Vooruitblik en verder

Ik begin deze vooruitblik even alsof we al in januari 2022 zijn aanbeland:

Wij kijken terug op een mooi 2021. De corona ellende konden we medio dit jaar eindelijk achter ons laten. De gevolgen van de pandemie waren in 2020 vooral nog van medische aard; de economische consequenties waren dit jaar goed zichtbaar. Nu de steun vanuit de overheid (via subsidies en financiering door de belastingdienst) en uitstel van aflossing (door de banken en financiers zoals Collin) eindigde viel voor de nodige MKB ondernemers helaas het doek. De rendement ontwikkeling voor onze investeerders was overigens gelukkig heel betrekkelijk. Dit dankzij een verstandig financieringsbeleid in het verleden met de nodige zekerheidsstellingen en een kwalitatief kredietbeheer. Ook de besluitvorming door met ondersteuning van de betrokken investeerders uitstel van aflossing te verlenen aan ondernemingen met toekomstperspectief heeft hieraan bijgedragen.

Collin kende verder een omvangrijke groei van haar bedrijfsactiviteiten. Zowel de bestaande producten Collin Direct, het normale Collin maatwerk product, onze succesvolle Collin vastgoed propositie, als ook de nieuwe Collin lijn gericht op het midden en de bovenkant van de MKB markt droegen hieraan bij. De gemiddelde leningomvang nam, mede door de mogelijkheden van de Europese wetgeving te benutten, verder toe. Dankzij veel innovatie, zowel op IT als marketing gebied, nam de klantwaardering van investeerders verder toe en was er sprake van een grote aanwas van nieuwe investeerders. Daarnaast sloten meerdere institutionele beleggers zich aan bij de crowd die nog altijd de kern vormt van onze brandstof. Collin zelf is inmiddels na forse investeringen in de startjaren al drie jaar een platform dat zwarte cijfers schrijft. De stabiele goede rentabiliteit draagt bij aan het verantwoord kunnen dragen van verdere investeringen in kwaliteit en groei van ons bedrijf. Collin kijkt met veel vertrouwen uit naar 2022.

Jeroen ter Huurne, Algemeen Directeur