Statistieken over het afgelopen jaar

Collin maakt ieder jaar nog steeds een groei door. Het afgelopen jaar is er met behulp van onze investeerders voor zo’n 50 miljoen euro aan financieringen verstrekt. Wij zijn trots dat we dit resultaat hebben kunnen realiseren in een voor iedereen bijzonder jaar in het kader van de Covid-19 impact. Voor 2021 is het doel om weer vele MKB-ondernemers te kunnen helpen bij het realiseren van hun ambities middels het verstrekken van zo’n 100 miljoen euro aan financieringen met behulp van onze investeerders. Uitganspunt is en blijft een win-win-win situatie te creëren, voor de leningnemer, de investeerder en Collin.

Ferdy van de Plas, Manager Financieringen

In het jaar 2020 groeide het totaal geïnvesteerd vermogen met € 50 miljoen.

Ondanks het bijzondere jaar 2020 (corona) groeide het aantal leningen sterk.

Het aantal investeerders nam in 2020 toe tot bijna 30.000.

Investeerders blijven Collin trouw en blijven investeren in veel verschillende leningen.