Terugblik op 2020

2020 begon zoals menig ander jaar. Vanwege een goed draaiende Nederlandse economie waren de verwachtingen voor het jaar 2020 bij Collin dan ook hoog. Begin 2020 kwamen echter de eerste verontrustende berichten vanuit China over een besmettelijk virus. Eind februari kwam het virus een stuk dichterbij. Een groot deel van de Nederlandse samenleving ging even later op slot om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook bij Collin zijn we na de aankondiging van de maatregelen grotendeels vanuit huis gaan werken. De maatregelen die volgden op de ernstige situatie waren en zijn voor veel bedrijven impactvol. Om die reden heeft Collin na de aankondiging van de eerste coronamaatregelen direct contact opgenomen met onze leningnemers. Na een stemronde onder alle investeerders werd besloten tot een algemene opschorting van aflossing voor 3 tot 6 maanden voor getroffen ondernemers die gebruik wilden maken van deze regeling. In het vervolg van 2020 is er steeds meer toegewerkt naar een individuele maatwerk oplossing voor betalingsproblemen van ondernemers in de sectoren die door de coronamaatregelen extra geraakt werden.

Collin zelf heeft vanuit het perspectief van zijn eigen rentabiliteit relatief weinig last van de corona effecten. Hierbij speelt dat juist in deze tijden het verdienmodel van Collin de continuïteit helpt. Immers, verkrijgen wij onze inkomsten, bestaande uit beheervergoedingen (vanuit investeerders) en administratievergoedingen (vanuit ondernemers), overwegend gedurende de looptijd van de leningen. Wij hebben dan ook geen gebruik hoeven maken van overheidssteun. Ook de impact op het netto rendement van onze investeerders is relatief beperkt gebleken. Het jaar sloten wij af met een gemiddeld netto rendement van 3,31%. Dit is gemeten over onze totale portefeuille en na verrekening van kosten, afboekingen en de door Collin ingeschatte voorziening van oninbaarheden. Voor individuele investeerders wijkt dit af; in uw ‘Mijn Collin’ wordt uw persoonlijke situatie weergegeven.

Begin van afgelopen jaar werd de leningportefeuille van Knab Crowdfunding geïntegreerd in de Collin portefeuille. Hiermee nam onze portefeuille met ruim 25 miljoen euro toe en groeide ons investeerdersbestand aanzienlijk. Knab blijft zowel op het terrein van investeerders als geldleners een gewaardeerde zakenpartner van Collin.

Halverwege 2020 werd gelijk met het vertrek van Jan-Willem Onink als commercieel directeur een nieuw jong management team benoemd bestaande uit onze inmiddels ‘oud gedienden’ Ferdy van de Plas, Bram ter Huurne en Roel van de Plas. Ondergetekende vormt samen met CFO Bas Denissen de directie en zijn de enige aandeelhouders van Collin. Verder versterkten wij ons team met nieuwe medewerkers op het terrein van IT, Crowdfund Coaches, marketing/communicatie, servicedesk en juridische aangelegenheden.

Naast de vele noodzakelijke aanpassingen zijn ontwikkelingen doorgevoerd om de gebruikservaring van zowel de investeerder als ondernemer met een financieringsbehoefte verder te verbeteren. Als leidraad is de enquête die eind 2019 onder investeerders van Collin gehouden is gebruikt. Door de hoge respons van 18% is een betrouwbaar beeld gecreëerd over waar investeerders behoefte aan hebben en waar zij graag verbetering zien. In het derde kwartaal van 2020 is het maximale leenbedrag van Collin Direct verhoogd naar € 250.000,-. Vooruitlopend op de aankomende Europese regelgeving is de bedenktermijn voor investeringskansen teruggebracht naar 4 dagen waardoor investeringen eerder rentedragend kunnen worden en de geldlener eerder over de middelen kan beschikken.

Onze lening portefeuille kende dit jaar een groei naar 250 miljoen euro per begin december. Collin is daarmee het eerste Nederlandse Crowdfinance platform dat deze mijlpaal heeft bereikt. En na een topmaand december eindigden wij op een totaal van zo’n 256 miljoen euro; dit dankzij 215 nieuwe leningen dit jaar voor totaal zo’n 50 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met 2019 wat ons voor een corona jaar zeer tevreden stemt. Volumes zijn relevant in onze tak van sport, maar wij blijven kwaliteit op nummer 1 stellen. Al onze inspanningen zijn gericht op de (middel)lange termijn en kwalitatieve groei. Dit vormt een mooie basis voor de toekomst. Investeerdersvertrouwen is de basis voor ons succes; wij bedanken onze investeerders hierbij dan ook graag voor dit vertrouwen in Collin.

Jeroen ter Huurne, Algemeen Directeur