39967

Jeroen Lentze (box 3)

€ 700.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 440
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 440 investeerders

Samenvatting

Jeroen Lentze is meer dan 20 jaar geleden begonnen met het aankopen, verbouwen/transformeren en verhuren van panden. Inmiddels heeft Jeroen in privé 251 woningen en appartementen met een netto jaarhuur van € 2.800.000,-, een bancaire schuld van € 20.000.000,- en een taxatiewaarde van circa € 35.000.000,- in verhuurde staat. Dit staat verder los van het vermogen in zijn B.V.’s.

Jeroen is momenteel bezig met het verbouwen van 51 woonunits en heeft hiervoor van de bank een bouwdepot ontvangen van € 2.500.000,-. Om het transformatieproject succesvol af te kunnen ronden, heeft Jeroen nog circa € 350.000,- nodig. Verder wil hij met behulp van deze financiering nog een aantal duurdere en kortlopende leningen herfinancieren.

Invloed coronavirus
Bijna alle verhuurde woningen bevinden zich in Den Haag en Rijswijk. Corona heeft de huizenmarkt hier nauwelijks geraakt. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 700.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

  • De debiteur is de heer Lentze. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel met een geschat eigen vermogen van € 14.000.000,-.
  • De heer Lentze geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de panden aan de Tulpstraat 63 te Rijswijk en de Pasteurstraat 139, 149, 151/161 (oneven nummers), 163 te 's-Gravenhage. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de voornoemde panden wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De panden hebben een gezamenlijke inschrijving van € 1.445.000,-, een huidige waarde van € 1.950.000,- en een waarde van € 3.400.000,- na transformatie op basis van een waardebepaling van de taxateur.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de renovatie van woningen bestemd voor de commerciële verhuur en het herfinancieren van een aantal leningen.

Ondernemer

Jeroen Lentze (1974) is afgestudeerd aan de HBO opleiding International Business en is vader van 4 kinderen. Momenteel is Jeroen nog bezig met een master opleiding stedenbouw aan de Erasmus universiteit. 

Twintig jaar geleden kocht hij zijn eerste pand in het Haagse Laakkwartier. De afgelopen tien jaar werd vastgoed steeds belangrijker voor Jeroen en ging hij zich naast zijn beleggingsportefeuille ook richten op transformatietrajecten. 

Toen de crisis kwam rond 2009 en de woningprijzen daalden, na jaren van stijgingen, was dit een kans. Jeroen kocht woningen rondom de Haagse Hogeschool, plaatste waar mogelijk een dakopbouw, splitste de woningen door middel van nieuwe huisnummering en verhuurde deze vervolgens aan jongeren, starters en studenten.

In 2015 begon Jeroen ook met het kortstondig verhuren van appartementen. Toen dit zich verder uitbreidde kreeg Jeroen sturing vanuit de gemeente om leegstaande kantoren ,winkels en garages te transformeren voor shortstay verhuur. Eén van de eerste grote transformaties die Jeroen uitvoerde was die van het pand van NV Handelmaatschappij De Veluwe aan de Scheepmakersstraat in Den Haag. Een pand van zo’n vijftienhonderd vierkante meter, waar een etage bovenop werd gezet. Dit werd vervolgens gedeeltelijk verhuurd voor shortstay en gedeeltelijk voor studentenhuisvesting.

Internationaal is Jeroen ook druk doende met twee hotelprojecten. Een shortstaycomplex op Aruba en een eco-bamboo resort op het Indonesische eiland Sumba.

Zijn levenspartner is tevens bezig met het opbouwen van een vastgoedportefeuille. In zijn vrije tijd vindt hij het leuk om feesten te organiseren. Dit doet hij uit van zijn onderneming Den Haag Festivals B.V.
 

Onderneming

Jeroen is meer dan 20 jaar actief als projectontwikkelaar. Hij koopt panden aan, vervolgens verbouwt of transformeert hij deze waarna hij deze exploiteert. De reguliere verhuur van woningen vinden in BOX III plaats. Inmiddels heeft Jeroen in privé 251 woningen en appartementen met een netto jaarhuur van € 2.800.000,-, een bancaire schuld van € 20.000.000,- en een taxatiewaarde van circa € 35.000.000,-. 

Jeroen is momenteel bezig met het verbouwen van 51 woonunits en heeft hiervoor van de bank een bouwdepot ontvangen van € 2.000.000,-. Om het transformatieproject succesvol af te kunnen ronden, heeft Jeroen nog circa € 350.000,- nodig. Verder wil hij met behulp van deze financiering nog een aantal duurdere en aflopende leningen herfinancieren.

Naast zijn vastgoed in BOX III lopen er momenteel ook projecten in landen als Spanje, Aruba en Indonesië en heeft Jeroen in Nederland de JL Groep. Binnen de JL Groep zijn de vennootschappen actief op het vlak van vastgoedontwikkeling, Short Stay en Studentenhuisvesting, flexibele kantorenverhuur en het organiseren van festivals.

Juridische structuur van de JL Groep
Naast zijn vastgoedportefeuille in privé heeft Jeroen ook activiteiten verdeeld over een aantal vennootschappen. Een aantal van onderstaande activiteiten hebben last gehad van Corona. Wij hebben dan ook financieel onderzoek gedaan naar alle onderstaande vennootschappen waarbij Jeroen een meerderheidsaandeel heeft. Wij constateerden geen noemenswaardige risico’s die van invloed kunnen zijn op de door ons verstrekte financiering.

 
Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering kortlopende leningen € 350.000,-
Werkkapitaal/verbouwkosten € 350.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 700.000,-

Leenbedrag: € 700.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financiers
In Box III is nagenoeg alles gefinancierd door de bank op een gemiddelde loan to value van 57%. Verder zijn alleen de aangekochte panden in de Pasteurstraat en de Tulpstraat deels gefinancierd door een informal investor. 

Na herfinanciering van de kortlopende financieringen door Collin Crowdfund zijn de bank en de informal investor in BOX-III de resterende financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een BOX-III financiering betreft, is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de IB-aangifte 2020, taxatierapporten, vastgoedoverzicht en het huuroverzicht in privé van de heer Lentze. Daarnaast hebben wij de cijfers 2019/2020 van de vennootschappen ontvangen met een meerderheidsbelang. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Goed.

Afloscapaciteit
Met een geprognosticeerde omzet na financiering van € 2.822.000,- en een netto winst van € 1.026.000,- (op basis van de verhuur van 251 woningen) de komende 12 maanden resteert na financiering en aflossingen een netto cashflow overschot van € 1.316.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van het privé vermogen komt uit op 40% op een balanstotaal van € 34.703.000,- (stille reserves niet meegenomen). De solvabiliteit kwalificeren we hiermee als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer Lentze. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel met een geschat eigen vermogen van € 14.000.000,-.
  • De heer Lentze geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de panden aan de Tulpstraat 63 te Rijswijk en de Pasteurstraat 139, 149, 151/161 (oneven nummers), 163 te 's-Gravenhage. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de voornoemde panden wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De panden hebben een gezamenlijke inschrijving van € 1.445.000,-, een huidige waarde van € 1.950.000,- en een waarde van € 3.400.000,- na transformatie op basis van een waardebepaling van de taxateur.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Lentze als de negatieve hypotheekverklaringen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-35365 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2021 om 11:10
investeerder-258047 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2021 om 11:09
investeerder-12079 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2021 om 11:09
investeerder-51991 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2021 om 11:09
investeerder-74309 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2021 om 11:09

Ondernemer
Jeroen Lentze

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur