40096

JLM High End Products

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 79
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 79 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JLM High End Products
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal/ uitbreiding voorraad
Datum van oprichting 01-01-2018
Website www.jlmhighendproducts.com

Leendoel

Lianna Meelker-Amirkhanyan exploiteert de eenmanszaak JLM High End Products. Zij is haar onderneming gestart als vertaler en biedt taalcursussen Spaans en Engels aan. Daarnaast heeft zij een AirBnB aan huis. Door de uitbraak van het coronavirus ontstond er ruimte om andere bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Hierdoor is de ondernemer (tech)producten gaan verkopen via Bol.com en haar eigen website. De financiering wordt aangewend voor het inkopen van een grotere voorraad.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal/ uitbreiding voorraad € 43.000
Herfinanciering  € 7.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Mevrouw L. Meelker-Amirkhanyan handelend onder de naam JLM High End Products. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel van morele waarde.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer J.H. Meelker ter hoogte van € 50.000,- afgegeven. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het huidige woonhuis aan de Rijnzichtweg 26 te Oegstgeest verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 330.160,- en een openstaande schuld van € 283.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 361.000,-.
  • De heer J.H. Meelker geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres: Rijnzichtweg 26 te Oegstgeest wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van JLM High End Products worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor JLM High End Products is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van JLM High End Products. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemer: “Door de Corona maatregelen van het afgelopen jaar was de omzet uit Airbnb beduidend lager dan verwacht. Hierdoor was de geplande groei van de verkoop via Bol.com beduidend lager dan verwacht omdat we minder producten konden inkopen. De verkopen op Bol.com gingen daarentegen voorspoedig omdat door de Corona maatregelen mensen meer van onze producten gingen kopen. We gaan er vanuit dat deze trend voor een groot deel blijvend is en dat de groei blijft bestaan.”

Toelichting jaarcijfers
Lianna Meelker-Amirkhanyan is halverwege 2020 begonnen met de verkoop van (tech)producten, voorheen voerde zij als vertaler en taalcoach andere bedrijfsactiviteiten uit. De geprognosticeerde winst- en verliesrekening jaar 1 is gebaseerd op de verkoopactiviteiten via Bol.com en haar eigen website. De langlopende schuld op de balans bestaat uit een Tozo-lening.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 20.000
Vlottende activa € 12.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 32.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 19.000
Langlopende schulden € 10.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 32.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 291.000  
Bruto winst € 175.000  
Kosten € 81.000  
Resultaat € 94.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-234683 heeft € 1.800 geïnvesteerd.
01-07-2021 om 8:49
investeerder-26061 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
01-07-2021 om 7:59
investeerder-59601 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-07-2021 om 7:05
investeerder-254475 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-06-2021 om 0:25
investeerder-260648 heeft € 300 geïnvesteerd.
30-06-2021 om 0:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders