43600

Jan de Lange (box 3)

€ 200.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 333
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-11-2022 in 2 uur volgeschreven door 333 investeerders

Bedrijfskenmerken

Datum van oprichting Jan de Lange (box 3)
Leendoel (Her)financiering

Leendoel

Jan de Lange is getrouwd met Gerry de Lange-Hooijer. Jan heeft een aantal bedrijfspanden (winkel, werkruimte en loods) in eigendom welke verhuurd worden. Naast de huurinkomsten hebben Jan en Gerry ook een vast looninkomen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als overbrugging en herfinanciering van de huidige hypotheekhouder en als werkkapitaal. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 200.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 130.000
Werkkapitaal € 70.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer J. de Lange. Hij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer De Lange is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde in zijn vastgoedportefeuille. 
  • Mevrouw G. de Lange-Hooijer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het onroerend goed aan de Hoofdweg 40 en 40a, 8383 EH te Nijensleek, kadastraal bekend als sectie K, nummer 1726, 357 en 359 te Vledder verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 1 november 2020.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Hoofdweg 40 en 40a, 8383 EH te Nijensleek, kadastraal bekend als sectie K, nummer 1726, 357 en 359 te Vledder worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een box 3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige huuropbrengsten in de vastgoedportefeuille van de heer De Lange en de waarde van de vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Vanuit de huidige huuropbrengsten kunnen de rente en overige kosten van Collin Crowdfund worden voldaan. Vanuit de looninkomsten kunnen de ondernemers ruimschoots in hun levensbehoeften voorzien.

Jaarcijfers

Huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 20.000
Exploitatiekosten € 3.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 14.000
Netto cashflow € 3.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-317573 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-11-2022 om 12:38
investeerder-338690 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-11-2022 om 12:37
investeerder-16477 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-11-2022 om 12:36
investeerder-328732 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-11-2022 om 12:33
investeerder-345884 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-11-2022 om 12:33

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders