46472

Jeroen van den Adel Holding B.V. Veenweg 71 2

€ 210.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 213
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 213 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Jeroen van den Adel Holding B.V.
Sector Projectontwikkeling
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering bestaande lening
Datum van oprichting 12-05-2005

Leendoel

Ir ing Jeroen van den Adel (1972) is opgeleid als civieltechnisch ingenieur aan de HTS-Dordrecht vervolgens aan de Universiteit Twente als technisch bedrijfskundige Civiele Technologie & Management. Zijn carrière is hij gestart in de vastgoedtak bij diverse bureaus. Daarna is hij in 2002 als interimmanager verder gegaan, wat is uitgegroeid tot een projectontwikkelaar.

Een aantal van zijn projecten zijn eerder via Collin Crowdfund gefinancierd:

De eerder gefinancierde projecten zijn tot op heden altijd volledig volgens het terugbetaalschema terugbetaald.

Het is nog niet gelukt om het onroerend goed aan de Veenweg 71 goed te verkopen. Dit vanwege de oplopende bouwkosten, waardoor de verbouwing enige vertraging heeft opgelopen en de onstuimige woningmarkt. Zodoende wil de ondernemer de huidige financiering herfinancieren. Het onroerend goed aan de Veenweg 71 is getaxeerd op € 390.000,- na verbouwing met waardepeildatum 13-10-2023. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het onroerend goed) bedraagt na verbouwing 54%.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 210.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande lening Collin € 210.000
Collin Direct € 210.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 210.000,- op het woonhuis met als adres: Veenweg 71, 7416 BB te Deventer, kadastraal bekend als sectie B nummers 18786 en 18790 te Deventer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis heeft een marktwaarde van € 390.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-10-2023.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 6 maanden rentevergoeding te voldoen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Jeroen van den Adel Holding B.V. is Laag risico en de score voor AW Deventer is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V. en de cijfers van de bestaande vastgoedportefeuille van Jeroen van den Adel Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De geconsolideerde jaarcijfers 2022 zijn nog niet definitief. Hieronder staan de jaarcijfers van 2021 van AW Deventer B.V. en Jeroen van den Adel Holding B.V. vermeld.

Jaarcijfers

Balans overzicht AW Deventer 2021

Activa

  2021
Vaste activa € —
Vlottende activa € 349.000
Overige vlottende activa € 104.000
Totaal € 453.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 52.000
Langlopende schulden € 260.000
Kortlopende schulden € 141.000
Totaal € 453.000

Balans overzicht Jeroen van den Adel Holding BV 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 919.000
Vlottende activa € 351.000
Overige vlottende activa € 104.000
Totaal € 1.297.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 670.000
Langlopende schulden € 417.000
Kortlopende schulden € 210.000
Totaal € 1.297.000

Winst- en verliesrekening 2021 AW Deventer

Omzet € 235.000
Bruto winst € 157.000
Kosten € 18.000
Resultaat € 59.000

Winst- en verliesrekening 2021 Jeroen van den Adel Holding B.V.

Omzet € 239.000
Bruto winst € 239.000
Kosten € 121.000
Resultaat € 118.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18717 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 11:12
investeerder-260372 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 11:11
investeerder-8682 heeft € 5.800 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 11:03
investeerder-51685 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 11:03
investeerder-27726 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 10:47

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders