40962

JeeGee Vastgoed B.V. 2

€ 250.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 382
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-10-2021 in 4 uur volgeschreven door 382 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JeeGee Vastgoed B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 14-01-2016
Website www.jeegeevastgoed.nl

Leendoel

JeeGee Vastgoed B.V. is een projectontwikkelaar, gericht op (binnen)stedelijke (her)ontwikkeling. De onderneming is vooral actief in het Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland. Ondernemer J.G. Zijtveld richt zich met name op woningbouw, bedrijfspanden en recreatievastgoed. De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van de bestaande lening via Collin Crowdfund en voor werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 206.000
Herfinanciering Collin € 44.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn JeeGee Vastgoed B.V en SanMa Beheer B.V.
  • De heer J.G. Zijtveld geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De waarde van de borgstelling beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis en is materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van JeeGee Vastgoed B.V en SanMa Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van JeeGee Vastgoed B.V en SanMa Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Laan van Eikenrode 3, 1231 BN te Loosdrecht (kadastraal bekend als sectie C, nummer 6237 te Loosdrecht) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 680.000,- en openstaande schuld van € 647.332,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 21 juni 2021 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 910.000,-. De tweede hypothecaire inschrijving, die als zekerheid geldt voor de eerdere financiering, van Stichting zekerhedenagent Collin Crowdfund à € 100.000,- zal worden geroyeerd.
  • Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Juridische structuur

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor JeeGee Vastgoed B.V. en SanMa Beheer B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van JeeGee Vastgoed B.V. en SanMa Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Namens J.G. Zijtveld: “Corona heeft op mijn activiteiten geen enkele invloed gelukkig. Sterker nog; de vastgoedmarkt is sindsdien booming business.”

Toelichting jaarcijfers
De openstaande schuld bij Collin Crowdfund bedraagt € 44.000,-. Deze wordt met de nieuwe financiering vervroegd afgelost. De afschrijvingen in 2020 bedroegen € 22.780,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 162.000
Vlottende activa € 604.000
Overige vlottende activa € 58.000
Totaal € 824.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 371.000
Langlopende schulden € 295.000
Kortlopende schulden € 158.000
Totaal € 824.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 336.000  
Bruto winst € 303.000  
Kosten € 299.000  
Belasting € 2.000  
Resultaat deelnemingen* € 67.000  
Netto winst € 69.000  

* Het resultaat deelnemingen is het behaalde resultaat uit de deelnemingen uit het organigram welke geen debiteur zijn binnen deze financiering.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285120 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-10-2021 om 13:15
investeerder-197984 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-10-2021 om 13:14
investeerder-228604 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2021 om 13:13
investeerder-157748 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-10-2021 om 13:12
investeerder-5448 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2021 om 13:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders