37610

Jachtwerf Allemansgeest

€ 1.400.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 866
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-09-2020 in 8 dagen volgeschreven door 866 investeerders

Samenvatting

LongIsland Yachts B.V. bouwt en verkoopt een exclusieve range van open en semi-open motorboten. In 2006 werd de eerste boot geïntroduceerd. Direct vanaf het begin werd LongIsland gepositioneerd als een exclusief en luxe merk boot. LongIsland Yachts B.V. verzorgt naast de verkoop ook de service, het onderhoud, het transport en de winterstalling van LongIsland boten en bemiddelt in de verkoop van gebruikte boten. De huidige locatie in Leidschendam ligt echter niet aan het water. 

De nieuwe locatie Jachthaven Allemansgeest ligt op 6.500 m² grond aan doorgaand vaarwater in Voorschoten. Met de aankoop voor eigen gebruik krijgt ondernemer de mogelijkheid om een representatieve ontvangstruimte te creëren en is er meer ruimte voor de bouw en het onderhoud van luxueuze boten. Daarnaast wordt de stallingscapaciteit verruimd. 

Invloed coronavirus
Het coronavirus lijkt een positieve invloed te hebben op de pleziervaart in Nederland. De vraag naar sloepen, zeil- en motorboten neemt toe. Dat leidt weer tot behoefte aan (winter-) stalling en onderhoud. De lopende business van LongIsland Yachts continueert.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de aankoop en modernisering van Jachthaven Allemansgeest bedraagt € 1.900.000,-. Ondernemer brengt € 500.000,- aan eigen vermogen in uit de overwaarde van de verkoop van zijn eigen woonhuis. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.400.000,-, met een ondergrens van € 1.200.000,-. De looptijd van de lening is 60 maanden, waarvan de eerste vier maanden aflossingsvrij. Vanaf de vijfde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.120.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen op het perceel met opstallen van Jachthaven Allemansgeest, Hofweg 53 (nabij 51) te Voorschoten, ter hoogte van € 1.400.000,- (c.q. het leenbedrag).  Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van de renovatie van € 2.010.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 31 juli 2020.
 • De debiteuren zijn de Jachthaven Allemansgeest B.V. i.o., DDG Holding B.V. en LongIsland Yachts B.V. 
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer D. de Groot ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling heeft, na de eigen inbreng in de B.V. vanuit de ondernemer á € 500.000,-, op dit moment morele waarde.
 • De bestaande lening van de heer R. de Groot ter hoogte van € 84.700,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden of rente worden betaald op de achtergestelde lening.
 • De bestaande lening van de heer D. de Groot ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden of rente worden betaald op de achtergestelde lening.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer D. de Groot voor een bedrag van minimaal € 500.000 Als deze verzekering wordt verstrekt, wordt de polis verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jachthaven Allemansgeest B.V. i.o., DDG Holding B.V. en LongIsland Yachts B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid tot het doen van een jaarlijkse extra aflossing van € 100.000,- na vaststelling van de definitieve jaarcijfers over 2022, 2023 en 2024, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer, in afwijking van de algemene voorwaarden, ook de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Video Pitch

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop van Jachthaven Allemansgeest op 6.500 m² grond en de verbouwing van de opstallen aan doorgaand vaarwater in Voorschoten. 

Ondernemer

De eigenaar van LongIsland Yachts B.V. is Dave de Groot (1988) en komt uit een ondernemersfamilie. Hij heeft de opleiding Jachtbouwkunde gevolgd en is daarna bij een jachtwerf in Voorschoten als ZZP’er jachten gaan bouwen. In de beginperiode combineerde hij de jachtbouw met aannemerswerkzaamheden. 

Hij heeft tien jaar werkervaring in de botenbouw en is sinds 2016 eigenaar van LongIsland Yachts B.V. Dave is ongehuwd, heeft zijn eigen woning verkocht en gebruikt de overwaarde van de woning als eigen inbreng in de aankoop van de Jachtwerf. Dave gaat naast de Jachtwerf Allemansgeest wonen. Hier huurt hij een woning van de verkoper van de jachthaven, met recht van koop tegen vooraf vastgesteld bedrag.

Onderneming

In 2006 is LongIsland Yachts B.V. op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Direct vanaf het begin werd LongIsland gepositioneerd als een exclusief en luxe bootmerk. LongIsland Yachts B.V. bouwt en verkoopt een exclusieve range van open en semi open motorboten. De elektronica aan boord van jachten en de productiemethoden zijn continu in ontwikkeling. LongIsland Yachts B.V. volgt de technologische ontwikkelingen op de voet zodat deze direct toegepast kunnen. Ook de styling van de jachten wordt regelmatig aangepast om in te spelen op de wensen van de klanten.

Naast de verkoop, verzorgt LongIsland Yachts B.V. ook de service, het onderhoud, het transport en de winterstalling van LongIsland boten en bemiddelt in de verkoop van gebruikte boten. De huidige locatie in Leidschendam ligt helaas niet aan het water. De locatie van Jachtwerf Allemansgeest beschikt over 6.500 m² met productieloodsen, stallingsloodsen en een jachthaven met een overdekte haven en buitenligplaatsen. 

Strategie en visie
Met de aankoop van Jachtwerf Allemansgeest in Voorschoten krijgt de heer De Groot de mogelijkheid om zijn onderneming naar een hoger plan te tillen. De ondernemer wil de locatie in zijn oude glorie herstellen en er weer een centrum voor botenliefhebbers van maken.  

Naast nieuwe en bestaande LongIsland-klanten, biedt de nieuwe locatie de mogelijkheid om een grotere klantengroep aan te spreken. Op de vernieuwde Jachtwerf Allemansgeest worden, naast de LongIslands in het luxury segment, ook andere karakteristieke nieuwe boten in het hogere segment verkocht. Verschillende exclusieve merken hebben de medewerking al toegezegd. Ook voor hen geldt de mogelijkheid om gebruikt te maken van het full service pakket met onderhoud, reparatie, ligplaats en winterstalling. In de zomer zijn er 30 overdekte ligplaatsen en 30 ligplaatsen buiten beschikbaar. In de winter zijn er 200 winterstallingsplaatsen beschikbaar in de loodsen. Het opschalen van de stallingscapaciteit zorgt voor een stabiele stroom van inkomsten en zal een positieve invloed hebben op opbrengsten uit verkoop, bemiddeling en onderhoud van de bestaande onderneming.

Jachtwerf Allemansgeest wil hiermee in de regio toonaangevend worden en de plek zijn waar de echte botenliefhebber graag langskomt.

Marktinformatie
LongIsland Yachts is actief in het luxury segment van open- en semi open motorboten. De doelgroep raakt gepassioneerd van een LongIsland. In Nederland bestaat de doelgroep voor een nieuwe boot uit ongeveer 10.000 personen en een grotere groep voor een gebruikte LongIsland jacht. 

Gemiddeld verwisselt eens in de zeven jaar een boot van eigenaar en zo is een levendige markt van gebruikte jachten. Nu al bemiddelt LongIsland Yachts jaarlijks voor een tiental 10 gebruikte LongIsland jachten per jaar in een zorgeloze koop en verkoop. De nieuwe locatie en de uitbreiding naar andere merken biedt Jachtwerf Allemansgeest de mogelijkheid om in de regio uit te groeien tot een belangrijke bemiddelaar in het hogere segment van gebruikte jachten.  

De unique selling points van LongIsland zijn het tijdloze design, de hoge kwaliteit, functionaliteit gecombineerd met een sterke merkbeleving. De luxury yachts worden geleverd in een range van 7½, 8½, 10 en 12 meter. LongIsland is in 2006 gestart en is in Nederland de enige aanbieder in dit segment die deze full range aanbiedt. Jachthaven Allemansgeest is gesitueerd in het groene en waterrijke hart van de randstad. Geografisch centraal gelegen, midden in een yachting hotspots. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond en opstallen

€ 1.500.000,-

Overdrachtsbelasting € 90.000,-
Kosten koper € 10.000,-
Verbouwing € 300.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.900.000,-
Eigen inbreng € 500.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 1.400.000,-

Leenbedrag: € 1.400.000,- met een ondergrens van € 1.200.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste vier maanden aflossingsvrij. Vanaf de vijfde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.120.000,-. 

De crowdfunding is succesvol als de ondergrens van € 1.200.000,- wordt behaald. Indien nodig, zal vanuit de familie onderhands het ontbrekende deel boven € 1.200.000,- worden gefinancierd om de plannen volledig te kunnen realiseren. 

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen op het perceel met opstallen van Jachthaven Allemansgeest, Hofweg 53 (nabij 51) te Voorschoten, ter hoogte van € 1.400.000,- (c.q. het leenbedrag).  Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van de renovatie van € 2.010.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 31 juli 2020.
 • De debiteuren zijn de Jachthaven Allemansgeest B.V. i.o., DDG Holding B.V. en LongIsland Yachts B.V. 
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer D. de Groot ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling heeft, na de eigen inbreng in de B.V. vanuit de ondernemer á € 500.000,-, op dit moment morele waarde.
 • De bestaande lening van de heer R. de Groot ter hoogte van € 84.700,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden of rente worden betaald op de achtergestelde lening.
 • De bestaande lening van de heer D. de Groot ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden of rente worden betaald op de achtergestelde lening.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer D. de Groot voor een bedrag van minimaal € 500.000 Als deze verzekering wordt verstrekt, wordt de polis verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jachthaven Allemansgeest B.V. i.o., DDG Holding B.V. en LongIsland Yachts B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid tot het doen van een jaarlijkse extra aflossing van € 100.000,- na vaststelling van de definitieve jaarcijfers over 2022, 2023 en 2024, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer, in afwijking van de algemene voorwaarden, ook de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Omdat Jachthaven Allemansgeest B.V. nog in oprichting is, geeft Dun & Bradstreet hier geen kwalificatie voor af. De kwalificatie voor DDG Holding B.V. is Laag risico, de kwalificatie van Long Island Yachts B.V. is Aanzienlijk risico. Dit komt o.a. doordat geen rekening gehouden wordt met achtergestelde leningen (door familie) bij de beoordeling van het eigen vermogen. Aangezien het vastgoed wordt ingebracht in de nieuwe werkmaatschappij Jachthaven Allemansgeest B.V., hanteren we voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico.

Ondernemingsrisico’s 
Voor de continuïteit van de onderneming is achterblijvende omzet het grootste risico. Door spreiding van activiteiten over verkoop nieuw LongIsland yachts, de verkoop van andere merken, bemiddeling (jachtmakelaardij), service en onderhoud, transport, winterstalling en ligplaatsen wordt het risico van het achterblijven van omzet gespreid terwijl met de uitbreiding van stallingsplaatsen de vaste stroom van inkomsten wordt vergroot.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers 2018, 2019, tussentijdse halfjaarcijfers 2020 en geconsolideerde prognose 2020-2023 van DDG Holding B.V., LongIsland Yachts B.V. en Jachtwerf Allemansgeest B.V. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De geprognosticeerde omzet van 2020 komt uit op € 954.000,- met een bijbehorend verwacht cashflowoverschot van € 42.000,-. De omzet zal naar verwachting gegeneerd worden uit de verkoop van nieuwe boten (55%), onderhoud (20%), stalling (15%) en courtage op tweedehands boten (10%). De omzetprognose voor 2021 bedraagt € 1.261.000,- zijn. Hierbij wordt een netto cashflowoverschot na aflossing van de Collin lening verwacht van € 133.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De onderneming LongIsland Yachts heeft in de startjaren te maken gehad met enkele bijzondere situaties die het rendement negatief hebben beïnvloed. Een positieve bijdrage aan het rendement vanaf 2020 wordt gerealiseerd door de afkoop in 2019 van oude commissie-afspraken en de uitbesteding van een groot deel van de casco-productie naar Polen (wegens een gebrek aan capaciteit in Nederland) sinds begin 2020. Daarnaast is door de eigen inbreng de solvabiliteit sterk verbeterd. 

De geconsolideerde balans na financiering bestaat voor 82% uit de waarde van het vastgoed. De solvabiliteit bedraagt 26% van het geconsolideerde balanstotaal van € 2.300.000,- medio 2020. Eind 2021 stijgt de solvabiliteit volgens prognose naar 34% op een balanstotaal van € 2.190.000,-. Wij kwalificeren de score voor Solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 •  Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen op het perceel met opstallen van Jachthaven Allemansgeest, Hofweg 53 (nabij 51) te Voorschoten, ter hoogte van € 1.400.000,- (c.q. het leenbedrag). Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van de renovatie van € 2.010.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 31 juli 2020.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer D. de Groot ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling heeft, na de eigen inbreng in de B.V. vanuit de ondernemer á € 500.000,-, op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jachthaven Allemansgeest B.V. i.o., DDG Holding B.V. en LongIsland Yachts B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de persoonlijke borg, de verpanding van de roerende zaken als de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende
 

Extra beloning

Alle investeerders worden uitgenodigd voor de officiële opening van Jachtwerf Allemansgeest in het najaar van 2020.

Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen een waardebon met een eenmalige korting van 10% op winterstalling 2020-2021 van de eigen boot.
Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen een uitnodiging voor een Jachtwerf Allemansgeest VIP Evenement met proefvaren in 2021. 

De waardebon en uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. 
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-196636 heeft € 30.500 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 12:23
investeerder-191962 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 12:19
investeerder-11754 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 11:24
investeerder-20875 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 11:16
investeerder-190250 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 10:49

Ondernemer

Dave de Groot

Crowdfund Coach


Henk Beke