34864

JaPo Medical

€ 40.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 95
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 95 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JaPo Medical
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 06-01-2011

Leendoel

Meneer van de Pol is al geruime tijd actief als interim en project manager, voornamelijk in de zorgsector. De ondernemer is recentelijk aangesloten bij een platform dat bestaat uit meerdere ZZP’ers en gaat zich verder specialiseren. Hiervoor is certificering en bijscholing nodig, wat gefinancierd dient te worden. Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is meneer J.W.D. van de Pol handelend onder de naam JaPo Medical. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 40.000,- op het huidige woonhuis aan de Ranonkelstraat 26 te Vught verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van cumulatief € 220.615,- en openstaande schuld van € 195.617,-. De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 355.000,-.

Dun & Bradstreet
Dun & Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor JaPo Medical is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van JaPo Medical. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 3.000 € 25.000
Vlottende activa € 32.000 € 27.000
Overige vlottende activa € 12.000 € 9.000
Totaal € 47.000 € 61.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 40.000 € 54.000
Langlopende schulden € 0 € 0
Kortlopende schulden € 7.000 € 7.000
Totaal € 47.000 € 61.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 145.000  
Bruto winst € 145.000  
Kosten € 62.000  
Resultaat € 83.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-126474 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-02-2020 om 10:09
investeerder-13522 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-02-2020 om 10:09
investeerder-136218 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-02-2020 om 10:08
investeerder-5294 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2020 om 10:08
investeerder-24723 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-02-2020 om 10:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders