44156

JDA mobiele bandenservice

€ 25.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 66
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 66 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JDA Mobiele Bandenservice
Sector Automotive
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aanschaf en inrichting bedrijfsbus
Datum van oprichting 06-12-2022

Leendoel

Bradley Frins heeft de opleiding Auto Techniek gevolgd op het Arcus Collega in Heerlen. Na succesvolle afronding is hij aan de slag gegaan als automonteur. In zijn vrije tijd sleutelde hij vanuit huis aan auto’s van vrienden en familie. Nu is de wens ontstaan om een mobiele bandenservice aan te gaan bieden. Hiervoor heeft de ondernemer een bedrijfsbus nodig, welke wordt ingericht met gereedschap.

Er wordt hiervoor een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bedrijfsbus inclusief gereedschap € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer B.P.F. Frins, ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam JDA mobiele bandenservice. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van JDA mobiele bandenservice worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Bernhardstraat 9, 6447CP te Merkelbeek, kadastraal bekend als sectie C nummer 1186 te Merkelbeek. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Deze woning kent een WOZ waarde (d.d. 01-01-2021) van € 228.000,- en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 57.500,-.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 36 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden) voor de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor JDA mobiele bandenservice is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van JDA mobiele bandenservice. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans na investering

  na investering     na investering
Vaste activa € 21.000   Eigen vermogen € 2.000
Vlottende activa € 2.000   Langlopende schulden € 25.000
Overige vlottende activa € 4.000      
Totaal € 27.000   Totaal € 27.000

Activa

  na investering
Vaste activa € 21.000
Vlottende activa € 2.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 27.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € 2.000
Langlopende schulden € 25.000
Totaal € 27.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 177.000
Bruto winst € 78.000
Kosten € 7.000
Resultaat € 71.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-91610 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 11:06
investeerder-18784 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 11:06
investeerder-191234 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 11:05
investeerder-2196 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 11:05
investeerder-1708 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders