48850

JJM Vastgoed B.V.

€ 1.500.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 1186
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

23 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-07-2024 in 7 dagen volgeschreven door 1186 investeerders

Samenvatting

Jim Methorst heeft meer dan 25 jaar ervaring in de transport & recyclingbranche. Jim heeft een paar jaar geleden het bedrijf van zijn vader overgenomen. Jim en zijn partner hebben nu ook de mogelijkheid gekregen om ook het onroerend goed over te nemen van de vader van Jim. Een gedeelte is reeds verhuurd en een deel is voor eigen gebruik. 

Het vastgoed wordt aangekocht voor € 2.200.000,-, de getaxeerde bedraagt € 2.400.000,-, met een gevraagde leensom van € 1.500.000,-. De LtV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bedraagt hiermee 63%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.500.000,-. Vanuit een zakenrelatie wordt er een financiering verstrekt ter hoogte van € 1.000.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 1.450.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

 • De geldnemers zijn JJM Vastgoed B.V., JJM Verhuur B.V. en Jim Methorst Beheer B.V. en Jessica Hoenstok Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het onroerend goed met als adres Heulweg 1, 2288 GP te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie G nummer 2568 te Rijswijk en op het perceel grond, kadastraal bekend als sectie G nummer 2708 te Rijswijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 2.300.000,- in de huidige staat op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 11-03-2024. De uitvoerend taxateur heeft per mail bevestigd dat op basis van de nieuw gesloten huurovereenkomsten de waarde € 2.400.000,- bedraagt.
 • Jim Methorst en zijn partner geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
 • De huurpenningen van het onroerend goed met als adres Heulweg 1, 2288 GP te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie G nummer 2568 te Rijswijk en op het perceel grond, kadastraal bekend als sectie G nummer 2708 te Rijswijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, eenmaal per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het bedrijfspand met opslagunits en terrein aan de Heulweg 1 te Rijswijk. 

Ondernemer

De vader van Jim Methorst heeft jarenlang een afvalcontainer bedrijf gehad. Denk hierbij aan het inzamelen van diverse afvalstromen. Verhuur van afzet-, magazijn- en rolcontainers. Levering van zand, grind & menggranulaat, gladheidsbestrijding, sloopwerk groot & klein en tot slot uitruimingen van woningen & kantoren. Jim heeft altijd voor zijn vader gewerkt. Een aantal jaar geleden heeft Jim de exploitatie van zijn vader overgenomen. Het bedrijfsterrein heeft Jim altijd gehuurd van zijn vader. Nu krijgt hij de kans om het onroerend goed aan te kopen.

Onderneming

Jim koopt het pand met opslagunits en terrein aan de Heulweg 1 te Rijswijk van zijn vader in JJM Vastgoed B.V. Momenteel zijn er 4 huurders waaronder het bedrijf van Jim Methorst, Methorst Rijswijk B.V. De totale jaarlijkse huur bedraagt € 183.600,-. Momenteel zijn er gesprekken met een huurder en wordt er nog gezocht naar extra huurders waarmee de totale huurinkomsten naar verwachting oplopen naar € 273.600,-.

Heulweg 1 te Rijswijk
De marktwaarde van het bedrijfspand bedraagt € 2.400.000,- k.k. Het object, gelegen op een perceel van 3.843 m² en gebouwd in 1986, omvat een bruto vloeroppervlak van 1.973 m² en een verhuurbaar vloeroppervlak van 1.776 m². Het pand bestaat uit een kantoorgebouw, werkplaatsen en opslagruimtes, die allemaal in goede staat verkeren. Het pand is goed bereikbaar met eigen vervoer en openbaar vervoer, en beschikt over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Het rapport benadrukt de goede stand, ligging en onderhoudstoestand van het pand, evenals de potentie voor waardestijging door schaarste aan bedrijfsruimte in de regio.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom  € 2.200.000
Kosten koper  € 300.000
Totale investering  € 2.500.000
Lening derden € 1.000.000
Lening via Collin Crowdfund  € 1.500.000

Leenbedrag: € 1.500.000,-.
Rente: 8,0%.
Looptijd: 48 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en met een slottermijn € 1.450.000,-.

Overige financiers
Een goede relatie van de familie leent aan het bedrijf van de heer Methorst en zijn partner € 1.000.000,- tegen een rente van 7%. Hij krijgt hiervoor een tweede hypothecaire inschrijving achter Collin Crowdfund en verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving op het onbelaste pand aan de Rentmeesterstraat 31 te Rijswijk. De waarde van de Rentmeesterstraat bedraagt volgens de ondernemer circa € 400.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor JJM Vastgoed B.V., JJM Verhuur B.V. en Jim Methorst Beheer B.V. en Jessica Hoenstok Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de jaarcijfers 2023 van Jim Methorst Beheer B.V., getekende huurovereenkomsten, IB-aangiftes, koopovereenkomst, leningovereenkomst en het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De samengevoegde omzet zal in de eerste 12 maanden naar verwachting € 664.000,- bedragen met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 42.000,-. Indien er enkel naar de verhuuractiviteiten wordt gekeken, bedraagt de omzet € 274.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 41.000,-. Wij kwalificeren hiermee de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverstrekking bedraagt 11% op een balanstotaal van € 2.975.000,-. Wij kwalificeren hiermee de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn JJM Vastgoed B.V., JJM Verhuur B.V. en Jim Methorst Beheer B.V. en Jessica Hoenstok Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het onroerend goed met als adres Heulweg 1, 2288 GP te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie G nummer 2568 te Rijswijk en op het perceel grond, kadastraal bekend als sectie G nummer 2708 te Rijswijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 2.300.000,- in de huidige staat op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 11-03-2024. De uitvoerend taxateur heeft per mail bevestigd dat op basis van de nieuw gesloten huurovereenkomsten de waarde € 2.400.000,- bedraagt.
 • Jim Methorst en zijn partner geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
 • De huurpenningen van het onroerend goed met als adres Heulweg 1, 2288 GP te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie G nummer 2568 te Rijswijk en op het perceel grond, kadastraal bekend als sectie G nummer 2708 te Rijswijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, eenmaal per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële Beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 9:58
investeerder-1696 heeft € 11.000 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 9:29
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 9:28
investeerder-296557 heeft € 110.000 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 9:19
investeerder-109450 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 7:23

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur