42442

Jeroen van den Adel Holding B.V. Veenweg 79B

€ 226.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 324
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 324 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Jeroen van den Adel Holding B.V.
Sector Projectontwikkeling
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop en ontwikkeling Veenweg 79B te Deventer
Datum van oprichting 12-05-2005

Leendoel

Ir ing Jeroen van den Adel (1972) is opgeleid als civieltechnisch ingenieur aan de HTS-Dordrecht vervolgens aan de Universiteit Twente als technisch bedrijfskundige Civiele Technologie & Management. Zijn carrière is hij gestart in de vastgoedtak bij diverse bureaus. Daarna is hij in 2002 als interimmanager verder gegaan, wat is uitgegroeid tot een projectontwikkelaar. Een aantal van zijn projecten zijn eerder via Collin Crowdfund gefinancierd: Jeroen van den Adel Holding B.V., Transformatieproject Zandhuis&ZwartEnergiefabriek Deventer 1 en Energiefabriek Deventer 2. De eerder gefinancierde projecten zijn tot op heden altijd volledig volgens het terugbetaalschema terugbetaald.
Nu zoekt Jeroen een financiering voor de aankoop van twee woningen-in-aanbouw welke in eigen beheer worden afgebouwd en vervolgens worden verkocht. Beide woningen zijn onderdeel van het project Zandhuis & Zwart. De oorspronkelijke koper en opdrachtgever van de woningen is bereid deze terug te verkopen. De betrokken werkmaatschappij AW Deventer B.V. en Jeroen van den Adel Holding B.V. als mededebiteur wil deze twee woningen in aanbouw kopen, afbouwen en verkopen. 
Beide woningen zijn grotendeels overeenkomstig. Het zijn unieke woningen op een uitstekende locatie en beiden zullen naar verwachting snel verkocht kunnen worden. Deze leningaanvraag gaat over de financiering van Veenweg 79B te Deventer.

Er wordt een aflosvrije lening van € 226.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop Veenweg 79B € 140.000
Kosten Koper € 14.000
Overige kosten € 10.000
Afbouw Veenweg 79B € 135.000
Totaal € 299.000
Eigen middelen € 73.000
Collin Direct € 226.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 226.000,- op het woonhuis met als adres: Veenweg 79B, 7416 BB te Deventer, kadastraal bekend als sectie B nummer 18787 te Deventer. De geschatte verkoopprijs ter hoogte van € 330.000,- is gebaseerd op de getaxeerde vierkante meterprijs van naast gelegen (vergelijkbare) woningen die eveneens in bezit zijn van Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V.
  • De aflossing van de lening binnen zes maanden na verstrekking betaalt de ondernemer altijd in totaal zes maanden rente. Bij aflossing na zes maanden mag de ondernemer vergoedingsrentevrij aflossen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Jeroen van den Adel Holding B.V. is Laag risico en de score voor AW Deventer is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Jeroen van den Adel Holding B.V. en de bestaande vastgoedportefeuille van Jeroen van den Adel Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Jaarcijfers

Balans overzicht concept 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 1.379.000
Vlottende activa € 380.000
Overige vlottende activa € 107.000
Totaal € 1.866.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 559.000
Langlopende schulden € 1.048.000
Kortlopende schulden € 259.000
Totaal € 1.866.000

Winst- en verliesrekening concept 2021

Omzet € 2.070.000
Kosten € 1.690.000
Belasting

€ 26.000

Resultaat € 354.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5713 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 11:07
investeerder-223888 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 11:06
investeerder-2772 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 11:06
investeerder-306747 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 11:06
investeerder-108855 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders