46653

JeeGee Vastgoed B.V. 3

€ 100.000  |  10,0% rente  |  39 maanden  Investeerders: 180
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 180 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JeeGee Vastgoed B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 14-01-2016
Website www.jeegeevastgoed.nl

Leendoel

JeeGee Vastgoed B.V. houdt zich bezig met projectontwikkeling, gericht op (binnen)stedelijke (her)ontwikkeling. De onderneming is vooral actief in het Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland. Ondernemer Johan Zijtveld richt zich met name op woningbouw, bedrijfspanden en recreatievastgoed. De ondernemer is middels zijn B.V.'s in het verleden diverse leningen aangegaan via Collin Crowdfund, waarvan september jongstleden de meest recente. Er is een nieuw project op het pad van de ondernemer gekomen, voor het realiseren van diverse bedrijfsunits op het bedrijventerrein hoek van de Cannenburgerweg en Herenweg in Ankeveen (Cannenburger Businesspark). Voor het voortraject is er werkkapitaal benodigd, hiervoor wordt een financiering gevraagd.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 39 maanden (parallel lopend met de lening van SanMa Beheer B.V.) en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • JeeGee Vastgoed B.V.
  • SanMa Beheer B.V.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Laan van Eikenrode 3, 1231BN Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C
  nummer 6237 te Loosdrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 680.000,- en een openstaande schuld van € 616.736,66 per 1 september 2023 en een tweede hypothecaire inschrijving door Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund van € 250.000,- voor de leningen JeeGee Vastgoed B.V. 2 en SanMa Beheer B.V. Het onroerend goed kent een waarde van € 950.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 juni 2021.
 • De heer J.G. Zijtveld en mevrouw S.G.M. Bronts (partner) geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel SanMa Beheer B.V. als JeeGee Vastgoed B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van SanMa Beheer B.V. en JeeGee Vastgoed B.V. over 2022. De overall score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De consolideerde jaarcijfers van SanMa Beheer B.V. en JeeGee Vastgoed B.V. laten een omzet in 2022 zien van € 609.000,- met een operationele cashflow, na uitkering van een managementfee, van € 145.000,- en na een negatief resultaat deelnemingen in andere ondernemingen binnen de juridische structuur, van € 74.000,-. Vanuit deze cashflow kan aan de financieringsverplichtingen worden voldaan. De resultaten van de volledige structuur kunnen wisselend zijn wat inherent is aan de markt van projectontwikkeling. Afhankelijk van het afronden van projecten in een kalenderjaar zal het resultaat deelnemingen fluctueren. De managementvergoeding kan bij tegenvallende resultaten eventueel teruggebracht worden.

De vlottende activa bestaat voor een groot deel (€ 830.000,-) uit onderhanden projecten. De langlopende schulden bestaan uit financieringen (van onder andere Collin) voor de ontwikkeling van de diverse projecten. 

Jaarcijfers

Balans overzicht consolidatie ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 388.000
Vlottende activa € 1.204.000
Overige vlottende activa € 80.000
Totaal € 1.672.000

Passiva

  2022
Risicodragend vermogen € 316.000
Langlopende schulden € 820.000
Kortlopende schulden € 536.000
Totaal € 1.672.000

Winst- en verliesrekening consolidatie 2022

Omzet € 609.000
Bruto winst € 557.000
Kosten € 492.000
Belasting € 12.000
Resultaat deelnemingen* -/- € 14.000
Netto winst € 40.000

* Het resultaat deelnemingen is het behaalde (negatieve) resultaat uit de deelnemingen in de ondernemingen binnen de juridische structuur, welke geen geldnemer zijn binnen deze financiering.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-391450 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 15:08
investeerder-377190 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 15:08
investeerder-360904 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 15:08
investeerder-360934 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 15:07
investeerder-261069 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 15:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders