32608

JeeGee Vastgoed B.V.

€ 100.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-07-2019 in 2 dagen volgeschreven door 207 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JeeGee Vastgoed B.V.
Sector Bouw / Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 14-01-2016
Website www.jeegeevastgoed.nl

Leendoel

JeeGee Vastgoed B.V. is een onafhankelijke projectontwikkelaar, gericht op (binnen)stedelijke (her)ontwikkeling. De onderneming is vooral actief in het Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland. Ondernemer Johan Zijtveld richt zich met name op woningbouw, maar ook bedrijfspanden of recreatie vastgoed passen uitstekend binnen de scope van het bedrijf. JeeGee Vastgoed B.V. is op zoek naar werkkapitaal om de kosten van (grotere) projecten voor te financieren. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn JeeGee Vastgoed B.V. en SanMa Beheer B.V. Door de heer J.G. Zijtveld wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Daarnaast wordt er een tweede hypotheek groot € 100.000,- gevestigd op het woonhuis van de ondernemer met een overwaarde van ruim € 100.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor JeeGee Vastgoed B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van JeeGee Vastgoed B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 57.000 € 81.000
Vlottende activa € 153.000 € 319.000
Overige activa € 4.000 € 37.000
Totaal € 214.000 € 437.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 135.000 € 247.000
Langlopende schulden € 25.000 € 50.000
Kortlopende schulden € 54.000 € 140.000
Totaal € 214.000 € 437.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 447.000  
Bruto winst € 319.000  
Kosten € 182.000  
Belasting € 25.000  
Netto winst € 112.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33725 heeft € 200 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 9:28
investeerder-5433 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 9:25
investeerder-71317 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 8:58
investeerder-60205 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 8:39
investeerder-66618 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 8:30

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders