42343

JCD Menger T.H.O.D.N. Spare Rib Express Hoogeveen

€ 130.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 178
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-05-2022 in 4 uur volgeschreven door 178 investeerders

Samenvatting

Spare Rib Express is een formule van bezorgrestaurants door heel Nederland, met de mogelijkheid tot het afhalen van maaltijden. Als premium maaltijdbezorger biedt Spare Rib Express de consument verse en ambachtelijke vlees-, vis- en kipmaaltijden met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Spare Rib Express telt momenteel 74 vestigingen waarvan 73 in Nederland en één in Duitsland. De bestaande vestiging in Hoogeveen van BVB&EVT V.O.F. van Bart van Bergem en Esmee van Tellingen wordt overgenomen door Daniel Menger. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 170.000,-. Er wordt € 15.000,- aan eigen middelen ingebracht door de ondernemer. De franchisegever verstrekt een achtergestelde lening van € 25.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund is daarmee € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer J.C.D. Menger t.h.o.d.n. Spare Rib Express Hoogeveen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer na de eigen inbreng beperkt.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis van de ondernemer aan de Schoolstraat 11, 9891 BD te Ezinge, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1158 te Ezinge, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 159.500,- en openstaande schuld van € 136.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 200.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 13 mei 2022.
 • De lening van Joyka Holding B.V., enig aandeelhouder van Spare Rib Express Nederland B.V., ter hoogte van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer J.C.D. Menger voor een bedrag van € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Als deze wordt verstrekt, wordt deze verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van debiteur worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De verkopers van de vestiging, de heer B. van Bergem en mevrouw T.M. van Leeuwen, geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

Daniël Menger neemt per 1 juni 2022 de bestaande vestiging van Spare Rib Express in Hoogeveen over van BVB&EVT V.O.F. Met de gevraagde financiering worden investeringen betaald voor goodwill, vaste activa en werkkapitaal.

Ondernemer

Daniël Menger (1995) woont samen met Naomi Wubbolt (1995) in Ezinge, samen hebben ze twee kinderen. Na zijn opleiding MBO Detailhandel is Daniël gaan werken in de horeca. In 2013 trad hij in dienst bij Spare Rib Express Groningen; eerst als all round medewerker en later als filiaalleider. Sinds 2021 is hij Manager van Spare Rib Express Assen. 

Daniël heeft in de periode 2013 – 2021 de vestiging Groningen zien groeien van een bezorgrestaurant op een industrieterrein zonder fysieke winkel tot een ‘to go’-restaurant met lunch en afhaalmogelijkheid langs een drukke ringweg in Groningen. Hier is hij in meegegroeid van allround medewerker tot filiaalleider. Sinds 2021 is Daniël vestigingsmanager van het filiaal in Assen en kent hij alle ins & outs van het bedrijf. Hij krijgt nu de kans om een eigen Spare Rib Express vestiging tot een succes te maken.

Het onderscheidende (franchise)concept van Spare Rib Express spreekt Daniël erg aan. Vanaf jonge leeftijd is het altijd zijn wens geweest om te ondernemen. Hij is er (net als de franchisegever) van overtuigd dat hij, met zijn jarenlange werkervaring, de vestiging Hoogeveen succesvol kan uitbouwen.

Onderneming

Franchiseformule
Spare Rib Express is in 1992 begonnen in Amsterdam met een maaltijd bezorgformule die moest uitblinken in kwaliteit, professionaliteit, uitstraling en snelheid. Door de brede visie op marketing, logistiek, productontwikkeling en assortiment bleek al snel dat het concept uitermate geschikt was voor een franchiseformule. Spare Rib Express staat voor het dagelijks bereiden, bezorgen of afhalen van hoogwaardige dagverse maaltijden. Dit alles vanuit een locatie waar alles is afgestemd op kwaliteit, ambacht, service en versheid.

Spare Rib Express is inmiddels een landelijk bewezen succesformule met 74 vestigingen waarvan 73 in Nederland en één in Duitsland. 

Spare Rib Express Hoogeveen
De vestiging van Spare Rib Express in Hoogeveen bestaat sinds december 2019. Corona heeft gezorgd voor een snelle stijging van de omzet; men is in staat gebleken dit omzetniveau vast te houden. De huidige eigenaren werken samen in een VOF, een van de vennoten wenst te stoppen met het ondernemerschap en, in overleg met de andere vennoot, wordt de vestiging nu verkocht. 

Spare Rib Express Hoogeveen is gevestigd aan de Grote Kerkstraat 2 in de belangrijkste winkelstraat in Hoogeveen. Een winkelruimte op A1-locatie met een oppervlakte van 48 m² in een straat met meer horecagelegenheden.

Het verzorgingsgebied zal bestaan uit de gemeenten Hoogeveen, Dedemsvaart en omliggende dorpen met totaal ruim 104.000 inwoners. De doelgroep bestaat uit forensen, tweeverdieners en alleenstaanden tussen de 18 en 67 jaar met een boven modaal salaris en bedrijven.

In de regio Hoogeveen zijn in verschillende bezorgrestaurants; geen van deze vestigingen is gespecialiseerd in spareribs. Spare Rib Express onderscheidt zich als ‘Hét bezorgrestaurant’ door het leveren van hoogwaardige dagverse vlees-, vis-, vega,- en kipmaaltijden die dagelijks vers en ambachtelijk worden bereid zonder toegevoegde conserveringsmiddelen of vetten.
Spareribs zijn populair, maar lastig zelf thuis vers te bereiden. Door specialisme en een unieke receptuur kan Spare Rib Express overheerlijke spareribs op een efficiënte wijze bereiden.

Mede door de naamsbekendheid, professionele marketing en landelijke dekking, kan Spare Rib Express zich goed onderscheiden van de concurrentie.

De vestigingen Spare Rib Express Hoogeveen en Spare Rib Express Emmen zijn eerder via Collin Crowdfund gefinancierd en draaien naar tevredenheid.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Overname activa tegen boekwaarde € 25.000,-
Goodwill € 98.500,-
Nieuwe apparatuur en kleine verbouwing € 25.000,-
Werkkapitaal (kosten, startvoorraad) € 21.500,-
Totale investering € 170.000,-
Eigen inbreng € 15.000,-
Achtergestelde lening € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door 57 maandelijkse aflossingen

Overige financiers:
Joyka Holding B.V., enig aandeelhouder van franchisegever Spare Rib Express Nederland B.V., verstrekt een achtergestelde lening van € 25.000,-. Op deze lening wordt gedurende de looptijd van de Collin lening niet afgelost. Er wordt wel rente betaald.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de heer J.C.D. Menger t.h.o.d.n. Spare Rib Express Hoogeveen is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende twee jaar. De prognose past bij de gerealiseerde cijfers van de vestiging en bij de ervaringscijfers van de franchiseformule. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer en de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Over de eerste twaalf maanden na de opening wordt een omzet begroot van € 348.000,- en een netto cashflow overschot na aflossing op de Collin lening en privé opnames van € 9.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 373.000,- en een netto cashflow overschot van € 5.000,- na aflossingen en privé opnames. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen op het moment van financiering bedraagt € 40.000,- op een balanstotaal van € 170.000,- betekent dat een solvabiliteit van 23%. Aan het eind van het eerste jaar wordt een solvabiliteit begroot van 30% op een balanstotaal van € 159.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer J.C.D. Menger t.h.o.d.n. Spare Rib Express Hoogeveen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer na de eigen inbreng beperkt.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis van de ondernemer aan de Schoolstraat 11, 9891 BD te Ezinge, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1158 te Ezinge, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 159.500,- en openstaande schuld van € 136.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 200.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 13 mei 2022.
 • De lening van Joyka Holding B.V., enig aandeelhouder van Spare Rib Express Nederland B.V., ter hoogte van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer J.C.D. Menger voor een bedrag van € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Als deze wordt verstrekt, wordt deze verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van debiteur worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De verkopers van de vestiging, de heer B. van Bergem en mevrouw T.M. van Leeuwen, geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving, de gezamenlijke persoonlijke borgstelling en de verpanding van de roerende zaken, kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Zekerheid: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-304923 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 17:07
investeerder-325689 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 17:02
investeerder-97425 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 16:56
investeerder-5363 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 16:55
investeerder-34238 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 16:53

Ondernemer

Daniël Menger

Crowdfund Coach


Henk Beke