. (Jeroen) ter Huurne MBA | Algemeen Directeur
Collin Crowdfund N.V. | Almystraat 14, 5061 PA Oisterwijk
+31 (0)85 401 6546 KvK 59408731 | www.collincrowdfund.nl

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille