42906

JF BROAD IMPORT EN EXPORT TRADE CO. B.V.

€ 28.000  |  6,0% rente  |  9 maanden  Investeerders: 46
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 46 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JF BROAD IMPORT EN EXPORT TRADE CO. B.V.
Sector Detailhandel / Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 02-11-2021
Website www.jfbroad.com

Leendoel

Jianke Fang is een ondernemer die zich richt op het in- en verkopen van technologische producten van Europa en de Verenigde Staten aan China. Daarnaast geeft hij advies aan Europese technologische bedrijven die willen uitbreiden naar de Aziatische markt. Hierbij zet hij zich in als bemiddelaar om zodoende te kunnen assisteren bij de culturele verschillen. Verder heeft Jianke een onderneming in China waarmee hij in zijn levensbehoeften kan voorzien. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal om betalingstermijnen te kunnen overbruggen.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 28.000,- verstrekt met een looptijd van 9 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 28.000
Totaal € 28.000
Collin Direct € 28.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is JF BROAD IMPORT EN EXPORT TRADE CO. B.V.
  • De heer J. Fang geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 28.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van JF BROAD IMPORT EN EXPORT TRADE CO. B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 28.000,- op het appartement aan de Ennemaborg 125, 1082 SN te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie AK, complexaanduiding 3645, appartementsindex 20 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op 1 januari 2021 heeft het onroerend goed een marktwaarde van € 382.000,- op basis van de WOZ-waarde.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor JF BROAD IMPORT EN EXPORT TRADE CO. B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische (tussentijds 2022) cijfers en prognose cijfers van JF BROAD IMPORT EN EXPORT TRADE CO. B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In 2021 hebben er beperkte bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden. De overige vlottende activa van 2021 zijn liquide middelen van JF BROAD IMPORT EN EXPORT TRADE CO. B.V. 

De tussentijdse cijfers van 2022 t/m juni laten een omzet zien van € 71.000,- met een resultaat voor belasting van € 42.000,-. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa
Vlottende activa
Overige vlottende activa € 135.000
Totaal € 135.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 120.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 15.000
Totaal € 135.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet   € 353.000
Bruto winst   € 148.000
Kosten € 63.000
Resultaat voor belastingen € 85.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16516 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 16:04
investeerder-326255 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 16:04
investeerder-98292 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 16:04
investeerder-245092 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 16:04
investeerder-10047 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 16:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders