Innovatie bij Collin

Om marktleider in de Nederlandse crowdfundmarkt te blijven is constante innovatie zeer belangrijk. Wij luisteren hiervoor goed naar de behoeftes van zowel onze investeerders, leningnemers, medewerkers als de crowdfinance markt zelf.  

Op deze manier houden we ons platform gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig. 

In 2021 blijven we investeren in ons platform. Twee belangrijke hoofdpunten dit jaar zijn de volgende: 

Veiligheid: 

 • Voor onze klanten wordt dit jaar two-factor authentication geïntroduceerd. Op deze manier kan de klant zijn of haar account nog beter beveiligen.

Gebruiksgemak platform: 

 • Er worden gedurende 2021 diverse verbeteringen doorgevoerd in het gebruikersgemak van het platform. Deze verbeteringen zullen gecommuniceerd worden met onze klanten zodra deze ontwikkeld zijn. 
 • De Collin investeerders app, welke door de meerderheid van onze investeerders actief gebruikt wordt, zal verder worden doorontwikkeld.
Bram ter Huurne, Innovation Manager

Gebruiksgemak verbeterd

Een tevreden klant is de brandstof voor het gehele Collin platform. Op basis van de investeerders enquête die eind 2019 gehouden is zijn dan ook vele aanpassingen doorgevoerd die het gebruiksgemak voor de klant verbeteren. Dit geldt zowel voor de website als voor de investeerdersapp.  

Een goed voorbeeld van het verbeterde gebruiksgemak in de app is dat de toekomstige leningaanvragen nu ook zichtbaar zijn. Investeerders kunnen nu dus de nieuwste investeringskansen zien, ongeacht waar ze zijn. Daarnaast is ook het persoonlijke rendement van de investeerder inzichtelijker gemaakt in de app.  

Trustpilot

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. De mening van onze klanten is hierbij erg belangrijk. Om deze reden zijn we dit jaar een samenwerking met Trustpilot aangegaan. Sinds kort worden klanten automatisch verzocht om een review van Collin te geven. De feedback van de klant wordt gebruikt als input voor de verbetering van onze dienstverlening. De reviews worden dagelijks beantwoord waarbij de beantwoording van de vraag en een tevreden klant centraal staan. Uiteraard geeft dit ook potentiële toekomstige investeerders en leningnemers een transparant beeld van het Collin platform. 

Knab Crowdfunding is geïntegreerd in Collin Crowdfund

Nadat Knab bank besloten had om per 1 januari 2020 te stoppen met Knab Crowdfunding baalden wij natuurlijk enorm. De samenwerking had namelijk 150 projecten met een totaalbedrag van € 25 miljoen euro aan verstrekte financieringen opgeleverd.

Vanwege de diepgaande samenwerking en historie met Knab bank heeft Collin besloten om het lopende lening portfolio van Knab Crowdfunding te integreren bij Collin.
Dit heeft grote uitdagingen met zich meegebracht op het gebied van IT, klantervaring, kosten, doorlooptijd, etc. Begin dit jaar is de gehele migratie succesvol voltooid.  

Wij hebben de ruim 3.000 betrokken investeerders en 150 leningnemers een vloeiende overstap kunnen bieden: 

 • De investeringen en leningen van de klanten zijn voor het openstaande bedrag overgezet naar een Collin account. 
 • Indien de Knab Crowdfunding investeerder ook al Collin investeerder was hebben we de klant de optie geboden om de accounts samen te voegen. 
 • De saldi van de Rekening Couranten zijn automatisch overgezet. 

Collin Credit Score doorontwikkeld

In 2014 is Collin Crowdfund gestart met de Collin Credit Score. Bij de introductie in 2014 was de Stichting Zekerhedenagent van Collin Crowdfund nog niet opgericht en werden er relatief weinig zekerheden gevestigd. In 2016 is deze stichting opgericht en is het vestigen van zekerheden sterk toegenomen. Wij hebben vastgesteld dat investeringsbesluiten door Collin investeerders mede worden bepaald door aangeboden zekerheden. Dit is de aanleiding geweest om dit jaar de zekerheden in de Collin Credit Score te presenteren.

Vanaf de aanpassing in 2020 worden de leningaanvragen gescoord op de criteria afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden.  
Hierbij is de weging Afloscapaciteit 40%, Solvabiliteit 20% en Zekerheden 40%.

Collin Direct grens aangepast

Op 1 april 2019 is Collin Direct geïntroduceerd op ons platform. Met Collin Direct wordt het lenen van relatief kleine bedragen interessanter voor ondernemers én worden meer investeringskansen aan de investeerders geboden. In het derde kwartaal van 2020 is het maximale leenbedrag van Collin Direct verhoogd van € 150.000,- naar € 250.000,-. Vooruitlopend op de aankomende Europese regelgeving is de bedenktermijn voor investeringen in Collin Direct investeringskansen aangepast naar 4 dagen.

Andere voordelen voor investeerders zijn: 

 • Investeren mogelijk vanaf € 100,- (maximaal 10% van het leenbedrag, dit was € 2.500,- ) 
 • Inzicht in de jaarcijfers van de onderneming 

Ook ondernemers hebben baat bij de verhoging van het maximale leenbedrag van Collin Direct: 

 • Snel duidelijkheid over de leningvoorwaarden 
 • Geautomatiseerd indicatief rentevoorstel  
 • Kosteloze beoordeling van de aanvraag 
Aanpassingen in Collin App