fbpx
33077

JackRabbit

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 228
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 228 investeerders

Samenvatting

De familie Grigorios heeft het restaurant aan De Neude in Utrecht reeds sinds 1981 in bezit. In 2018 is het restaurant fors verbouwd en gemoderniseerd tot het huidige trendy restaurant met een goede dagkaart, een groot aanbod cocktails en een kwalitatief hoge internationale keuken. De naam is aangepast in JackRabbit . Iliana en Ewy zijn als derde generatie van het familiebedrijf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Vader Ilias is nog nadrukkelijk aanwezig en runt de nevenactiviteit van verkoop van koffie en koffiemachines.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Delphi’s Lunch & Dinner B.V. als Aanzienlijk risico. De Collin credit score is Voldoende. 
Voorwaarden en zekerheden:

  • De debiteuren zijn Delphi’s Lunch & Dinner B.V., Delphi’s Holding B.V. en Bonagusto B.V. 
  • De vader van de onderneemsters, de heer E. Grigorios geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde middels de overwaarde van het zakelijk pand waarin JackRabbit is gevestigd.
  • De vader van de onderneemsters, de heer E. Grigorios geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige onroerend goed in bezit. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de onderpanden wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op het pand Neude 24-29 te Utrecht welke een getaxeerde waarde heeft van € 4.950.000,- en is voorbelast met een eerste hypotheek van € 2.600.000,-. De eerste hypotheekhouder heeft geen toestemming gegeven voor een tweede hypothecaire inschrijving.
  • De lening van de vader van de onderneemsters, de heer E. Grigorios ter hoogte van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Het restaurant is in 2018 grondig verbouwd en gemoderniseerd waarna het de naam “JackRabbit” heeft gekregen. Dit is deels met financiering, deels met eigen middelen gedaan en deels door de crediteuren betaald. Deze worden nu betaald uit deze crowdfunding.

Ondernemer

Iliana (1995) heeft de opleiding Bedrijfskunde MER (Management Economie en Recht) afgerond en houdt zich met name bezig met het managen van JackRabbit op strategisch niveau. Iliana is verantwoordelijk voor het kantoor (financiële zaken), groepsarrangementen en zaalverhuur, en marketing. Voordat zij deze functie bij JackRabbit op zich nam, heeft zij reeds jarenlang meegewerkt bij de voorloper het Grieks restaurant Delphi’s.

Ewy (1999) heeft de opleiding Horeca Ondernemer gevolgd en is momenteel bezig met een eenjarige cursus Horeca Ondernemersvaardigheden. Tijdens haar opleiding heeft zij zes maanden stagegelopen bij het Conservatorium hotel in Amsterdam. Ewy heeft sinds haar 16e meegedraaid bij Grieks Restaurant Delphi’s en is inmiddels fulltime aan de slag bij JackRabbit als bedrijfsleidster. Ewy houdt zich voornamelijk bezig met het managen op tactisch niveau. Zij is verantwoordelijk voor het personeelsbestand, leveranciers en staat op de vloer.

De dochters van Ilias zijn als derde generatie van een horecafamilie als het ware in het vak gegroeid. De ambitie van de dochters is om na het succesvol uitvoeren van het concept bij JackRabbit, net zoals hun vader en opa, meerdere horecagelegenheden in Nederland te openen.

Vader Ilias is nog steeds actief betrokken bij de zaak. Met name op strategisch niveau geeft hij zijn dochters advies en draagt hij bij aan de besluitvorming. Met meer dan 30 jaar horecaervaring en het exploiteren van meerdere succesvolle zaken heeft hij voldoende expertise om zijn dochters te ondersteunen bij de exploitatie van JackRabbit.

Onderneming

In 1981 opende de vader van Ilias Grieks restaurant Delphi’s op de Neude in Utrecht; het eerste Griekse restaurant in Nederland. Dit bleek een gouden formule te zijn en al snel volgden er landelijk meer vestigingen. Na 17 jaar succesvol te zijn was het in 1999 tijd voor verandering en vond er een grote verbouwing plaats. 

De grand cafés kwamen in opkomst en De Neude-plein werd een steeds drukkere horecalocatie. Zo ontstond het idee om ook van Delphi’s een dagrestaurant te maken met een internationale brunchkaart en ‘s avonds een modern Grieks mediterraans restaurant. Dit resulteerde tot een vrij grote omzetstijging.

In maart 2018 is de zaak met een forse verbouwing gemoderniseerd en aangepast aan het steeds jongere publiek in het stadscentrum van Utrecht. De zaak is gemoderniseerd met een zeer vooruitstrevend decor en een nieuw concept met een all day brunch en in de avond cocktails en een kwalitatief hoge internationale keuken met een goede prijs-kwaliteitverhouding. De nieuwe doelgroep is gericht op de leeftijd 20 jaar tot midden 50. De naam is veranderd tot JackRabbit . JackRabbit beschikt over een restaurant met grote bar beneden binnen, een aparte bovenzaal met een nieuw glazen dak voor private dining, borrels en vergaderingen en tenslotte een groot terras met 150 stoelen. 

Bonagusto B.V. is in 2011 opgericht door Ilias vanwege zijn passie voor koffie. De onderneming is gespecialiseerd in de import en verkoop van koffie, thee, koffiemachines en aanverwanten producten binnen Nederland en richt zich op horecagelegenheden. Het management wordt door Ilias uitgevoerd. Daarnaast zijn er twee accountmanagers, een chauffeur, een magazijnmedewerker en een administratief medewerker/medewerker klantenservice in dienst.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwingskosten 2018 € 1.040.000,-
Financiering in 2018 reeds opgenomen:  
EFC/Heineken € 400.000,-
Vooruit ontvangen bonus € 100.000,-
Uit privé ingebrachte middelen € 290.000,-
Crediteuren € 250.000,-

Financieringsbehoefte is de crediteuren herfinanciering:
Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Via de brouwer Heineken is er een lening verstrekt met een restant hoofdsom per ultimo 2018 van € 346.667,- En een jaarlijkse aflossing van € 80.000,-. Hiervoor is een eerste pandrecht op de roerende zaken afgegeven en staat de vader van de onderneemsters borg.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Delphi’s Lunch & Dinner B.V., Delphi’s Holding B.V. en Bonagusto B.V. 
  • De vader van de onderneemsters, de heer E. Grigorios geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde middels de overwaarde van het zakelijk pand waarin JackRabbit is gevestigd.
  • De vader van de onderneemsters, de heer E. Grigorios geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige onroerend goed in bezit. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de onderpanden wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op het pand Neude 24-29 te Utrecht welke een getaxeerde waarde heeft van € 4.950.000,- en is voorbelast met een eerste hypotheek van € 2.600.000,-. De eerste hypotheekhouder heeft geen toestemming gegeven voor een tweede hypothecaire inschrijving.
  • De lening van de vader van de onderneemsters, de heer E. Grigorios ter hoogte van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Delphi’s Holding B.V. en Bonagusto B.V. is Verhoogd Risico, de kwalificatie voor Delphi’s Lunch en Diner B.V. is Aanzienlijk Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers 2017 en 2018 en de begroting voor 2019 gebaseerd op de halfjaarcijfers over 2019.

Rentabiliteit
In 2017 bedroeg de geconsolideerde omzet € 2.275.000,- met een cashflow van € 117.000,- met nauwelijks aflossingsverplichtingen. 2018 is het verbouwingsjaar geweest met een periode van sluiting en ook veel incidentele kosten. Er is een geconsolideerde omzet van € 2.092.000,- gerealiseerd met een negatieve cashflow van € 97.000,-. Door de sluiting tijdens de verbouwing is ongeveer € 250.000,- omzet misgelopen. Daarnaast zijn er circa € 40.000,- incidentele kosten in de Winst & Verliesrekening opgenomen. De eerste 6 maanden van een 2019 geven een omzet van circa € 1.200.000,- en een operationele cashflow van € 69.000,-. Voor geheel 2019 wordt een geconsolideerde omzet van € 2.522.000,- met een operationele cashflow van € 230.000,- geprognosticeerd. De overall score voor Rentabiliteit is Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit voor verbouwing was 22%, door de balansverlenging van de verbouwing en het verlies in 2018 is deze negatief geworden. Door de achterstelling is de solvabiliteit op basis van de jaarcijfers ultimo 2018 5% op een balanstotaal van € 1.060.000,-. Eind 2019 zal het eigen vermogen inclusief achterstelling naar verwachting uitkomen op 17% op een balanstotaal van € 1.066.000,-. Het vermogen zit daarnaast met name in de stille reserve van het pand dat privé-eigendom is van vader. Vader staat borg voor de financiering wat de magere vermogenspositie compenseert. We kwalificeren de Solvabiliteit Voldoende.

Liquiditeit
Eind 2017 was er een vordering op privé van € 170.000, eind 2018 was dit door de inbreng van eigen middelen voor de verbouwing omgezet in een schuld aan privé van € 159.000,-. Deze financiering wordt voor € 120.000,- omgezet naar een langlopende en achtergestelde schuld. Tevens worden er openstaande crediteuren betaald uit de financiering. De Current ratio na financiering is voldoende. De Liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-86455 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2019 om 10:51
investeerder-75728 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2019 om 10:49
investeerder-29935 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2019 om 10:48
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2019 om 10:48
investeerder-75721 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
23-10-2019 om 10:47

Ondernemer

Iliana & Ewy

Crowdfund Coach


Marc Kogels